Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Boeken en spellen

Lekker lezen in de zomer

Op De Archipel in Amsterdam is het hele jaar veel aandacht voor leesmotivatie. Eva Köhler heeft als taalcoördinator nauw contact met leerkrachten en leerlingen en is altijd op zoek naar interessante nieuwe titels. Vlak voor de zomer geeft ze samen met de leerlingen uit de bovenbouw nog enkele tips voor lekker lezen ...

Interviews

Ontwikkeling ontstaat in dialoog

Hans Bakker ging in 2020 met pensioen na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest als docent pedagogiek en lector op de Christelijke hogeschool in Ede. Hij vertelt over de ontwikkeling van het vak pedagogiek door de jaren heen.

Redactioneel

Inspiratie op de OGO-conferentie

Samen inspiratie opdoen, daar is de OGOconferentie natuurlijk voor bedoeld. Goede ideeën voor je eigen praktijk opdoen is daarbij van belang. Dit zijn de ervaringen van team en directie van obs De Piramide in Ridderkerk. 

Artikelen

Meer muziekonderwijs zónder subsidie

Kwaliteit

Kindcentrum de Rietzee is voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen voor de kinderen, de ouders en de teamleden. Binnen het kindcentrum staat leren op een aantrekkelijke, uitdagende manier centraal waardoor alle geledingen betrokken zijn.

Artikelen

De Kringloop, een schatkamer aan spullen. Hoe spullen helpen bij het opbouwen van spelverhalen

Van Binnen naar Buiten

Hermien de Waard is als nascholer in de kinderopvang en onderbouw expert in het ontwikkelen van visie en praktijken voor rijke speelleeromgevingen. In dit artikel neemt ze ons mee in haar praktijk en laat zien hoe ze aan de slag gaat om teams te inspireren, zelfs wanneer ze door corona de scholen fysiek niet in kan.

Artikelen

Vreugdelust

We starten de dag met lezen. De kinderen kiezen hiervoor een boek uit de schoolbibliotheek, passend bij hun niveau. Om boeken te promoten en kinderen gemotiveerde lezers te laten worden, krijgen ze regelmatig vooraf een opdracht.  De opdracht is deze keer: Als je tijdens het lezen een bijzonder, grappig of moeilijk ...

Werk in uitvoering

Het komt voor de bakker

Rijke leeromgeving voor leerling én student

Pabo-student Tafat van Paassen heeft het afgelopen semester ervaring opgedaan met ontwikkelingsgericht werken in groep 1-2 van de Willibrordschool in Amsterdam. Ze heeft geleerd hoe betekenisvol spel kan zijn voor kinderen en hoe waardevol hun eigen inbreng is op het verloop van een thema. Ook is ze bewust aan de sl...

Artikelen

Kinderen als appels en peren vergelijken

Schuurpapier

Waar gaan wij toch naar toe met ons onderwijs? Of moet ik zeggen: Waar gaan wij niet naar toe? Want is er de laatste 50 jaar nou daadwerkelijk veranderd als het gaat om het volgen van de ontwikkeling van kinderen en de uitvoering van het onderwijs gebaseerd op deze ontwikkeling? Laatst was ik in een groep 6 waar de ...

Redactioneel

“Juf, juf, wat hebben wij een geluk!”

Van de redactie

Ik ben in groep 3-4 van leerkracht Sophie. In haar klas in hartje Rotterdam leeft er een heftige kwestie. Bij het thema ‘Dieren op de boerderij’ heeft Sophie een prachtig boek voorgelezen. Dat gaat over wat de dieren eten en lekker vinden. De konijnen eten graag wortels en de koeien eten gras en brokken. De poes op ...

Theorie en praktijk

Wat is rekenen-wiskunde?

Rekenen-wiskunde kan gezien worden als de menselijke activiteit waarbij lerenden zoeken naar patronen in de wereld om ons heen en zoeken naar manieren om daarover te communiceren. Kinderen leren reken-wiskundetaal om deel te nemen aan deze communicatie. Die reken-wiskundetaal moet daarom in het onderwijs voldoende a...

Boeken en spellen

Steuntje in de rug

Als het even tegenzit zijn een luisterend oor en een knuffel misschien wel het enige wat je nodig hebt. Maar soms kan het fijn zijn om te lezen over kinderen die hetzelfde meemaken. 

 

Het mooie van al deze boeken is dat ze de soms zware onderwerpen op een luchtige en heldere manier behandelen. Troostrijk voor jon...

Artikelen

Van roerig naar rust

Kwaliteit

Drie jaar geleden startte Loes Viset als schoolleider op De Woltjer- en Logemannschool in Rotterdam. Inmiddels heten beide scholen samen kindcentrum de Vlinder. Er ligt een roerige tijd achter het team met veel wisselingen op directieniveau. Het team heeft behoefte aan vernieuwing waarin ze mogen meedenken in het ui...

