Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

De kracht van samen

Steeds meer scholen beginnen een integraal kindcentrum, oftewel: een IKC. Professionals vanuit verschillende disciplines werken er samen onder één dak. Zo bieden zij kinderen – ook letterlijk - de ruimte om op eigen manier en tempo hun talenten te ontwikkelen. Job van Velsen van EtuConsult over de meerwaarde van dez...

Weten

Bouwen aan een IKC: verbinden van culturen

Hoe dan? Kathy Spiteri, teamcoach bij Stichting Kinderopvang Hoorn, kon zich er geen voorstelling van maken toen de wethouder van onderwijs het beeld schetste van de scholen van de toekomt: Alle voorzieningen voor de kinderen onder één dak en leerkrachten en pedagogisch medewerkers die samenwerken als één team. De p...

Weten

Samen professionaliseren: bouwsteen voor een IKC

Samen bouwen aan een IKC is ook een uitnodiging om samen te professionaliseren; leerkrachten en kinderopvangmedewerkers met hun eigen knowhow, ervaringen én vragen. Nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, Bea Pompert, geeft een voorbeeld.

Doen

Kwaliteit in beeld: werken met de OGO-kwaliteitskaart

Het inzetten van de OGO-kwaliteitskaart voor het inzichtelijk maken en realiseren van kwaliteitsverbetering: een wens die Tonny Bruin liet doorklinken in een eerder artikel in Zone. Nu ruim twee jaar later zullen wij op dit idee terugblikken en de eerste resultaten van het
lopende onderzoeksproject bespreken.

Doen

We wagen de Sprong: Zin in lezen in groep 3-4!

Dit schooljaar besluiten de leerkrachten van de groepen 3-4 van Kindcentrum de Sprong in Rosmalen dat het anders moet met het leesonderwijs. De leesmotivatie bij kinderen wordt minder, ondanks dat ze veel met lezen bezig zijn. Daarnaast zijn de niveauverschillen bij aanvang van het schooljaar erg groot. Hoe pakken z...

Doen

'De ruimte

Op kindcentrum STip in Swolgen/Tienray werken de kinderen en de leerkrachten in de hele school aan het thema ‘De ruimte’. Hanneke Verkleij volgt het met haar camera.

Doen

Schrijfonderwijs doet ertoe!

Hoe ontwikkel je kwalitatief goed schrijfonderwijs? Het schrijfportfolio wordt op De Horsthoek in Heerde als een ‘levend’ groeidocument gebruikt ter ondersteuning van het proces van ontwerpen, uitvoeren, volgen van en reflecteren op schrijfactiviteiten.

Weten

Kort

In kort bespreekt Bea Pompert het boek De vliegtuigklas van Carolien Frijns.

Weten

OGO blijft in ontwikkeling!

Het afscheid van Bert van Oers als bijzonder hoogleraar Cultuur-Historische Onderwijspedagogiek is een mooi moment om stil te staan bij de onderzoeksagenda voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) voor de komende vijf jaar. Welke onderwerpen zijn van belang om OGO verder te ontwikkelen? Denk je met ons mee?

Redactioneel

Van de redactie

B&B

Doen

Juf, woon jij in de huishoek?

Geen speelgoedkopjes, maar kopjes van porselein, en van het echte koffiezetapparaat ontbreekt alleen het snoer. Hoe maak je het spel zo realistisch mogelijk? Hoe maak je samen een huishoek waar je echt in zou willen wonen?

De Reeks

Rijke leeromgeving

“Wij creëren een uitdagende, stimulerende leeromgeving.” “Binnen de rijke leeromgeving van onze school ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien de leerlingen zich.”

Weten

De flexibiliteit van OGO

Bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische onderwijspedagogiek kijkt Bert van Oers terug op de ontwikkeling van OGO. Zo gaat hij bijvoorbeeld in op hoe hij in samenwerking met de praktijk onderzoek naar schematiseren en spel heeft gedaan. Ook geeft hij aan welke onderzoeksthema’s volgens hem nog v...

Weten

Een winkel op school

Bert van Oers gaat stoppen. “Wie gaat stoppen?” vragen de kinderen in groep 8 van De Bolster in Gilze zich af. Dus... we gaan op onderzoek. Wie is die Bert en wat heeft hij geschreven?

Columns

Rooster jezelf in!

Roosters worden op veel scholen gezien als beknellend en belemmerend. “Ik voel me ingeroosterd en afgerekend”, verzucht een leerkracht die Bea Pompert ontmoet tijdens een workshop over spel en onderzoek in de klas. Dat kan volgens haar toch niet de bedoeling zijn van het vak.

Doen

Hoe overleef je het eerste jaar voor de klas?

In dit artikel lezen we hoe Jolien Ruiter haar eerste jaar als startende leerkracht ervaart.

Doen

Spelen met water

De Windroos in Nijmegen is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). In 2010-2011 is de school gestart met de schoolbrede implementatie van OGO-onderwijs.

Doen

Een goed gesprek, daar leer je van!

