Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen

Haal je krant de klas in

Samen lezen in de krant om er met elkaar over te praten is best een goed idee. De krant in duiken zet je leerlingen op een concrete manier in het leven van alledag, gezien door de ogen van journalisten, columnisten en deskundigen.

Die hebben niet persé schoolse leesdoelen voor ogen, maar een lezerspubliek dat zij w...

Kwaliteit

Kwaliteitskaarten breed inzetten

OBS De Brug is Sint Maartensbrug werkt sinds een jaar met eigen kwaliteitskaarten. Directeur Judith Spaansen vertelt over de totstandkoming van deze kaarten.

Artikelen

In Memoriam Elly Singer

Op 7 september is Elly Singer overleden. Een groot verlies.

Elly was een gedreven onderzoeker en docent en een pionier in haar werk.
Na de pedagogische academie en de studies ontwikkelingspsychologie en pedagogiek deed ze midden jaren ’70 onderzoek naar de opvattingen van peuter- en kleuterleidsters. Samen met Frea...

Artikelen

Aan de slag met handschrift in groep 3

Op de Julianaschool in Schagen valt het de leerkrachten op. Veel kinderen beginnen bij het schrijven op het verkeerde punt van de letter, de aangeboden letters lijken niet bij iedereen te beklijven of worden gespiegeld en de afstand tussen de letters is lastig in te schatten. Het schrift wordt hierdoor slordig of ze...

Zij-instromers aan het woord.

In deze ‘Theorie en Praktijk’ is er aandacht voor alternatieve opleidingsvormen voor leerkrachten. In het theorie-artikel beschrijft Jan Baan nieuwe opleidingsroutes voor academische leerkrachten, die (een gedeelte van) hun opleiding op de universiteit volgen en de rol die zij kunnen vervullen in het benutten van on...

Theorie en praktijk

Academische leerkrachten in de basisschool

In deze ‘Theorie en Praktijk’ is er aandacht voor alternatieve opleidingsvormen voor leerkrachten. In het theorie-artikel beschrijft Jan Baan nieuwe opleidingsroutes voor academische leerkrachten, die (een gedeelte van) hun opleiding op de universiteit volgen en de rol die zij kunnen vervullen in het benutten van on...

Schuurpapier

Wat doen we met de vakken in de klas?

In de media lijkt het soms alsof we met zijn allen de schoolvakken ten grave dragen. “Leerlingen van tegenwoordig weten niks meer!”

“En o jee, de wereldoriënterende vakken worden ook niet getoetst."                                                                                                   

Leerlingen uit g...

Redactioneel

Dichtbij huis

Bij spel en onderzoek is dichtbij huis beginnen geen slecht idee.

Dichtbij huis vinden we onze eigen verhalen, verwachtingen en verlangens.

Dichtbij huis vinden we onze opgebouwde kennis en ideeën.
Dichtbij huis vinden we onze vragen, kwesties en misstappen.

Dichtbij huis vinden we onze talen, verbeelding en expre...

Redactioneel

Diepgang vraagt om verbinding

In deze Zone lees je artikelen waarmee je als leerkracht, schoolleider, PM-er, student en docent handvatten krijgt om je onderwijs betekenisvoller en maatschappelijk relevant te maken.

 

Boeken en spellen

'Daar zit muziek in!'

"Daar zit muziek in", een prachtige uitdrukking, die voor boeken natuurlijk helemaal op gaat, want een mooi boek is een kunstwerkje op zich. Kinderboeken zijn een medium bij uitstek waarin kunst, muziek en drama op een laagdrempelige en speelse, maar vooral leuke, manier uitgelegd kunnen worden. Deze boeken hebben a...

Werk in uitvoering

WASO in de praktijk

In deze Zone lees je een boekrecensie van het boek WASO: creatief met wetenschap van Irma Smegen en Oded Ben-Horin. Writing A Science Opera (WASO) is een wereldwijde aanpak om samen met kinderen een operavoorstelling te maken waarbij kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. In dit praktijkverhaal gaan Bert van Oers en ...

Artikelen

WASO: Creatief met Wetenschap van I. Smegen en O. Ben-Horin

In dit boek introduceren de auteurs een aanpak die het leren van wetenschappelijke kennis, techniek en kunst integreert, vooral om wetenschappelijke kennis te verwerven.

 

Van binnen naar buiten

Kinderopvang ‘t Schoapie: De ‘weide’ wereld op een erf.

Boer Martin trekt zijn laarzen en zijn overall aan “Wie gaat me helpen bij het scheren van de schapen?” In de hoek van de tuin staat een aantal schapen met een dikke wollen vacht achter een houten hek. “Hoe ga je dat doen Martin?”, vraagt één van de kinderen van de BSO die met hem meeloopt. “Dat zal ik je laten zien...