Artikelen

Omgaan met tegenslag in het curriculum

De leerlingen van basisschool The Wyche in Engeland ontwerpen speelgoed voor dieren in de dierentuin. De klas is verdeeld in groepen en iedere groep heeft zelf een dier gekozen. Op de muur hangen criteria waaraan het speelgoed moet voldoen. De dieren moeten het bijvoorbeeld leuk vinden om met het speelgoed te spelen...

Werk in uitvoering

Hoge verwachtingen alleen is niet genoeg.

Op Kentalis Mariëlla in Sint-Michielsgestel werken we met leerlingen die doof of slechthorend zijn of een zeer ernstige taalontwikkelingsstoornis hebben in combinatie met een verstandelijke beperking. De klassen op Mariëlla bestaan binnen het SO uit gemiddeld vijf leerlingen met ondersteuning van een onderwijsassist...

Werk in uitvoering

Wat een troep!

Op SBO De Windroos Lindenholt wordt schoolbreed gewerkt aan het thema duurzaamheid. We schetsen hoe dit thema vorm krijgt in groep 1-2, in groep 4 en in groep 6. Vanuit het overkoepelende thema zien we mooie, heel verschillende sociaal-culturele praktijken terug komen in de klassen. Dit is ook goed terug te zien in ...

Beeldverhaal

Hoogste tijd voor duurzaamheid

Hoe ga je als school om met een groot vraagstuk als het klimaatprobleem? Een probleem met een grote impact op de maatschappij. Daar kun je je ogen niet voor sluiten. Maar hoe doe je dat zonder de kinderen angst voor de toekomst aan te praten? Het team van SBO De Windroos in Nijmegen heeft er een schoolbreed thema va...

Interviews

Focus op de dromen en ambities van kinderen en jongeren

Stijn Sieckelinck, lector jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam, probeert als ‘denker in een wereld van doen’ in verschillende samenwerkingsverbanden bij te dragen aan kennis over en aanpakken van radicalisme en identiteits- en burgerschapsvorming onder kwetsbare jongeren.

Artikelen

Een echte boekwinkel openen is een hele klus

Van Binnen Naar Buiten

November 2020. Het idee voor een langlopende sociaal-culturele praktijk is er al langer. Maar nu heeft het OGO leerteam samen met de directie de knoop doorgehakt. Na de kerstvakantie ga ik met mijn groep 7 aan de slag met het opstarten van een kinderboekenwinkel. Deze was er (toen) nog niet op IJburg. Het plan is om...

Werk in uitvoering

Onderzoeken voor het ‘echie’: onwijs leuk en leerzaam

De groepen 6-7, 7 en 8 van De Schakel organiseren bij het thema ‘Worden wat je wilt’ een beroepenmarkt voor vier vmbo-klassen uit de regio. ‘Onwijs leuk en leerzaam’ staat er een dag later in de plaatselijke krant. En dat is zéker waar. In het verhaal hieronder lees je hoe wij om zijn gegaan met de hobbels onderweg....

Artikelen

Een lange weg blijkt de goede weg

Column

Billal is 14 wanneer hij op de CMB school Mariëlla cluster 2 start. De overgang van zijn SO-basisschool naar een grote VSO-scholengemeenschap was te groot. Zijn ernstige taalontwikkelingsstoornis in combinatie met zijn temperament bracht hem daar regelmatig in de problemen, waardoor hij uiteindelijk een van de bijna...

Theorie en praktijk

Crises in spel en ontwikkeling bij jonge kinderen

In het spel van kinderen doen zich vaak crises voor, doordat er spanningen zijn tussen wat kinderen willen en kunnen. Een goede begeleiding van het spel kan ervoor zorgen dat dit een leerzame ervaring wordt.

Artikelen

Inclusief onderwijs? Daarvoor moeten we vooral emotionele hobbels over!

Schuurpapier

Ben jij tegen racisme? De meeste mensen zouden deze vraag met “ja” beantwoorden. Wat doe jij tegen racisme? Hier zouden niet veel mensen een concreet voorbeeld bij kunnen geven. Vaak horen we dat iedereen gelijk behandeld wordt, en dat racisme dan wel een maatschappelijk probleem is, maar niet zozeer voorkomt in de ...

Artikelen

Teleurstelling om een VMBO-advies?

Column

Ik voelde vandaag voor het eerst die teleurstelling waar ik wel eens anderen over hoorde. Mijn dochter heeft een VMBO-advies…    

Vandaag zijn we naar een open dag geweest. En daar kwam het in alle hevigheid naar boven. Terwijl we door de school liepen werd de teleurstelling steeds groter. Lessen in vormgeving, ont...

Boeken en spellen

Boeken met een haakje

Boeken (voor)lezen kan fijn zijn voor leesmotivatie of voor ontspanning, maar samen met de klas een boek lezen kan ook een goede manier zijn om een thema te introduceren, lastige onderwerpen bespreekbaar te maken, een discussie te starten of een inkijkje te geven in een onbekende wereld. Deze boeken bieden allemaal ...