In dit artikel laat Bea Pompert zien hoe leerkrachten erin slagen uitdagende gesprekken te voeren die ontwikkeling bevorderen. Het gaat om ontwikkeling in taal, denken en sociale vaardigheden. Ook motorische ontwikkeling, verbeelden en kunstzinnige vorming komen aan bod.

Columns

Baby’s in een rijke speelleeromgeving: kinderspel?

Kunnen baby’s meedoen in het thema? Onderwijsadviseur Susanne Hoogland neemt ons mee naar een babygroep waarin het thema ‘Muziek’ leeft en iedereen deelneemt.

Doen

“Juf, waar is de kermis?”

Ontwikkelingsgericht onderwijs bij kleuters in het speciaal onderwijs; Inge Welles-Jacobs, unitregisseur en leerkracht bij de Talentencampus Venlo vertelt er over aan de hand van het thema Kermis.

Weten

Kort

Een symposium over Wetenschap en Techniek, cursussen Zin in lezen en een cursus OGO-specialist; allemaal te lezen in Kort.

Redactioneel

Van de redactie

Redactioneel

Columns

Hoog inzetten

Hermien de Waard, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, betoogt in deze column dat pedagogisch medewerkers niet altijd serieus genomen worden als het gaat om het aanbod van literatuur.

Columns

Spelend leren in groep 3?

In deze column vertelt Sandra Broekhoven, leerkracht in groep 3 op de Emmausschool in Rotterdam, hoe het volgen van de opleiding Jonge Kind Specialist haar lesgeven heeft veranderd.

Weten

Het gesprek doet het hem

Op de Katholieke PABO Zwolle (KPZ) wordt Ontwikkelingsgericht Onderwijs van oudsher stevig neergezet. Marjolein Klompe, Dirkje Visser en Ria Colenbrander zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het OGO-onderwijs op KPZ, in de opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie en de post-HBO-opleiding J...

Weten

Ontwikkelingsgericht Onderwijs in pabo Viaa

Op Hogeschool Viaa in Zwolle wordt gewerkt vanuit het VOL-concept (Vormend en Onderzoekend Leren). Daarom maken de studenten al vanaf de start kennis met Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO).

Weten

De brievenbus van groep 4

Waarom moet er een postzegel op een envelop? Hoe zou het zijn om een postbode te zijn? Hoe komt een pakketje bij mij thuis terecht? Dit zijn vragen die bij de kinderen van groep 4a van CBS Het Startblok in Harderwijk opkomen als ze aan post denken. Drie weken gaan ze werken aan het thema ‘Post’.

Weten

Op studiereis naar Artis

Na de kerstvakantie starten de groepen 1-2 met het thema ‘Artis’. Het thema 'Artis' komt dat regelmatig terug op de De Archipel in Amsterdam, omdat ze de luxe hebben dat de school zo dicht bij de dierentuin is. Hoe maak je zo'n uitje zo zinvol mogelijk?

Columns

OGO en het brein

Jelle Jolles schreef in 2015 een artikel in Zone met als titel: ‘Onderwijs, hersenen en cognitie: de kloof overbrugd?’ Bert van Oers gaat nu, vier jaar later, op deze vraag in vanuit de onderwijspedagogiek.

Doen

De kunst van het aanrommelen

Lotte Blom, leerkracht op de Julianaschool in Schagen, wil creatieve processen bij kinderen op gang brengen die hen stimuleren in zowel hun brede ontwikkeling als hun specifieke kennis en vaardigheden. Ze vertelt hoe je dit kunt aanpakken.

Doen

De OGO-kartrekker

Op scholen waar vernieuwing een centrale plek heeft is het nodig dat dit gecoacht en ondersteund wordt. Hier is een plek weggelegd voor de OGO-kartrekker. De docenten Tonny Bruin en Inge Haarsma beschrijven de rol van een coach die gericht is op vernieuwing en de cursisten van 2018 delen hun ervaringen.

Doen

Regisserend spel en tweede taalverwerving

Op Villa Kakelbont in Den Helder verzorgen de leerkrachten onderwijs aan nieuwkomers. Kinderen van over de hele wereld komen bij elkaar met hun eigen geschiedenis en verhalen. Zij gaan in een veilige omgeving samenspelen, samen aan de slag en natuurlijk Nederlands leren.

Doen

Wij bouwen

Op de Jan Thiesschool in Rolde speelt in de onderbouw het overkoepelende thema ‘Wij bouwen’. Een beeldverhaal.

Doen

Een bruilof in het kasteel

Anoek Haarbosch van basisschool De Bolster in Gilze werkt in het thema ‘Feest’ met haar groep 1-2 toe naar de bruiloft. In haar verhaal lezen we hoe zij activiteiten aan elkaar verbindt. En hoe zij samen met de kinderen tot een rijk activiteitenaanbod komt waarin alles in dienst staat van de sociaalculturele praktij...

Weten

Agenda

Bekijk hier de agenda

Weten

Kort

Op woensdag 30 oktober neemt Bert van Oers afscheid als bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek op de Vrije Universiteit. Een aankondiging van een symposium en zijn afscheidsrede.