Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen

Voor ‘bijspijkeren’ moet je bij de Gamma zijn

Schuurpapier

Het is er zomaar ingeslopen, dat bouwvakkers jargon in onze klassen. Het was er al voor corona, maar het vervelende virus heeft er zeker toe bijgedragen dat in de achterstandsdiscussie in het primair onderwijs het bijspijkeren vaste voet aan de pedagogische grond heeft gekregen.

En … er is eindelijk geld voor! Mini...

Redactioneel

Van de redactie

Samen spelen, samenwerken, naar elkaar luisteren zijn broodnodige elementen in onderwijs en opvoeding. Ze zijn niet alleen hard nodig om te kunnen leren en ontdekken, ze brengen ook heel veel plezier met zich mee. Dat kon je zien aan het beeldverhaal over muziekonderwijs in Zone 3. Uiteraard geldt plezier ervaren ni...

Boeken en spellen

De Ambachtsman

De ambachtsman is een van de vele titels op naam van de Amerikaanse arbeidssocioloog Richard Sennet (1943- ). Als kritische leerling van Hannah Arendt verdiept hij zich in vele cultureel-maatschappelijke verschijnselen, zoals in zijn boeken over ‘autoriteit’, ‘het stadsleven’, ‘het nieuwe kapitalisme’ en nog veel me...

Artikelen

Naar buiten!

Van Binnen Naar Buiten

Er is al veel onderzoek gedaan naar de invloed van buitenlessen op de ontwikkeling van kinderen. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen ook cognitief beter kunnen presteren. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld ged...

Werk in uitvoering

Staat daar nou een echte auto in de school!?

Op basisschool De Woordhof staat er tijdens het overkoepelende thema ‘uitvindingen en ontdekkingen’ ineens de auto van de juf midden op het schoolplein: Autopech!! In dit artikel vertellen Anka Wolters en Renée Slutter hoe de leerlingen echte automonteurs worden.

Werk in uitvoering

Hoi Piet, dit is een informatieboekje voor jou!

In de 3-4 groep van leerkracht Floortje Kerkhoven en Els Romeijn gaat het over schepen en scheepvaart onder de noemer ‘Vaar je mee?’

Beeldverhaal

Muziek telt mee op IKC de Rietzee!

Op IKC de Rietzee in Groningen wordt enthousiast vormgegeven aan ‘Méér muziek in de klas’. Muziek is niet af en toe een thema, niet afhankelijk van subsidies, nee, muziek is een vast onderdeel in de week omdat het zoveel plezier met zich meebrengt en belangrijk is voor de ontwikkeling van ieder kind. De school heeft...

Artikelen

Een nieuw thema ‘Zicht op ontwikkeling’

Kwaliteit

In de nieuwe rubriek Kwaliteit is Niké Admiraal aan het woord. Zij is locatieleider op de Julianaschool in Schagen.

Interviews

Drie perspectieven op onderwijs tijdens corona

Corona heeft veel teweeggebracht in de scholen. Annelie van Es, intern begeleider op basisschool De Ark in Haarlem, Nanette Wagenaar, leerkracht op De Werkschuit in Haarlem en Paula Hoonhout, directeur van Wereldwijs in Amsterdam Zuidoost vertellen over hun ervaringen, aanpak en opbrengsten.

 

Werk in uitvoering

Thema’s en spel met de allerjongsten

Startblokken op de 0 tot 2-jarigengroep

‘‘Tja, het is toch allemaal net even anders in een babygroep hè. We zien zulke mooie voorbeelden van thema’s, maar in de babygroep is dat allemaal niet te realiseren.’’ Bij de start van een scholing Startblokken is deze uitspraak voor mij als trainer veelgehoord. Het verrijken van de speelleeromgeving in een babygro...

Artikelen

Van ‘ding’ naar snuffelen en lezen

Start van een nieuw thema in groep 7-8 van OBS Uilenspiegel te Boekel.

In de kring ligt een plastic fles, deze is door midden gesneden en er zijn ballonnen aan gemaakt. De kinderen druppelen de klas in en kijken eens goed wat er midden in de kring ligt. Jasmijn, de leerkracht van de groep, laat de kinderen even kijken en al snel gaan de meeste kinderen in gesprek over het ‘ding’ dat er...