Boeken en spellen

Dubbele recensie over dingen en spullen

Voor de zomer verschenen bijna gelijktijdig Het spullenboek van Inge Haarsma en Het leven van dingen van Warna Oosterbaan. Beide boeken beschrijven vanuit een eigen perspectief over allerlei spullen/dingen in ons (professionele) leven. We hebben Inge en Warna gevraagd om elkaars boek te lezen en hierover een recensi...

Werk in uitvoering

Schrijf je rijk! Eén thema in twee jaargroepen

Op basisschool Panta Rhei werken we al jaren ontwikkelingsgericht. Dit schooljaar heeft zowel groep 5 als groep 8 het thema ‘Wij ondernemen’. We richten ons in dit artikel op verschillende schrijfactiviteiten die plaatsvinden binnen dit thema.  

Theorie en praktijk

Wanneer leren voor kinderen betekenis heeft

De Britse psycholoog Pimm (1991) vroeg zijn zoon (4;6) ooit:

‘Wat is drie en één meer?’

Zoon: ‘Drie en wat? Wat één?’

Vader: ‘Hoeveel is drie en één meer?’

Zoon: ‘Eén meer wat?’

Vader: ‘Nou gewoon, één meer, weet je’.

Zoon: ‘Weet ik niet’.

 

We zien dat deze vraag over zomaar wat kale getallen voor dit kind ...

Beeldverhaal

Als de binnen- en buitenwereld met elkaar worden verbonden wordt er veel geleerd!

Vanaf de straat zou je het niet zeggen, maar basisschool De Zilvermeeuw in Wieringerwerf heeft achter de school een prachtige en grote tuin. Een tuin met een vijver, een kippenhok, een bijenkorf, notenbomen, een konijnenhok en talloze (fruit)bomen en struiken. Iedere groep kan direct vanuit het eigen lokaal de tuin ...

Werk in uitvoering

Uit de kunst

Dit thema start ik door te vertellen dat ik in de vakantie naar het Moco museum ben geweest om de kunstwerken van Bansky te bekijken. Ik laat er foto’s van zien en O. vraagt waarom de ballon rood is. A reageert daarop met “Het is moohooi.” Ik vraag aan de kinderen of ze ook wel eens naar een museum zijn geweest en w...

Artikelen

Schimmelig leesvoer voor toekomstige leraren

Kwaliteit

“Neem volgende week allemaal een kinderboek mee naar de les, want we gaan dan lezen”, zeg ik aan het einde van een les leesvaardigheid tegen mijn pabostudenten. De les erna zie ik gelukkig uit veel tassen een kinderboek tevoorschijn komen. Maar de titels verbazen me. Die komen veelal van een stoffige kinderboekenpla...

Werk in uitvoering

De leestas in de kikkerklas

Wat willen wij als leerkrachten allemaal? Dat onze leerlingen goed lezen. Bij ons op OBS De Piramide in Ridderkerk werken wij op allerlei verschillende manieren aan (technisch) lezen, bijvoorbeeld met de verteltafel of expert-lezen. Ik wilde erg graag dat het technisch leesniveau in mijn groep 3 verder omhoog zou ga...

Interviews

‘Het moet van de inspectie’ gaat niet meer op

In augustus 2021 is een herziene versie verschenen van het toezichtkader van 2017. Onderwijsinspecteurs Lesley de Groot en Manon de Haas vertellen over de ontwikkelingen in het toezicht.

Werk in uitvoering

Met de touwtjes in handen op het puntje van je stoel

Stichting Educatiepunt ontwikkelt sinds twee jaar, met financiële steun van de provincie Gelderland, Blikopener-projecten voor basisscholen, middelbare scholen, bedrijven en zorginstellingen in hun omgeving. De projecten zijn erop gericht om leerlingen kennis te laten maken met techniek en zorg. Ze krijgen inzicht i...

Werk in uitvoering

Het thema leeft!

In groep 3-4 van ’t Kofschip nemen de startactiviteiten een belangrijke rol in bij een thema. Van te voren denk ik hier als leerkracht over na, zodat de kinderen zich goed kunnen oriënteren op een thema en serieuze vragen kunnen formuleren. Het is belangrijk dat deze activiteiten pakkend en betekenisvol zijn en de n...

Theorie en praktijk

We leren met én van elkaar

In dit artikel gaan studenten en docent op zoek naar de waarde van spel voor het onderwijs en wat dit betekent voor studenten op de Pabo. We blikken terug op activiteiten en belichten wat studenten ervaren en meenemen. Ook geven we doorkijkjes naar onze praktijken op de stagescholen en van de docent in de begeleidin...

Artikelen

Thema ‘Wij organiseren een beroepenmarkt’ op basisschool De Octant

Van Binnen Naar Buiten

Dit schooljaar starten wij in de midden-en bovenbouw met het thema: ‘Wij organiseren een beroepenmarkt.’ Zo kunnen we mooi aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil.