Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Werk in uitvoering

Hoe kunnen we kinderen met dyslexie ondersteunen in Ontwikkelingsgericht Onderwijs?

In de meest recente uitgave van het PISA (2019) rapport naar leesvaardigheid onder 15 EU-landen vertoont de gemiddelde leesvaardigheidsscore van Nederlandse leerlingen tussen 2015 en 2018 een significante daling. 

De Reeks

Improvisatie

De Reeks

Toen wegens de Coronacrisis de scholen gesloten werden, zijn leerkrachten niet zomaar gaan zitten afwachten. Ze zijn uit hun comfortzone getreden en hebben in korte tijd veranderingen teweeg gebracht die nodig waren voor continuiteit van onderwijs. Dagelijkse trial and error leverden gevoel van frustratie en euforie...

Werk in uitvoering

Als je het ziet, besef je dat het anders kan!

Hilde Amse en Monique Karsten vertellen in dit artikel hoe ze samen met studenten, cursisten en collega’s aan de slag gaan in de Speelwerkplaats. Lees mee hoe deze zelfingerichte plek op Hogeschool Windesheim bijdraagt aan waardevolle gesprekken over goed onderwijs aan jonge kinderen en hoe een rijke speelleeromgevi...

Beeldverhaal

Een dag uit het leven van meester Patrick in groep 1-2-3

Patrick Postma is sinds de zomervakantie werkzaam als groepsleerkracht van groep 1-2-3 op de OGO-basisschool St. Wulfram in Hoogwoud.

Redactioneel

Editorial

Van de redactie

In een buitenwereld die ingewikkeld is en soms zelfs vervreemdend door mondkapjes en op afstand blijven, waardoor ik zelfs een van mijn vriendinnen op straat niet herken, blijft de school wereldvriendelijk. Ze mogen er zijn, kinderen en leerkrachten (ouders even niet) en ik als nascholer gelukkig ook. Wat is het fij...

Interviews

In gesprek met Pim van der Pol

Verbeeldend spel staat centraal in het werk van Pim van der Pol in de orthopedagogische praktijk. Hij werkte in een Medisch Kleuter Dagverblijf met kinderen met sociaal emotionele gedragsproblematiek en heeft ervaring met fysiek- en meervoudig gehandicapte kinderen. 

Artikelen

Column

OGO leerkracht....

Toen ik in 2000 na mijn afstuderen voor de klas ging, begon ik mijn loopbaan op een OGO school. Dit was een kleine school waar we als startend team wegwijs gemaakt werden in de wereld van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, begeleid door kenners vanuit de OBD. Wat heb ik een hoop bijgeleerd in deze tijd! Fantastisch was...

Artikelen

Racisme of discriminatie?

Vrijwel dagelijks lezen we in onze vak- en dagbladen meningen en discussies over racisme en de kwalijke gevolgen daarvan in de samenleving. Zelden of nooit echter wordt duidelijk gemaakt wat onder ‘ras’ en met name ‘menselijke rassen’ nou eigenlijk wordt verstaan. Het kan daarom geen kwaad na te gaan wat de wetensch...

Theorie en praktijk

En toen....was er een nieuwe canon.

De Canon is vernieuwd, op 22 juni 2020 presenteerde de commissie ‘Herijking Canon van Nederland’ de vernieuwde Canon. Er zijn tien nieuwe vensters bijgekomen, vier vensters zijn gewijzigd en er zijn tien vensters verdwenen. Na zo’n herziening staan actualiteitenprogramma’s en kranten vol met experts en wetenschapper...

Artikelen

Column

Een startende leerkracht aan het woord

Hoewel het voor mij voelt alsof ik al langer dan 2,5 jaar voor de klas sta, is het nog altijd zo dat ik startend leerkracht ben. Ik heb mijn (2-jarig) zij-instroom traject afgelopen zomer afgerond bij de Archipel in Amsterdam. Een school waar ik kennis heb mogen maken met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Een mooie on...

Artikelen

Schuurpapier: Sluit de rijen niet!

MAG HET IETSJE ANDERS IN DE KLAS?

MAG HET IETSJE ANDERS IN DE KLAS?

In tijden van werkdruk en discussie over het belang van het werk van leerkrachten is het verdedigbaar dat de professionaliteit van leerkrachten breed uitgemeten wordt. Natuurlijk is leerkracht zijn een vak dat niet voor iedereen is weggelegd. Het is een vak van hart, hoofd en hande...

Werk in uitvoering

De boekendoos

Op de Julianaschool in Schagen is tijdens de coronaperiode dat er thuis gewerkt is, in groep 7 een opdracht gegeven om thuis een boek te kiezen en te lezen en hiervan een boekendoos te maken. Deze doos mocht worden versierd en gevuld met allerlei voorwerpen of afbeeldingen die een belangrijke rol hebben in het verha...

Boeken en spellen

Aanraders van verschillende schoolleiders en directieleden

De boekenkast

Wat lezen jullie als leidinggevenden, vroegen wij aan enkele directies en welke prachtboeken raad je de ZONE-lezers aan.

In deze Boekenkast enkele van hun tips.

 

Veel leesplezier.

Werk in uitvoering

Spelen met robottaal

Programmeren met kleuters

Startpunt is een schoolbreed thema waarbij techniek centraal staat; vanaf de groepen 4 is er een programmeercircuit. De kleuterleerkrachten bespraken de betekenis voor kleuters en welke doelen er centraal moesten staan. Het leidde tot veel ideeën over voertuigen, fabrieken, robots en machines die we zouden kunnen in...

Beeldverhaal

Meer onderwijs buiten, kan dat?

Dit beeldverhaal laat zien welke activiteiten leerlingen samen met hun leerkrachten buiten het klaslokaal kunnen ondernemen.

 

Werk in uitvoering

Ik zal het de kinderen eens vragen hoe het moet

Spelend en onderzoekend leren, ik vind dat het mooiste dat er is. Bedenken wat kan en het vervolgens toch anders doen. De speelsheid van het ontdekken door het te doen, dat is voor mij heel belangrijk. Het geeft een onschuldigheid en een verrassing waardoor er spontaan telkens nieuwe mogelijkheden ontstaan. Een nieu...

Interviews

Goed taalonderwijs vraagt om een woonkamerschool

Een interview met taalexpert Carolien Frijns over haar visie op wat sterk taalonderwijs inhoudt en hoe dit vorm krijgt in de klas.

In ‘De vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op de basisschool’ schrijf je over ‘het willen weten met een missie’. Vertel eens wat die missie voor jou inhoudt?  
“Als ik een onderzoek opstart of meewerk aan een onderzoek dan vind ik het voor mijzelf belangrijk dat ik het onderzoek, direct of indirect, kan kaderen b...

Artikelen

Vierluik over thuisleren tijdens corona.

Van binnen naar buiten

Vanuit de rol van leerkracht, leerling, ouder en intern begeleider geven we een inkijkje

in de beleving van de afgelopen periode van thuisleren.

Theorie en praktijk

Zou dat kunnen een panda als huisdier?

In dit artikel komt naar voren hoe gesprekken eruitzien, welke kenmerken ze hebben en welke interventies de leerkracht onderneemt.

 

In de groep 5 van leerkracht Wiebe wordt onderzoek gedaan naar de dierenwereld. Na een flinke oriëntatie op het onderwerp, krijgt de groep zicht op hun onderzoeksvragen. Zo willen leerlingen vooral aan de slag over huisdieren, andere willen onderzoek doen naar dierentuinen, bedreigde dieren en dierenbescherming. ...

Theorie en praktijk

Stap maar op je fiets

Extra verkeersinformatie! Over het voeren van echte gesprekken met jonge kinderen.

 

Hier volgt extra verkeersinformatie; op het plein van ABBS De Zuiderzee op IJburg worden volop verkeerswerkzaamheden uitgevoerd door zeer serieuze werknemers. Gelukkig houdt het verkeer hier rekening mee. Dat levert verschillende files op, houd rekening met een vertraging van ongeveer 30 minuten. In dit artikel k...

Theorie en praktijk

Dialogische gesprekken in de klas

Dat is de investering meer dan waard!

Gesprekken vormen een belangrijk – ja, misschien wel hét belangrijkste – onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk. Ze bieden volop mogelijkheden om te leren, kennis te maken met nieuwe perspectieven en te reflecteren op je eigen ideeën. In veel scholen vinden gesprekken de hele dag door plaats in verschillende ...