Theorie en praktijk

De kracht van verwondering bij het lezen van schurende en naburige teksten

Wanneer ik een briefje van twintig euro uit mijn portemonnee haal en er een aansteker bij houd, hoor ik meteen een stel kinderen uit de bovenbouwstamgroep hard roepen. “Nee!” “Dat is zonde!” “Geef het maar aan mij!” “Hoezo, het is maar papier?”, geef ik als antwoord. “Dat is interessant, want als ik een stukje toile...

Artikelen

Boerderij op bezoek

Het is maart 2021. Op basisschool de Archipel in Amsterdam is het thema ‘Op de boerderij’. De basisscholen zijn weer open, maar vanwege de coronamaatregelen zit een uitstapje maken naar de echte wereld er nog niet in. Hoe kunnen we de kinderen toch ‘in het echt’ kennis laten maken met boerderijdieren?

 

...
Artikelen

Wordt wakker scholen!

Schuurpapier

Bibliotheken zijn goed in het overbrengen van leesplezier en scholen zijn goed in het bijbrengen van lezen als onder andere een technische basisvaardigheid. Een oud gezegde luidt “Aardigheid en vaardigheid gaan hand in hand.” In andere woorden, als je iets leuk vindt word je er goed in en als je ergens goed in bent ...

Redactioneel

Van de redactie

We zoeken de verbinding in deze ZONE 3, die aan het begin van een nieuw cursusjaar op je mat ligt. Hopelijk komt het tijdschrift ook op de leestafel op school te liggen of nog beter weet jij als trouwe lezer je teamgenoten te overtuigen een eigen abonnement te nemen.

Samen ZONE lezen en artikelen bespreken kan heel...

Boeken en spellen

Boeken om in te verdwijnen

Niets heerlijker dan een nieuw schooljaar beginnen met een nieuw boek, het liefst een verhaal waar je met de hele klas zo in kunt verdwijnen. Daarom een pagina vol sprookjes- en voorleesboeken. 

Boeken en spellen

Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen – Praktijkboek

Levineke van der Meer bespreekt de publicatie van Monique Volman en Judith 't Gilde.

Boeken en spellen

Daar zit muziek in!

Muziek luisteren, zingen, over instrumenten leren of lekker dansen. Muziek kan op veel manieren ingezet worden in de klas. Deze boeken laten zien wat er allemaal mogelijk is. 

Werk in uitvoering

Invented Spelling op De Emmaus

Op De Emmaus in Rotterdam West is een aantal jaar geleden gestart met het verbinden van taal aan spel, waarbij mondelinge taal en geletterdheid aan elkaar worden verbonden. In dit artikel vertellen Dionne de Ligt en Marie-Louise Rosier hoe leesplezier centraal staat in in groep 1-2.

Werk in uitvoering

Muziek maken doe je het hele jaar!

En daar in die grote kathedraal kreeg ik als jochie ‘het orgelvirus’ te pakken’, vertelt een collega uit groep 8 aan het team. Deze eigen ervaring is ‘het preludium’ voor het samen ‘op verhaal komen’ bij het aanstaande thema dat in alle groepen over muziek zal gaan. Na nog meer eigen muziekervaringen in deze nul-fas...

Artikelen

Leren met de riemen die je hebt

Van Binnen Naar Buiten

Er is veel gezegd over hoe het coronavirus het onderwijs op z n kop zet. Over hoe het de visie van de school onder druk zet en hoe het kinderen belemmert in hun ontwikkeling. De door de overheid gestelde regels beperken de mogelijkheden om met de groep de echte wereld in te gaan of om experts in de school te halen. ...

Werk in uitvoering

Iedereen Muziek!

Kunst en cultuur worden als onmisbaar gezien voor de vorming van kinderen tot kritische volwassenen. Activiteiten op het gebied van literatuur, theater, media of cultureel erfgoed zijn niet alleen leuk. Ze dragen ook bij aan de brede persoonsvorming van kinderen. Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en mak...

Interviews

Met Ontwikkelingsgericht Onderwijs kwam alles bij elkaar

Basisschool De Fontein in Den Burg, Texel, kan zich sinds dit schooljaar een OGO-school noemen. Directeur Monique van Gaalen en Vivianne Francken, leerkracht van groep 2-3 en OGO-specialist, vertellen hoe het proces daarnaartoe is verlopen.

Beeldverhaal

Een kijkje in onze keuken

Groep 8 van de Julianaschool in Schagen is dit schooljaar gestart met een nieuwe onderneming ‘De Wonderkeuken’.

Artikelen

Samen voor kwaliteit

Nieuwe rubriek: Kwaliteit

In de nieuwe rubriek ‘Kwaliteit’ vertellen Simone en Claudia hoe het hele team betrokken is bij het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs op SBO De Windroos in Nijmegen en wat dit oplevert voor het team en voor de leerlingen.

