Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Werk in uitvoering

Hoge verwachtingen alleen is niet genoeg.

Op Kentalis Mariëlla in Sint-Michielsgestel werken we met leerlingen die doof of slechthorend zijn of een zeer ernstige taalontwikkelingsstoornis hebben in combinatie met een verstandelijke beperking. De klassen op Mariëlla bestaan binnen het SO uit gemiddeld vijf leerlingen met ondersteuning van een onderwijsassist...

Werk in uitvoering

Wat een troep!

Op SBO De Windroos Lindenholt wordt schoolbreed gewerkt aan het thema duurzaamheid. We schetsen hoe dit thema vorm krijgt in groep 1-2, in groep 4 en in groep 6. Vanuit het overkoepelende thema zien we mooie, heel verschillende sociaal-culturele praktijken terug komen in de klassen. Dit is ook goed terug te zien in ...

Beeldverhaal

Hoogste tijd voor duurzaamheid

Hoe ga je als school om met een groot vraagstuk als het klimaatprobleem? Een probleem met een grote impact op de maatschappij. Daar kun je je ogen niet voor sluiten. Maar hoe doe je dat zonder de kinderen angst voor de toekomst aan te praten? Het team van SBO De Windroos in Nijmegen heeft er een schoolbreed thema va...

Interviews

Focus op de dromen en ambities van kinderen en jongeren

Stijn Sieckelinck, lector jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam, probeert als ‘denker in een wereld van doen’ in verschillende samenwerkingsverbanden bij te dragen aan kennis over en aanpakken van radicalisme en identiteits- en burgerschapsvorming onder kwetsbare jongeren.

Artikelen

Een echte boekwinkel openen is een hele klus

Van Binnen Naar Buiten

November 2020. Het idee voor een langlopende sociaal-culturele praktijk is er al langer. Maar nu heeft het OGO leerteam samen met de directie de knoop doorgehakt. Na de kerstvakantie ga ik met mijn groep 7 aan de slag met het opstarten van een kinderboekenwinkel. Deze was er (toen) nog niet op IJburg. Het plan is om...

Werk in uitvoering

Onderzoeken voor het ‘echie’: onwijs leuk en leerzaam

De groepen 6-7, 7 en 8 van De Schakel organiseren bij het thema ‘Worden wat je wilt’ een beroepenmarkt voor vier vmbo-klassen uit de regio. ‘Onwijs leuk en leerzaam’ staat er een dag later in de plaatselijke krant. En dat is zéker waar. In het verhaal hieronder lees je hoe wij om zijn gegaan met de hobbels onderweg....

Artikelen

Een lange weg blijkt de goede weg

Column

Billal is 14 wanneer hij op de CMB school Mariëlla cluster 2 start. De overgang van zijn SO-basisschool naar een grote VSO-scholengemeenschap was te groot. Zijn ernstige taalontwikkelingsstoornis in combinatie met zijn temperament bracht hem daar regelmatig in de problemen, waardoor hij uiteindelijk een van de bijna...

Theorie en praktijk

Crises in spel en ontwikkeling bij jonge kinderen

In het spel van kinderen doen zich vaak crises voor, doordat er spanningen zijn tussen wat kinderen willen en kunnen. Een goede begeleiding van het spel kan ervoor zorgen dat dit een leerzame ervaring wordt.

Artikelen

Inclusief onderwijs? Daarvoor moeten we vooral emotionele hobbels over!

Schuurpapier

Ben jij tegen racisme? De meeste mensen zouden deze vraag met “ja” beantwoorden. Wat doe jij tegen racisme? Hier zouden niet veel mensen een concreet voorbeeld bij kunnen geven. Vaak horen we dat iedereen gelijk behandeld wordt, en dat racisme dan wel een maatschappelijk probleem is, maar niet zozeer voorkomt in de ...

Artikelen

Teleurstelling om een VMBO-advies?

Column

Ik voelde vandaag voor het eerst die teleurstelling waar ik wel eens anderen over hoorde. Mijn dochter heeft een VMBO-advies…    

Vandaag zijn we naar een open dag geweest. En daar kwam het in alle hevigheid naar boven. Terwijl we door de school liepen werd de teleurstelling steeds groter. Lessen in vormgeving, ont...

Boeken en spellen

Boeken met een haakje

Boeken (voor)lezen kan fijn zijn voor leesmotivatie of voor ontspanning, maar samen met de klas een boek lezen kan ook een goede manier zijn om een thema te introduceren, lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, een discussie te starten of een inkijkje te geven in een onbekende wereld. Deze boeken bieden allemaal ...

Boeken en spellen

Dubbele recensie over dingen en spullen

Voor de zomer verschenen bijna gelijktijdig Het spullenboek van Inge Haarsma en Het leven van dingen van Warna Oosterbaan. Beide boeken beschrijven vanuit een eigen perspectief over allerlei spullen/dingen in ons (professionele) leven. We hebben Inge en Warna gevraagd om elkaars boek te lezen en hierover een recensi...

Werk in uitvoering

Schrijf je rijk! Eén thema in twee jaargroepen

Op basisschool Panta Rhei werken we al jaren ontwikkelingsgericht. Dit schooljaar heeft zowel groep 5 als groep 8 het thema ‘Wij ondernemen’. We richten ons in dit artikel op verschillende schrijfactiviteiten die plaatsvinden binnen dit thema.  

Theorie en praktijk

Wanneer leren voor kinderen betekenis heeft

De Britse psycholoog Pimm (1991) vroeg zijn zoon (4;6) ooit:

‘Wat is drie en één meer?’

Zoon: ‘Drie en wat? Wat één?’

Vader: ‘Hoeveel is drie en één meer?’

Zoon: ‘Eén meer wat?’

Vader: ‘Nou gewoon, één meer, weet je’.

Zoon: ‘Weet ik niet’.

 

We zien dat deze vraag over zomaar wat kale getallen voor dit kind ...

Beeldverhaal

Als de binnen- en buitenwereld met elkaar worden verbonden wordt er veel geleerd!

Vanaf de straat zou je het niet zeggen, maar basisschool De Zilvermeeuw in Wieringerwerf heeft achter de school een prachtige en grote tuin. Een tuin met een vijver, een kippenhok, een bijenkorf, notenbomen, een konijnenhok en talloze (fruit)bomen en struiken. Iedere groep kan direct vanuit het eigen lokaal de tuin ...

Werk in uitvoering

Uit de kunst

Dit thema start ik door te vertellen dat ik in de vakantie naar het Moco museum ben geweest om de kunstwerken van Bansky te bekijken. Ik laat er foto’s van zien en O. vraagt waarom de ballon rood is. A reageert daarop met “Het is moohooi.” Ik vraag aan de kinderen of ze ook wel eens naar een museum zijn geweest en w...

Artikelen

Schimmelig leesvoer voor toekomstige leraren

Kwaliteit

“Neem volgende week allemaal een kinderboek mee naar de les, want we gaan dan lezen”, zeg ik aan het einde van een les leesvaardigheid tegen mijn pabostudenten. De les erna zie ik gelukkig uit veel tassen een kinderboek tevoorschijn komen. Maar de titels verbazen me. Die komen veelal van een stoffige kinderboekenpla...

Werk in uitvoering

De leestas in de kikkerklas

Wat willen wij als leerkrachten allemaal? Dat onze leerlingen goed lezen. Bij ons op OBS De Piramide in Ridderkerk werken wij op allerlei verschillende manieren aan (technisch) lezen, bijvoorbeeld met de verteltafel of expert-lezen. Ik wilde erg graag dat het technisch leesniveau in mijn groep 3 verder omhoog zou ga...

Interviews

‘Het moet van de inspectie’ gaat niet meer op

In augustus 2021 is een herziene versie verschenen van het toezichtkader van 2017. Onderwijsinspecteurs Lesley de Groot en Manon de Haas vertellen over de ontwikkelingen in het toezicht.

Werk in uitvoering

Met de touwtjes in handen op het puntje van je stoel

Stichting Educatiepunt ontwikkelt sinds twee jaar, met financiële steun van de provincie Gelderland, Blikopener-projecten voor basisscholen, middelbare scholen, bedrijven en zorginstellingen in hun omgeving. De projecten zijn erop gericht om leerlingen kennis te laten maken met techniek en zorg. Ze krijgen inzicht i...

Werk in uitvoering

Het thema leeft!

In groep 3-4 van ’t Kofschip nemen de startactiviteiten een belangrijke rol in bij een thema. Van te voren denk ik hier als leerkracht over na, zodat de kinderen zich goed kunnen oriënteren op een thema en serieuze vragen kunnen formuleren. Het is belangrijk dat deze activiteiten pakkend en betekenisvol zijn en de n...

Theorie en praktijk

We leren met én van elkaar

In dit artikel gaan studenten en docent op zoek naar de waarde van spel voor het onderwijs en wat dit betekent voor studenten op de Pabo. We blikken terug op activiteiten en belichten wat studenten ervaren en meenemen. Ook geven we doorkijkjes naar onze praktijken op de stagescholen en van de docent in de begeleidin...

Artikelen

Thema ‘Wij organiseren een beroepenmarkt’ op basisschool De Octant

Van Binnen Naar Buiten

Dit schooljaar starten wij in de midden-en bovenbouw met het thema: ‘Wij organiseren een beroepenmarkt.’ Zo kunnen we mooi aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil.

Artikelen

Voor ‘bijspijkeren’ moet je bij de Gamma zijn

Schuurpapier

Het is er zomaar ingeslopen, dat bouwvakkers jargon in onze klassen. Het was er al voor corona, maar het vervelende virus heeft er zeker toe bijgedragen dat in de achterstandsdiscussie in het primair onderwijs het bijspijkeren vaste voet aan de pedagogische grond heeft gekregen.

En … er is eindelijk geld voor! Mini...

Redactioneel

Van de redactie

Samen spelen, samenwerken, naar elkaar luisteren zijn broodnodige elementen in onderwijs en opvoeding. Ze zijn niet alleen hard nodig om te kunnen leren en ontdekken, ze brengen ook heel veel plezier met zich mee. Dat kon je zien aan het beeldverhaal over muziekonderwijs in Zone 3. Uiteraard geldt plezier ervaren ni...

Boeken en spellen

De Ambachtsman

De ambachtsman is een van de vele titels op naam van de Amerikaanse arbeidssocioloog Richard Sennet (1943- ). Als kritische leerling van Hannah Arendt verdiept hij zich in vele cultureel-maatschappelijke verschijnselen, zoals in zijn boeken over ‘autoriteit’, ‘het stadsleven’, ‘het nieuwe kapitalisme’ en nog veel me...

Artikelen

Naar buiten!

Van Binnen Naar Buiten

Er is al veel onderzoek gedaan naar de invloed van buitenlessen op de ontwikkeling van kinderen. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen ook cognitief beter kunnen presteren. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld ged...

Werk in uitvoering

Staat daar nou een echte auto in de school!?

Op basisschool De Woordhof staat er tijdens het overkoepelende thema ‘uitvindingen en ontdekkingen’ ineens de auto van de juf midden op het schoolplein: Autopech!! In dit artikel vertellen Anka Wolters en Renée Slutter hoe de leerlingen echte automonteurs worden.

Werk in uitvoering

Hoi Piet, dit is een informatieboekje voor jou!

In de 3-4 groep van leerkracht Floortje Kerkhoven en Els Romeijn gaat het over schepen en scheepvaart onder de noemer ‘Vaar je mee?’

Beeldverhaal

Muziek telt mee op IKC de Rietzee!

Op IKC de Rietzee in Groningen wordt enthousiast vormgegeven aan ‘Méér muziek in de klas’. Muziek is niet af en toe een thema, niet afhankelijk van subsidies, nee, muziek is een vast onderdeel in de week omdat het zoveel plezier met zich meebrengt en belangrijk is voor de ontwikkeling van ieder kind. De school heeft...

Artikelen

Een nieuw thema ‘Zicht op ontwikkeling’

Kwaliteit

In de nieuwe rubriek Kwaliteit is Niké Admiraal aan het woord. Zij is locatieleider op de Julianaschool in Schagen.

Interviews

Drie perspectieven op onderwijs tijdens corona

Corona heeft veel teweeggebracht in de scholen. Annelie van Es, intern begeleider op basisschool De Ark in Haarlem, Nanette Wagenaar, leerkracht op De Werkschuit in Haarlem en Paula Hoonhout, directeur van Wereldwijs in Amsterdam Zuidoost vertellen over hun ervaringen, aanpak en opbrengsten.

 

Werk in uitvoering

Thema’s en spel met de allerjongsten

Startblokken op de 0 tot 2-jarigengroep

‘‘Tja, het is toch allemaal net even anders in een babygroep hè. We zien zulke mooie voorbeelden van thema’s, maar in de babygroep is dat allemaal niet te realiseren.’’ Bij de start van een scholing Startblokken is deze uitspraak voor mij als trainer veelgehoord. Het verrijken van de speelleeromgeving in een babygro...

Artikelen

Van ‘ding’ naar snuffelen en lezen

Start van een nieuw thema in groep 7-8 van OBS Uilenspiegel te Boekel.

In de kring ligt een plastic fles, deze is door midden gesneden en er zijn ballonnen aan gemaakt. De kinderen druppelen de klas in en kijken eens goed wat er midden in de kring ligt. Jasmijn, de leerkracht van de groep, laat de kinderen even kijken en al snel gaan de meeste kinderen in gesprek over het ‘ding’ dat er...

Theorie en praktijk

De kracht van verwondering bij het lezen van schurende en naburige teksten

Wanneer ik een briefje van twintig euro uit mijn portemonnee haal en er een aansteker bij houd, hoor ik meteen een stel kinderen uit de bovenbouwstamgroep hard roepen. “Nee!” “Dat is zonde!” “Geef het maar aan mij!” “Hoezo, het is maar papier?”, geef ik als antwoord. “Dat is interessant, want als ik een stukje toile...

Artikelen

Boerderij op bezoek

Het is maart 2021. Op basisschool de Archipel in Amsterdam is het thema ‘Op de boerderij’. De basisscholen zijn weer open, maar vanwege de coronamaatregelen zit een uitstapje maken naar de echte wereld er nog niet in. Hoe kunnen we de kinderen toch ‘in het echt’ kennis laten maken met boerderijdieren?

 

...