Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Interviews

“Je moet er gewoon steeds over blijven praten met elkaar”

In 2019 stond de ecologische school De Verwondering in Almere in de steigers. Architect Daan Bruggink en de directie vertelden in Zone 2 van dat jaar over hun plannen voor de eerste biobased ecologische basisschool in Nederland. Inmiddels krijgen de leerlingen er ruim een jaar onderwijs.

 

Artikelen

Aanpak ‘Zin in lezen’ uitgelicht

“Die motivatie is het allerbelangrijkste!” Twee enthousiaste uitspraken van Ingrid Eekhoff, leerkracht groep 3 van De Zwanebloem in Zwaanshoek. Ingrid heeft samen met collega Tamara de sprong gewaagd door te kiezen voor werken met de aanpak ‘Zin in lezen’. De leerkrachten zijn superblij met de resultaten in de groep...

Artikelen

Het leven in ons dorp

Leren van het verleden

Leren van de wereld om je heen kan soms heel dichtbij. Op OBS de Uilenspiegel gaat groep 3-4 op zoek naar het verleden van hun eigen dorp Boekel. Leerkrachten Juul en Floor vertellen hoe een bezoek van de vader van Juul zorgt voor een hoge betrokkenheid en interessante kwesties.

 

Werk in uitvoering

Bouwen aan het lezen in het muizenhuis

In groep 3 wil Judith van Koeveringe (leerkracht) de kinderen met het thema ‘Het Muizenhuis’ uitlokken tot lees/schrijf- en constructieve activiteiten. Ze wil hiermee de kinderen zich tot gretige lezers en schrijvers laten ontpoppen. In dit artikel laat ze zien hoe zij dit aanpakt met behulp van de vijf impulsen.*

...
Artikelen

Waanzinnige Windmolens

In groep 7 van SBO de Windroos werken de kinderen met het thema ‘Alles draait om techniek’. Na een aantal stellingen met de klas te hebben besproken ontstaat er een interessante discussie over duurzaamheid en energie. Welke vormen van energie kennen we eigenlijk al? En wat is groene energie? “Meester, wist je dat in...

Artikelen

Streng maar niet rechtvaardig

Een ‘harde en vervelende boodschap’ had hoofdinspecteur Alida Oppers bij de presentatie van de jaarlijkse Staat van het Onderwijs: de prestaties op taal, rekenen en burgerschap nemen af en die trend moet gekeerd worden. Minister Wiersma onderstreepte dit met de woorden ‘No shit, Sherlock’. Werk aan de winkel, want h...

Theorie en praktijk

Hoe de Boekenclub helpt om een gemotiveerde lezer te worden

Ervaringen van nascholer Hermien de Waard

De school zet in op leesmotivatie en vakleerkrachten krijgen uren om De Boekenclub te begeleiden. De Boekenclubs bestaan uit vijf leerlingen met elk een begeleider.

 

Theorie en praktijk

De Boekenclubs onder de loep

Onderzoek naar de effecten

Op de Emmausschool in Rotterdam raken leerlingen door de Boekenclubs op school zichtbaar meer gemotiveerd om te lezen; het belangrijkste doel van die clubs. Om deze praktijkobservaties te bevestigen is er een onderzoek uitgevoerd door Floor van den Elshout, masterstudent Onderwijswetenschappen.

 

Redactioneel

De lat omhoog!

De slogan van het schoolbestuur waarvan ik een poosje deel uitmaakte was geweldig: “We bieden onze leerlingen een zee aan mogelijkheden.” We vonden het toepasselijk voor het schoolleven in onze kustplaats én voor onze pedagogische idealen. Het heeft niet lang geduurd totdat na enkele inspectiebezoeken op het briefho...

Boeken en spellen

Inzicht, enthousiasme en verlangen

Boekbespreking

Bert van Oers wordt beschouwd als één van de grondleggers van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) en dat kun je merken als je zijn boek Ik is een meervoud leest! Wat een kennis, ervaring en expertise zit besloten in deze uitgave. Hoewel Van Oers al enkele jaren geleden met pensioen is gegaan blijven zijn gedach...

Werk in uitvoering

Kip ik heb je!

Een onderzoek door groep 1-2

De belangrijkste onderzoeksvraag is welke kippen er bij ons op het dak kunnen wonen. Deze kippen moeten namelijk wel aan bepaalde criteria voldoen. 

Werk in uitvoering

Kinderen helpen Sjaak Wikkel

In de Pater Jan Smitschool worden de leerlingen chocolade-experts. De leerkrachten werken samen en verbinden wereldoriëntatie aan onderzoek en lezen en schrijven. 

Werk in uitvoering

Spullen? We hebben er genoeg van!

De Vroonermeerschool in Alkmaar ligt midden in een nieuwbouwwijk waar veel verhuisd wordt. Dit verhuizen brengt een boel gesjouw van spullen met zich mee. Soms krijgen we op onze nieuwe kamers allemaal nieuwe spullen, soms richten we onze kamers in met spullen die we al hadden. Een aantal van ons heeft heel veel spu...

Beeldverhaal

In de kapsalon

In de groepen 3 en 4 van leerkrachten Sarin en Marja op basisschool De Werkschuit in Haarlem wordt gewerkt aan het thema ‘De kapsalon’. 

Boeken en spellen

Lekker lezen in de zomer

Op De Archipel in Amsterdam is het hele jaar veel aandacht voor leesmotivatie. Eva Köhler heeft als taalcoördinator nauw contact met leerkrachten en leerlingen en is altijd op zoek naar interessante nieuwe titels. Vlak voor de zomer geeft ze samen met de leerlingen uit de bovenbouw nog enkele tips voor lekker lezen ...

Interviews

Ontwikkeling ontstaat in dialoog

Hans Bakker ging in 2020 met pensioen na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest als docent pedagogiek en lector op de Christelijke hogeschool in Ede. Hij vertelt over de ontwikkeling van het vak pedagogiek door de jaren heen.

Redactioneel

Inspiratie op de OGO-conferentie

Samen inspiratie opdoen, daar is de OGOconferentie natuurlijk voor bedoeld. Goede ideeën voor je eigen praktijk opdoen is daarbij van belang. Dit zijn de ervaringen van team en directie van obs De Piramide in Ridderkerk. 

Artikelen

Meer muziekonderwijs zónder subsidie

Kwaliteit

Kindcentrum de Rietzee is voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen voor de kinderen, de ouders en de teamleden. Binnen het kindcentrum staat leren op een aantrekkelijke, uitdagende manier centraal waardoor alle geledingen betrokken zijn.

Artikelen

De Kringloop, een schatkamer aan spullen. Hoe spullen helpen bij het opbouwen van spelverhalen

Van Binnen naar Buiten

Hermien de Waard is als nascholer in de kinderopvang en onderbouw expert in het ontwikkelen van visie en praktijken voor rijke speelleeromgevingen. In dit artikel neemt ze ons mee in haar praktijk en laat zien hoe ze aan de slag gaat om teams te inspireren, zelfs wanneer ze door corona de scholen fysiek niet in kan.

Artikelen

Vreugdelust

We starten de dag met lezen. De kinderen kiezen hiervoor een boek uit de schoolbibliotheek, passend bij hun niveau. Om boeken te promoten en kinderen gemotiveerde lezers te laten worden, krijgen ze regelmatig vooraf een opdracht.  De opdracht is deze keer: Als je tijdens het lezen een bijzonder, grappig of moeilijk ...

Werk in uitvoering

Het komt voor de bakker

Rijke leeromgeving voor leerling én student

Pabo-student Tafat van Paassen heeft het afgelopen semester ervaring opgedaan met ontwikkelingsgericht werken in groep 1-2 van de Willibrordschool in Amsterdam. Ze heeft geleerd hoe betekenisvol spel kan zijn voor kinderen en hoe waardevol hun eigen inbreng is op het verloop van een thema. Ook is ze bewust aan de sl...

Artikelen

Kinderen als appels en peren vergelijken

Schuurpapier

Waar gaan wij toch naar toe met ons onderwijs? Of moet ik zeggen: Waar gaan wij niet naar toe? Want is er de laatste 50 jaar nou daadwerkelijk veranderd als het gaat om het volgen van de ontwikkeling van kinderen en de uitvoering van het onderwijs gebaseerd op deze ontwikkeling? Laatst was ik in een groep 6 waar de ...

Redactioneel

“Juf, juf, wat hebben wij een geluk!”

Van de redactie

Ik ben in groep 3-4 van leerkracht Sophie. In haar klas in hartje Rotterdam leeft er een heftige kwestie. Bij het thema ‘Dieren op de boerderij’ heeft Sophie een prachtig boek voorgelezen. Dat gaat over wat de dieren eten en lekker vinden. De konijnen eten graag wortels en de koeien eten gras en brokken. De poes op ...

Theorie en praktijk

Wat is rekenen-wiskunde?

Rekenen-wiskunde kan gezien worden als de menselijke activiteit waarbij lerenden zoeken naar patronen in de wereld om ons heen en zoeken naar manieren om daarover te communiceren. Kinderen leren reken-wiskundetaal om deel te nemen aan deze communicatie. Die reken-wiskundetaal moet daarom in het onderwijs voldoende a...

Boeken en spellen

Steuntje in de rug

Als het even tegenzit zijn een luisterend oor en een knuffel misschien wel het enige wat je nodig hebt. Maar soms kan het fijn zijn om te lezen over kinderen die hetzelfde meemaken. 

 

Het mooie van al deze boeken is dat ze de soms zware onderwerpen op een luchtige en heldere manier behandelen. Troostrijk voor jon...

Artikelen

Van roerig naar rust

Kwaliteit

Drie jaar geleden startte Loes Viset als schoolleider op De Woltjer- en Logemannschool in Rotterdam. Inmiddels heten beide scholen samen kindcentrum de Vlinder. Er ligt een roerige tijd achter het team met veel wisselingen op directieniveau. Het team heeft behoefte aan vernieuwing waarin ze mogen meedenken in het ui...

Artikelen

Omgaan met tegenslag in het curriculum

De leerlingen van basisschool The Wyche in Engeland ontwerpen speelgoed voor dieren in de dierentuin. De klas is verdeeld in groepen en iedere groep heeft zelf een dier gekozen. Op de muur hangen criteria waaraan het speelgoed moet voldoen. De dieren moeten het bijvoorbeeld leuk vinden om met het speelgoed te spelen...

Werk in uitvoering

Hoge verwachtingen alleen is niet genoeg.

Op Kentalis Mariëlla in Sint-Michielsgestel werken we met leerlingen die doof of slechthorend zijn of een zeer ernstige taalontwikkelingsstoornis hebben in combinatie met een verstandelijke beperking. De klassen op Mariëlla bestaan binnen het SO uit gemiddeld vijf leerlingen met ondersteuning van een onderwijsassist...

Werk in uitvoering

Wat een troep!

Op SBO De Windroos Lindenholt wordt schoolbreed gewerkt aan het thema duurzaamheid. We schetsen hoe dit thema vorm krijgt in groep 1-2, in groep 4 en in groep 6. Vanuit het overkoepelende thema zien we mooie, heel verschillende sociaal-culturele praktijken terug komen in de klassen. Dit is ook goed terug te zien in ...

Beeldverhaal

Hoogste tijd voor duurzaamheid

Hoe ga je als school om met een groot vraagstuk als het klimaatprobleem? Een probleem met een grote impact op de maatschappij. Daar kun je je ogen niet voor sluiten. Maar hoe doe je dat zonder de kinderen angst voor de toekomst aan te praten? Het team van SBO De Windroos in Nijmegen heeft er een schoolbreed thema va...

Interviews

Focus op de dromen en ambities van kinderen en jongeren

Stijn Sieckelinck, lector jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam, probeert als ‘denker in een wereld van doen’ in verschillende samenwerkingsverbanden bij te dragen aan kennis over en aanpakken van radicalisme en identiteits- en burgerschapsvorming onder kwetsbare jongeren.

Artikelen

Een echte boekwinkel openen is een hele klus

Van Binnen Naar Buiten

November 2020. Het idee voor een langlopende sociaal-culturele praktijk is er al langer. Maar nu heeft het OGO leerteam samen met de directie de knoop doorgehakt. Na de kerstvakantie ga ik met mijn groep 7 aan de slag met het opstarten van een kinderboekenwinkel. Deze was er (toen) nog niet op IJburg. Het plan is om...

Werk in uitvoering

Onderzoeken voor het ‘echie’: onwijs leuk en leerzaam

De groepen 6-7, 7 en 8 van De Schakel organiseren bij het thema ‘Worden wat je wilt’ een beroepenmarkt voor vier vmbo-klassen uit de regio. ‘Onwijs leuk en leerzaam’ staat er een dag later in de plaatselijke krant. En dat is zéker waar. In het verhaal hieronder lees je hoe wij om zijn gegaan met de hobbels onderweg....

Artikelen

Een lange weg blijkt de goede weg

Column

Billal is 14 wanneer hij op de CMB school Mariëlla cluster 2 start. De overgang van zijn SO-basisschool naar een grote VSO-scholengemeenschap was te groot. Zijn ernstige taalontwikkelingsstoornis in combinatie met zijn temperament bracht hem daar regelmatig in de problemen, waardoor hij uiteindelijk een van de bijna...

Theorie en praktijk

Crises in spel en ontwikkeling bij jonge kinderen

In het spel van kinderen doen zich vaak crises voor, doordat er spanningen zijn tussen wat kinderen willen en kunnen. Een goede begeleiding van het spel kan ervoor zorgen dat dit een leerzame ervaring wordt.

Artikelen

Inclusief onderwijs? Daarvoor moeten we vooral emotionele hobbels over!

Schuurpapier

Ben jij tegen racisme? De meeste mensen zouden deze vraag met “ja” beantwoorden. Wat doe jij tegen racisme? Hier zouden niet veel mensen een concreet voorbeeld bij kunnen geven. Vaak horen we dat iedereen gelijk behandeld wordt, en dat racisme dan wel een maatschappelijk probleem is, maar niet zozeer voorkomt in de ...