Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen

Wordt wakker scholen!

Schuurpapier

Bibliotheken zijn goed in het overbrengen van leesplezier en scholen zijn goed in het bijbrengen van lezen als onder andere een technische basisvaardigheid. Een oud gezegde luidt “Aardigheid en vaardigheid gaan hand in hand.” In andere woorden, als je iets leuk vindt word je er goed in en als je ergens goed in bent ...

Redactioneel

Van de redactie

We zoeken de verbinding in deze ZONE 3, die aan het begin van een nieuw cursusjaar op je mat ligt. Hopelijk komt het tijdschrift ook op de leestafel op school te liggen of nog beter weet jij als trouwe lezer je teamgenoten te overtuigen een eigen abonnement te nemen.

Samen ZONE lezen en artikelen bespreken kan heel...

Boeken en spellen

Boeken om in te verdwijnen

Niets heerlijker dan een nieuw schooljaar beginnen met een nieuw boek, het liefst een verhaal waar je met de hele klas zo in kunt verdwijnen. Daarom een pagina vol sprookjes- en voorleesboeken. 

Boeken en spellen

Gebruik maken van de buitenschoolse kennisbronnen van leerlingen – Praktijkboek

Levineke van der Meer bespreekt de publicatie van Monique Volman en Judith 't Gilde.

Boeken en spellen

Daar zit muziek in!

Muziek luisteren, zingen, over instrumenten leren of lekker dansen. Muziek kan op veel manieren ingezet worden in de klas. Deze boeken laten zien wat er allemaal mogelijk is. 

Werk in uitvoering

Invented Spelling op De Emmaus

Op De Emmaus in Rotterdam West is een aantal jaar geleden gestart met het verbinden van taal aan spel, waarbij mondelinge taal en geletterdheid aan elkaar worden verbonden. In dit artikel vertellen Dionne de Ligt en Marie-Louise Rosier hoe leesplezier centraal staat in in groep 1-2.

Werk in uitvoering

Muziek maken doe je het hele jaar!

En daar in die grote kathedraal kreeg ik als jochie ‘het orgelvirus’ te pakken’, vertelt een collega uit groep 8 aan het team. Deze eigen ervaring is ‘het preludium’ voor het samen ‘op verhaal komen’ bij het aanstaande thema dat in alle groepen over muziek zal gaan. Na nog meer eigen muziekervaringen in deze nul-fas...

Artikelen

Leren met de riemen die je hebt

Van Binnen Naar Buiten

Er is veel gezegd over hoe het coronavirus het onderwijs op z n kop zet. Over hoe het de visie van de school onder druk zet en hoe het kinderen belemmert in hun ontwikkeling. De door de overheid gestelde regels beperken de mogelijkheden om met de groep de echte wereld in te gaan of om experts in de school te halen. ...

Werk in uitvoering

Iedereen Muziek!

Kunst en cultuur worden als onmisbaar gezien voor de vorming van kinderen tot kritische volwassenen. Activiteiten op het gebied van literatuur, theater, media of cultureel erfgoed zijn niet alleen leuk. Ze dragen ook bij aan de brede persoonsvorming van kinderen. Kinderen ontdekken en ontwikkelen hun talenten en mak...

Interviews

Met Ontwikkelingsgericht Onderwijs kwam alles bij elkaar

Basisschool De Fontein in Den Burg, Texel, kan zich sinds dit schooljaar een OGO-school noemen. Directeur Monique van Gaalen en Vivianne Francken, leerkracht van groep 2-3 en OGO-specialist, vertellen hoe het proces daarnaartoe is verlopen.

Beeldverhaal

Een kijkje in onze keuken

Groep 8 van de Julianaschool in Schagen is dit schooljaar gestart met een nieuwe onderneming ‘De Wonderkeuken’.

Artikelen

Samen voor kwaliteit

Nieuwe rubriek: Kwaliteit

In de nieuwe rubriek ‘Kwaliteit’ vertellen Simone en Claudia hoe het hele team betrokken is bij het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs op SBO De Windroos in Nijmegen en wat dit oplevert voor het team en voor de leerlingen.

Theorie en praktijk

Schoolontwikkeling vraagt om leren op alle niveaus

In het Schoolleiderslab leren schoolleiders het leren van de leraren te onderzoeken en te stimuleren, zodat dit bijdraagt aan het leren van de kinderen en de school. Dit is een vierjarig professionaliseringstraject binnen Stichting Prisma Almere, begeleid door het lectoraat ‘Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding’ va...

Redactioneel

Spel en onderzoek zijn actueler dan ooit!

Editorial

Wie de kranten een beetje volgt, en dan vooral de artikelen die over het basisonderwijs gaan, kan zomaar in mineur raken. Want wat komt er allemaal droevig nieuws naar boven. Onze kinderen lezen slecht en hebben te weinig kennis over de vakken. En nu laatst weer alle publiciteit over het lage niveau van het schrijfo...

Artikelen

Misverstanden helpen het onderwijs niet vooruit!

De onderwijsvernieuwing in Nederland staat gelukkig niet stil. Er is een blijvende behoefte aan nieuwe en valide praktijkideeën. Geen wonder dat sommigen graag ideeën lenen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, dat in zijn 40-jarige bestaan al vele nieuwe praktische en theoretische ideeën heeft voortgebracht en getoet...

Webinar Tijdschrift Zone

Op 1 april heeft Van Gorcum een gratis webinar aangeboden over het Tijdschrift Zone.
Bea Pompert & Marte van Vliet hebben in dit webinar verteld over hoe het tijdschrift rondom spelend en onderzoekend leren te gebruiken is voor het hoger onderwijs en het begeleiden van studenten in de thema's: de rijke leeromgeving (...

Boeken en spellen

Kijkje in een lokaal groep 1-2

Soms staan directies en groepsleerkrachten voor de opgave hoe ze een lokaal voor groep1-2 zouden kunnen inrichten. De een heeft volop ideeën, en anderen vragen zich bezorgd af hoe ze dat moeten aanpakken.

 

LAAT JE INSPIREREN!

 

Dit fotoboekje kan daarbij een handig hulpmiddel zijn. Het bevat praktijkbeelden van...

Boeken en spellen

Werelden vol verwondering

Boeksignalering

Een kinderboek is een wereld op zich. Soms voelt die wereld fijn, maar soms kan het ook spannend zijn. Deze boeken roepen allemaal op hun eigen manier verwondering op bij kinderen en volwassenen, want een goed kinderboek is voor alle leeftijden. Hierom staat er geen leeftijd bij, maar zie je alleen de indicatie peut...

Werk in uitvoering

Wat groeit er in jouw moestuin?

Die tomaat op je boterham, waar komt die eigenlijk vandaan? Hoe groeit een tomaat? Wat kun je er allemaal mee maken? Rondom de thema’s ‘Voeding’, ‘Voedselproductie’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Smaak’ is heel wat te ontdekken! Vragen binnen deze thema’s kunnen verwondering oproepen bij kinderen. Nieuwsgierigheid maakt leerli...

Beeldverhaal

Verwondering bij oudere kinderen

.

Beeldverhaal

Verbaas je niet, verwonder je slechts!

Tijdens de jaaropleiding tot Atelierpedagoog vroeg Sabine Plamper de cursusdeelnemers om een wowmoment in hun werk met kinderen te beschrijven. Een wow-moment is een moment van verwondering, van ontdekken, van een kind in flow: de optimale staat om te leren en plezier te beleven in het eigen doen. 

Werk in uitvoering

"Juf, het water wordt bruin!"

Peter de Vries is Startblokkentrainer en hij zet tijdens zijn trainingen bewust in op verwondering en verbazing. Deze doorleefde ervaringen nemen de deelnemers mee in hun eigen praktijk. Annemarie Nijenhuis en Petra Bakker zijn deelnemers van één van de trainingen van Peter. Annemarie werkte op een advocatenkantoor ...

Artikelen

Wonderlijk en waar gebeurd

Schuurpapier

“Mam, kijk! Ze hebben ook boeken over geld in deze bibliotheek!”  Het is meer dan 20 jaar geleden. Ik lig op mijn knieën voor de kast met ‘Avi-boekjes’ en speur naar een leesbaar en toch interessant boek voor mijn achtjarige zoon. Na een heel jaar leesonderwijs heeft hij nog steeds geen Avi-niveau. “Mag je deze ook ...

Werk in uitvoering

Kunstkijken

Van binnen naar buiten

Kunst is een belangrijke bron voor verwondering, maar hoe pak je dit aan op een basisschool? 

 

Kunstenaar en dialoogbegeleider Adelijn van Huis beschrijft de methodiek Visual Thinking Strategies (VTS). Dit is een prikkelende manier om in gesprek te gaan over kunst. Zij past dit onder andere toe tijdens rondleidin...

Werk in uitvoering

Verwondering kleurt de wereld

In mijn nieuwkomersgroep op Onze Amsterdamse School zitten leerlingen die heel recent naar Nederland zijn gekomen. Zij blijven een jaar om voldoende Nederlands te leren en door te kunnen stromen naar een reguliere groep. Het is een groep voor leerlingen van 6 tot en met 12 jaar. Op dit moment zijn de 6-jarigen in de...

Interviews

Filosoferen: het vanzelfsprekende minder vanzelfsprekend maken.

interview met Sabine Wassenberg

Sabine Wassenberg is filosofe. Ze filosofeert met kinderen op basisscholen en daarnaast traint ze docenten om te filosoferen met groepen kinderen en jongeren.

De Reeks

Verbeeldingskracht

De Reeks

Verwondering, de emotie van geïntrigeerd zijn door iets wat je waarneemt als verrassend en vreemd, als niet passend binnen je denkkader, kan het begin zijn van een leerproces. Want de interesse en motivatie die bij deze verwondering bewust wordt, is voorwaarde voor leren dat verder gaat dan louter memoriseren. In zu...

Theorie en praktijk

Is verwondering te leren?

 

Als verwondering van belang is voor ons onderwijs hebben we dan ideeën over hoe je het kunt leren in de klas. In dit artikel verkennen wij de kansen hierop. Zeker weten doen wij het niet … Maar misschien is dat juist inspirerend. Bea Pompert beschrijft hoe leerkracht Neomi verwondering bij haar leerlingen ziet on...

Theorie en praktijk

Waarover verwonderen kinderen zich, en hoe kun je verwondering stimuleren?

Empirisch onderzoek naar verwondering bij leerlingen in de bovenbouw

De afgelopen drie jaar is aan de VU binnen het door de John Templeton Foundation gefinancierde project Wonder-full Education and Human Flourishing literatuuronderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar vragen als: waarover verwonderen kinderen zich eigenlijk? En: hoe kun je verwondering stimuleren in...

Theorie en praktijk

Wat is verwondering?

In Theorie en Praktijk beschrijft Anders Schinkel wat we verstaan onder het begrip verwondering. Vervolgens gaan Evelien Broekhof, Judith Conijn en Willeke Rietdijk in op verschillende onderzoeken naar verwondering. Tot slot volgt een praktijkverhaal van Bea Pompert en Marjolein ten Cate waarin ze vertellen over hoe...

Artikelen

Hoe ziet verwondering eruit als je niet kunt zien?

Verwondering heeft alles te maken met onze zintuiglijke waarneming, en hierbij lijkt ons gezichtsvermogen centraal te staan. Hoewel we ons natuurlijk net zo goed kunnen verwonderen over dingen die we niet zien, lijkt verwondering toch vooral plaats te vinden naar aanleiding van wat we met onze ogen waarnemen. Maar w...

Redactioneel

Leren begint bij verwondering

School, heeft iemand eens gezegd, is een plaats waar je de antwoorden moet leren op vragen die je helemaal niet hebt. En waar je snel afleert om je eigen vragen te stellen, zo kunnen we daaraan toevoegen. Dat is funest voor de betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces. En daarom is het belangrijk om ons te bli...

Artikelen

Inrichten van een nieuwe klas

Column

Na mijn zwangerschapsverlof wacht mij dit schooljaar een nieuwe uitdaging. Op de Julianaschool zullen we na de kerstvakantie namelijk een vierde kleutergroep inrichten. Zo zorgen we ervoor dat de aantallen kinderen in de huidige drie kleutergroepen niet verder stijgen en zullen alle kinderen die vanaf januari 4 jaar...

Boeken en spellen

Boekenkast deel 2

Wat lezen jullie als leidinggevenden, vroegen wij aan enkele directies en welke prachtboeken raad je de ZONE-lezers aan. In deze Boekenkast lees je deel 2 van hun tips. Veel leesplezier. 

Recensies

Eén groep, veel verhalen! Geletterdheid bij 0 – 4 jarigen

Boekrecensie

Toen mijn oudste kleindochter 4 jaar was, maakte ze tijdens een logeerpartij een schilderij voor me. Rondom langs de rand ‘schreef’ ze in letterachtige vormen het bijbehorende verhaal. Op mijn vraag of ze dit verhaal wilde voorlezen, antwoordde ze: ‘Dat mag je zelf lezen. Ik heb het toch voor je opgeschreven?’

 

A...

Artikelen

Iedereen doet mee!

Van binnen naar buiten

We willen bij de start van het schooljaar flink inzetten op onderlinge verbinding tussen het team, de kinderen en de ouders. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat je elkaar minder ziet: geen ouders op school, geen teamactiviteiten, etc. Daarom denken we samen na over hoe we tijdens het gezamenlijke start-thema op z...