Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Interviews

Met Ontwikkelingsgericht Onderwijs kwam alles bij elkaar

Basisschool De Fontein in Den Burg, Texel, kan zich sinds dit schooljaar een OGO-school noemen. Directeur Monique van Gaalen en Vivianne Francken, leerkracht van groep 2-3 en OGO-specialist, vertellen hoe het proces daarnaartoe is verlopen.

Beeldverhaal

Een kijkje in onze keuken

Groep 8 van de Julianaschool in Schagen is dit schooljaar gestart met een nieuwe onderneming ‘De Wonderkeuken’.

Artikelen

Samen voor kwaliteit

Nieuwe rubriek: Kwaliteit

In de nieuwe rubriek ‘Kwaliteit’ vertellen Simone en Claudia hoe het hele team betrokken is bij het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs op SBO De Windroos in Nijmegen en wat dit oplevert voor het team en voor de leerlingen.

Theorie en praktijk

Schoolontwikkeling vraagt om leren op alle niveaus

In het Schoolleiderslab leren schoolleiders het leren van de leraren te onderzoeken en te stimuleren, zodat dit bijdraagt aan het leren van de kinderen en de school. Dit is een vierjarig professionaliseringstraject binnen Stichting Prisma Almere, begeleid door het lectoraat ‘Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding’ va...

Redactioneel

Spel en onderzoek zijn actueler dan ooit!

Editorial

Wie de kranten een beetje volgt, en dan vooral de artikelen die over het basisonderwijs gaan, kan zomaar in mineur raken. Want wat komt er allemaal droevig nieuws naar boven. Onze kinderen lezen slecht en hebben te weinig kennis over de vakken. En nu laatst weer alle publiciteit over het lage niveau van het schrijfo...

Artikelen

Misverstanden helpen het onderwijs niet vooruit!

De onderwijsvernieuwing in Nederland staat gelukkig niet stil. Er is een blijvende behoefte aan nieuwe en valide praktijkideeën. Geen wonder dat sommigen graag ideeën lenen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, dat in zijn 40-jarige bestaan al vele nieuwe praktische en theoretische ideeën heeft voortgebracht en getoet...

Webinar Tijdschrift Zone

Op 1 april heeft Van Gorcum een gratis webinar aangeboden over het Tijdschrift Zone.
Bea Pompert & Marte van Vliet hebben in dit webinar verteld over hoe het tijdschrift rondom spelend en onderzoekend leren te gebruiken is voor het hoger onderwijs en het begeleiden van studenten in de thema's: de rijke leeromgeving (...

Boeken en spellen

Kijkje in een lokaal groep 1-2

Soms staan directies en groepsleerkrachten voor de opgave hoe ze een lokaal voor groep1-2 zouden kunnen inrichten. De een heeft volop ideeën, en anderen vragen zich bezorgd af hoe ze dat moeten aanpakken.

 

LAAT JE INSPIREREN!

 

Dit fotoboekje kan daarbij een handig hulpmiddel zijn. Het bevat praktijkbeelden van...

Boeken en spellen

Werelden vol verwondering

Boeksignalering

Een kinderboek is een wereld op zich. Soms voelt die wereld fijn, maar soms kan het ook spannend zijn. Deze boeken roepen allemaal op hun eigen manier verwondering op bij kinderen en volwassenen, want een goed kinderboek is voor alle leeftijden. Hierom staat er geen leeftijd bij, maar zie je alleen de indicatie peut...

Werk in uitvoering

Wat groeit er in jouw moestuin?

Die tomaat op je boterham, waar komt die eigenlijk vandaan? Hoe groeit een tomaat? Wat kun je er allemaal mee maken? Rondom de thema’s ‘Voeding’, ‘Voedselproductie’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Smaak’ is heel wat te ontdekken! Vragen binnen deze thema’s kunnen verwondering oproepen bij kinderen. Nieuwsgierigheid maakt leerli...

Beeldverhaal

Verwondering bij oudere kinderen

.

Beeldverhaal

Verbaas je niet, verwonder je slechts!

Tijdens de jaaropleiding tot Atelierpedagoog vroeg Sabine Plamper de cursusdeelnemers om een wowmoment in hun werk met kinderen te beschrijven. Een wow-moment is een moment van verwondering, van ontdekken, van een kind in flow: de optimale staat om te leren en plezier te beleven in het eigen doen. 

Werk in uitvoering

"Juf, het water wordt bruin!"

Peter de Vries is Startblokkentrainer en hij zet tijdens zijn trainingen bewust in op verwondering en verbazing. Deze doorleefde ervaringen nemen de deelnemers mee in hun eigen praktijk. Annemarie Nijenhuis en Petra Bakker zijn deelnemers van één van de trainingen van Peter. Annemarie werkte op een advocatenkantoor ...