Theorie en praktijk

Schoolontwikkeling vraagt om leren op alle niveaus

In het Schoolleiderslab leren schoolleiders het leren van de leraren te onderzoeken en te stimuleren, zodat dit bijdraagt aan het leren van de kinderen en de school. Dit is een vierjarig professionaliseringstraject binnen Stichting Prisma Almere, begeleid door het lectoraat ‘Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding’ va...

Redactioneel

Spel en onderzoek zijn actueler dan ooit!

Editorial

Wie de kranten een beetje volgt, en dan vooral de artikelen die over het basisonderwijs gaan, kan zomaar in mineur raken. Want wat komt er allemaal droevig nieuws naar boven. Onze kinderen lezen slecht en hebben te weinig kennis over de vakken. En nu laatst weer alle publiciteit over het lage niveau van het schrijfo...

Artikelen

Misverstanden helpen het onderwijs niet vooruit!

De onderwijsvernieuwing in Nederland staat gelukkig niet stil. Er is een blijvende behoefte aan nieuwe en valide praktijkideeën. Geen wonder dat sommigen graag ideeën lenen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, dat in zijn 40-jarige bestaan al vele nieuwe praktische en theoretische ideeën heeft voortgebracht en getoet...

Webinar Tijdschrift Zone

Op 1 april heeft Van Gorcum een gratis webinar aangeboden over het Tijdschrift Zone.
Bea Pompert & Marte van Vliet hebben in dit webinar verteld over hoe het tijdschrift rondom spelend en onderzoekend leren te gebruiken is voor het hoger onderwijs en het begeleiden van studenten in de thema's: de rijke leeromgeving (...

Boeken en spellen

Kijkje in een lokaal groep 1-2

Soms staan directies en groepsleerkrachten voor de opgave hoe ze een lokaal voor groep1-2 zouden kunnen inrichten. De een heeft volop ideeën, en anderen vragen zich bezorgd af hoe ze dat moeten aanpakken.

 

LAAT JE INSPIREREN!

 

Dit fotoboekje kan daarbij een handig hulpmiddel zijn. Het bevat praktijkbeelden van...

Boeken en spellen

Werelden vol verwondering

Boeksignalering

Een kinderboek is een wereld op zich. Soms voelt die wereld fijn, maar soms kan het ook spannend zijn. Deze boeken roepen allemaal op hun eigen manier verwondering op bij kinderen en volwassenen, want een goed kinderboek is voor alle leeftijden. Hierom staat er geen leeftijd bij, maar zie je alleen de indicatie peut...

Werk in uitvoering

Wat groeit er in jouw moestuin?

Die tomaat op je boterham, waar komt die eigenlijk vandaan? Hoe groeit een tomaat? Wat kun je er allemaal mee maken? Rondom de thema’s ‘Voeding’, ‘Voedselproductie’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Smaak’ is heel wat te ontdekken! Vragen binnen deze thema’s kunnen verwondering oproepen bij kinderen. Nieuwsgierigheid maakt leerli...

Beeldverhaal

Verwondering bij oudere kinderen

.

Beeldverhaal

Verbaas je niet, verwonder je slechts!

Tijdens de jaaropleiding tot Atelierpedagoog vroeg Sabine Plamper de cursusdeelnemers om een wowmoment in hun werk met kinderen te beschrijven. Een wow-moment is een moment van verwondering, van ontdekken, van een kind in flow: de optimale staat om te leren en plezier te beleven in het eigen doen. 

Werk in uitvoering

"Juf, het water wordt bruin!"

Peter de Vries is Startblokkentrainer en hij zet tijdens zijn trainingen bewust in op verwondering en verbazing. Deze doorleefde ervaringen nemen de deelnemers mee in hun eigen praktijk. Annemarie Nijenhuis en Petra Bakker zijn deelnemers van één van de trainingen van Peter. Annemarie werkte op een advocatenkantoor ...

Artikelen

Wonderlijk en waar gebeurd

Schuurpapier

“Mam, kijk! Ze hebben ook boeken over geld in deze bibliotheek!”  Het is meer dan 20 jaar geleden. Ik lig op mijn knieën voor de kast met ‘Avi-boekjes’ en speur naar een leesbaar en toch interessant boek voor mijn achtjarige zoon. Na een heel jaar leesonderwijs heeft hij nog steeds geen Avi-niveau. “Mag je deze ook ...