Het wonder van witlof

Column

Spel en onderzoek in het SBO

Leiderschap in roerige tijden

Schuurpapier

In de maanden die achter ons liggen stond de wereld, en daarmee ook het onderwijs, op z’n kop. In korte tijd werd een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van iedereen die bij het onderwijs betrokken was: leerling, leerkracht, ouder en leidinggevende. In ruim twee maanden tijd schakelden we van volledig onderwij...

Redactioneel

Redactionele opening

Roerige tijden

Woordje van de redactie

Redactioneel

Van de redactie: we zijn thuis

Ten tijde van het schrijven van dit editorial zitten we in een unieke situatie in Nederland en in een groot deel van de wereld. Alle leerlingen zijn thuis en de scholen zijn leeg. Leerkrachten werken ontzettend hard om contact te houden met de leerlingen en ouders te ondersteunen in het begeleiden van het onderwijs ...

Columns

Pokewattes

Nanette Wagenaar, leerkracht groep 3 van de Werkschuit in Haarlem, laat in dit schuurpapiertje zien wat het oplevert wanneer je echt inzet op de leefwereld van je leerlingen.

Van kroeg naar klas

Michel Penders vertelt over zijn ervaringen als eerstejaars deeltijdstudent aan de Hogeschool van Amsterdam.

Weten

Ontwikkelingsgericht onderwijs nog eens onder de loep

Bert van Oers schrijft in 2003 in Zone zijn inmiddels klassieke artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. In 2012 formuleert hij in ‘Opnieuw op de foto’ OGO expliciet als betekenisgericht in dubbele zin: voor de leerling en voor de cultuur. Nu dan voor de derde keer OGO onder de loep. Een scherp en act...

Doen

Ontwikkelingsgericht onderwijs in beeld

Het is van het grootste belang om met elkaar duidelijk te houden waar we mee bezig zijn in Ontwikkelingsgericht Onderwijs: welke theorie? Welke praktijken hangen daarmee samen? De eerder voorgestelde kenmerken van OGO die de signatuur van dit onderwijs vormen (van Oers, 2003), zijn nog steeds een goede leidraad, maa...

Doen

Wij krijgen post

Anouk Haarbosch, leerkracht groep 1-2 op basisschool De Bolster, vertelt over het gebruik van spelverhalen in het thema 'Post'.

De Reeks

Agency

De leerkracht als change-agent, inzetten op de professionele agency van docenten of de agency van leerlingen versterken. De kans is groot dat je het begrip ‘agency’ op enig moment voorbij hebt zien komen. Hoewel het concept ‘agency’ aan populariteit wint, is voor veel leerkrachten allerminst duidelijk wat er met het...

Verjaardag in Ampeva

In de bovenbouwgroep SBO de Windroos van leerkracht Simone Westra worden watersteden gebouwd.
Chrisje Holstein (leerling in haar groep) wil kinderboekenschrijfster worden. Zij schrijft heel veel en bij de waterstad die zij met een groepje maakt, schrijft zij een verhaal dat zich afspeelt in Am(sterdam)Ve(netie)Pa(rijs).

Doen

Traveling around the world

Met de komst van een ‘buitendocent’ Engels ontstaat een meertalige community met ontwikkelingskansen voor alle deelnemers in groep 8 van Ilona ’t Hart en Wim van Heteren van Basisschool De Schakel te Nieuw Lekkerland.

Doen

We bouwen een speeltuin

Groep 3-4 gaat zelf een speeltuin ontwerpen. Ze starten met het nadenken over wat ze al weten van speeltuinen. Daarna onderzoeken
de kinderen speeltuinen in de buurt, denken ze samen na over welke toestellen ze in hun eigen speeltuin willen hebben, maken een plattegrond en ontwerpen prototypes. Het thema leeft en ie...

Doen

Een verhaal bouwen

In onze kleutergroep zorgen verschillende hoeken voor een rijk spelaanbod van betekenisvolle spelactiviteiten. Alle kennis en vaardigheden die voor onze kleuters van belang zijn kunnen hier ‘als vanzelf’ aan bod komen. In elke hoek komen meerdere kernactiviteiten en de daarbij behorende kennis en vaardigheden aan de...

Doen

Je hoeft je alleen maar te verbazen

Interview met Jan van Schaik.
Hij is een beeldend kunstenaar die inmiddels 51 tuinen heeft gemaakt, voor scholen en kinderdagverblijven.