Artikelen

Wonderlijk en waar gebeurd

Schuurpapier

“Mam, kijk! Ze hebben ook boeken over geld in deze bibliotheek!”  Het is meer dan 20 jaar geleden. Ik lig op mijn knieën voor de kast met ‘Avi-boekjes’ en speur naar een leesbaar en toch interessant boek voor mijn achtjarige zoon. Na een heel jaar leesonderwijs heeft hij nog steeds geen Avi-niveau. “Mag je deze ook ...

Werk in uitvoering

Kunstkijken

Van binnen naar buiten

Kunst is een belangrijke bron voor verwondering, maar hoe pak je dit aan op een basisschool? 

 

Kunstenaar en dialoogbegeleider Adelijn van Huis beschrijft de methodiek Visual Thinking Strategies (VTS). Dit is een prikkelende manier om in gesprek te gaan over kunst. Zij past dit onder andere toe tijdens rondleidin...

Werk in uitvoering

Verwondering kleurt de wereld

In mijn nieuwkomersgroep op Onze Amsterdamse School zitten leerlingen die heel recent naar Nederland zijn gekomen. Zij blijven een jaar om voldoende Nederlands te leren en door te kunnen stromen naar een reguliere groep. Het is een groep voor leerlingen van 6 tot en met 12 jaar. Op dit moment zijn de 6-jarigen in de...

Interviews

Filosoferen: het vanzelfsprekende minder vanzelfsprekend maken.

interview met Sabine Wassenberg

Sabine Wassenberg is filosofe. Ze filosofeert met kinderen op basisscholen en daarnaast traint ze docenten om te filosoferen met groepen kinderen en jongeren.

De Reeks

Verbeeldingskracht

De Reeks

Verwondering, de emotie van geïntrigeerd zijn door iets wat je waarneemt als verrassend en vreemd, als niet passend binnen je denkkader, kan het begin zijn van een leerproces. Want de interesse en motivatie die bij deze verwondering bewust wordt, is voorwaarde voor leren dat verder gaat dan louter memoriseren. In zu...

Theorie en praktijk

Is verwondering te leren?

 

Als verwondering van belang is voor ons onderwijs hebben we dan ideeën over hoe je het kunt leren in de klas. In dit artikel verkennen wij de kansen hierop. Zeker weten doen wij het niet … Maar misschien is dat juist inspirerend. Bea Pompert beschrijft hoe leerkracht Neomi verwondering bij haar leerlingen ziet on...

Theorie en praktijk

Waarover verwonderen kinderen zich, en hoe kun je verwondering stimuleren?

Empirisch onderzoek naar verwondering bij leerlingen in de bovenbouw

De afgelopen drie jaar is aan de VU binnen het door de John Templeton Foundation gefinancierde project Wonder-full Education and Human Flourishing literatuuronderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar vragen als: waarover verwonderen kinderen zich eigenlijk? En: hoe kun je verwondering stimuleren in...

Theorie en praktijk

Wat is verwondering?

In Theorie en Praktijk beschrijft Anders Schinkel wat we verstaan onder het begrip verwondering. Vervolgens gaan Evelien Broekhof, Judith Conijn en Willeke Rietdijk in op verschillende onderzoeken naar verwondering. Tot slot volgt een praktijkverhaal van Bea Pompert en Marjolein ten Cate waarin ze vertellen over hoe...

Artikelen

Hoe ziet verwondering eruit als je niet kunt zien?

Verwondering heeft alles te maken met onze zintuiglijke waarneming, en hierbij lijkt ons gezichtsvermogen centraal te staan. Hoewel we ons natuurlijk net zo goed kunnen verwonderen over dingen die we niet zien, lijkt verwondering toch vooral plaats te vinden naar aanleiding van wat we met onze ogen waarnemen. Maar w...

Redactioneel

Leren begint bij verwondering

School, heeft iemand eens gezegd, is een plaats waar je de antwoorden moet leren op vragen die je helemaal niet hebt. En waar je snel afleert om je eigen vragen te stellen, zo kunnen we daaraan toevoegen. Dat is funest voor de betrokkenheid van leerlingen bij het leerproces. En daarom is het belangrijk om ons te bli...

Artikelen

Inrichten van een nieuwe klas

Column

Na mijn zwangerschapsverlof wacht mij dit schooljaar een nieuwe uitdaging. Op de Julianaschool zullen we na de kerstvakantie namelijk een vierde kleutergroep inrichten. Zo zorgen we ervoor dat de aantallen kinderen in de huidige drie kleutergroepen niet verder stijgen en zullen alle kinderen die vanaf januari 4 jaar...

Boeken en spellen

Boekenkast deel 2

Wat lezen jullie als leidinggevenden, vroegen wij aan enkele directies en welke prachtboeken raad je de ZONE-lezers aan. In deze Boekenkast lees je deel 2 van hun tips. Veel leesplezier. 

Recensies

Eén groep, veel verhalen! Geletterdheid bij 0 – 4 jarigen

Boekrecensie

Toen mijn oudste kleindochter 4 jaar was, maakte ze tijdens een logeerpartij een schilderij voor me. Rondom langs de rand ‘schreef’ ze in letterachtige vormen het bijbehorende verhaal. Op mijn vraag of ze dit verhaal wilde voorlezen, antwoordde ze: ‘Dat mag je zelf lezen. Ik heb het toch voor je opgeschreven?’

 

A...

Artikelen

Iedereen doet mee!

Van binnen naar buiten

We willen bij de start van het schooljaar flink inzetten op onderlinge verbinding tussen het team, de kinderen en de ouders. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat je elkaar minder ziet: geen ouders op school, geen teamactiviteiten, etc. Daarom denken we samen na over hoe we tijdens het gezamenlijke start-thema op z...

Werk in uitvoering

Hoe kunnen we kinderen met dyslexie ondersteunen in Ontwikkelingsgericht Onderwijs?

In de meest recente uitgave van het PISA (2019) rapport naar leesvaardigheid onder 15 EU-landen vertoont de gemiddelde leesvaardigheidsscore van Nederlandse leerlingen tussen 2015 en 2018 een significante daling. 

De Reeks

Improvisatie

De Reeks

Toen wegens de Coronacrisis de scholen gesloten werden, zijn leerkrachten niet zomaar gaan zitten afwachten. Ze zijn uit hun comfortzone getreden en hebben in korte tijd veranderingen teweeg gebracht die nodig waren voor continuiteit van onderwijs. Dagelijkse trial and error leverden gevoel van frustratie en euforie...

Werk in uitvoering

Als je het ziet, besef je dat het anders kan!

Hilde Amse en Monique Karsten vertellen in dit artikel hoe ze samen met studenten, cursisten en collega’s aan de slag gaan in de Speelwerkplaats. Lees mee hoe deze zelfingerichte plek op Hogeschool Windesheim bijdraagt aan waardevolle gesprekken over goed onderwijs aan jonge kinderen en hoe een rijke speelleeromgevi...

Beeldverhaal

Een dag uit het leven van meester Patrick in groep 1-2-3

Patrick Postma is sinds de zomervakantie werkzaam als groepsleerkracht van groep 1-2-3 op de OGO-basisschool St. Wulfram in Hoogwoud.

Redactioneel

Editorial

Van de redactie

In een buitenwereld die ingewikkeld is en soms zelfs vervreemdend door mondkapjes en op afstand blijven, waardoor ik zelfs een van mijn vriendinnen op straat niet herken, blijft de school wereldvriendelijk. Ze mogen er zijn, kinderen en leerkrachten (ouders even niet) en ik als nascholer gelukkig ook. Wat is het fij...

Interviews

In gesprek met Pim van der Pol

Verbeeldend spel staat centraal in het werk van Pim van der Pol in de orthopedagogische praktijk. Hij werkte in een Medisch Kleuter Dagverblijf met kinderen met sociaal emotionele gedragsproblematiek en heeft ervaring met fysiek- en meervoudig gehandicapte kinderen. 

Artikelen

Column

OGO leerkracht....

Toen ik in 2000 na mijn afstuderen voor de klas ging, begon ik mijn loopbaan op een OGO school. Dit was een kleine school waar we als startend team wegwijs gemaakt werden in de wereld van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, begeleid door kenners vanuit de OBD. Wat heb ik een hoop bijgeleerd in deze tijd! Fantastisch was...

Artikelen

Racisme of discriminatie?

Vrijwel dagelijks lezen we in onze vak- en dagbladen meningen en discussies over racisme en de kwalijke gevolgen daarvan in de samenleving. Zelden of nooit echter wordt duidelijk gemaakt wat onder ‘ras’ en met name ‘menselijke rassen’ nou eigenlijk wordt verstaan. Het kan daarom geen kwaad na te gaan wat de wetensch...

Theorie en praktijk

En toen....was er een nieuwe canon.

De Canon is vernieuwd, op 22 juni 2020 presenteerde de commissie ‘Herijking Canon van Nederland’ de vernieuwde Canon. Er zijn tien nieuwe vensters bijgekomen, vier vensters zijn gewijzigd en er zijn tien vensters verdwenen. Na zo’n herziening staan actualiteitenprogramma’s en kranten vol met experts en wetenschapper...