Interviews

Successen die we met elkaar delen, daar krijg je energie van!

Marie-Louise van Ruiten (leerkracht groep 3, onderbouwcoördinator), Laura Hennik (leerkracht groep 3) en Eveline de Jagher (leerkracht groep 4) van De Gelderlandschool in Den Haag vertellen hoe ze samenwerken om met elkaar mooie thema’s te ontwikkelen.

 

Kwaliteit

Kwaliteit kun je tekenen!

In deze rubriek schrijft Loes van den Oever over hoe zij haar tekentalent en verbeelding inzet om te leren.

 

Werk in uitvoering

De Kracht van Verhalen

In dit artikel vertellen docent Nederlands Marthe Scheffer en pabostudent Selma van Cronenberg over de kracht van het gebruik van verhalen in je onderwijspraktijk.

 

Schuurpapier

Tussen overbelasting en irrelevantie

Je hoort vaak dat de school tegenwoordig overvraagd wordt. De wereld verandert snel en het onderwijs wordt geacht mee te veranderen. Er is geen maatschappelijk probleem (telefoonverslaving, obesitas, klimaatverandering, politieke desinteresse, migratie) of de school wordt geacht zo niet het op te lossen, dan toch op...

Werk in uitvoering

Wij bouwen een huis

Betrokken kinderen en ouders op de basisschool Laurentius in Breda

Het is iedere keer weer genieten als een thema écht betekenisvol wordt en de kinderen optimaal betrokken zijn. Hoe zorgen wij daarvoor? En hoe betrekken we ouders bij het thema zodat de thema's ook thuis gaan leven?

 

Werk in uitvoering

Geen scheiding tussen leren met de handen en leren met het hoofd

Technieklessen helpen de mindset van kinderen te veranderen

De Locale Educatieve Agenda (LEA) in Veenendaal stimuleert basisschoolleerlingen om technieklessen te volgen. Het doel is om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met technologie.

Column

We kiezen voor droge voeten in Nederland

In deze column laat Nanette Wagenaar zien hoe meeslepend en doelgericht onderwijs kan zijn.

 

Theorie en praktijk

Muzikaal op verhaal komen

De afgelopen jaren heeft muziek in de basisschool veel aandacht gekregen door de impulsregeling ‘Meer Muziek in de Klas’. Mede door deze impuls is er ook uit wetenschappelijke hoek meer aandacht voor het vak muziek. Wetenschappers als Henkjan Honing wijzen op de invloed van muziek op de hersenen en het belang van mu...

De Reeks

Executieve functies

In deze editie van de Reeks gaat Bert van Oers in op executieve functies.

 

Beeldverhaal

Samen bouwen aan duurzame kennis

Laura van Looijengoed werkt op de Gelderlandschool in Den Haag in groep 7,

Laura bereidt haar thema’s voor met een half open planning. In deze planning geeft ze haar taaldoelen en wereldoriëntatiedoelen een plek. 

De kinderen weten dat ze een inbreng hebben in het programma.

De leerkracht brengt doelen in en slu...

Artikelen

Kort nieuws

Kort nieuws vanuit de OGO-vereniging, De Activiteit en de Vygotskij Foundation

 

Redactioneel

De leerkracht maakt het verschil

Deze Zone staat vol goede ideeën en voorstellen voor rijk onderwijs met heel veel aandacht voor basisvaardigheden voor alle kinderen.

Dat is een uitdaging die lastiger wordt als alle monniken gelijke kappen krijgen of elke leerling zijn eigen muts krijgt opgezet.

In elke groep zijn de verschillen groot en in sommi...

Leestips bij het kinderboekenweekthema 'Bij mij thuis'

Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Bij mij thuis!’ Je kunt je op veel manieren ergens thuis voelen. Thuis kan een plek zijn, maar ook een gevoel gecreëerd door vrienden of familie. Het is een geweldig thema om mee aan de slag te gaan in de klas. Deze boeken gaan elk op hun eigen manier over ‘thuis’ zijn.

 

...

Mijn ontelbare identiteiten van Sinan Çankaya

“Juf, juf, kom je teams maken? We hebben veld, kom we willen beginnen!” De beste dagen bij het buitenspelen op school zijn die dagen dat we als klas aan de beurt zijn op het voetbalveld.

Kwaliteit

Dialogisch schrijven: goed schrijfonderwijs voor iedereen

Van leerlingen betere schrijvers maken, dat is geen gemakkelijke opgave voor leerkrachten. Toch was dit wat we met het onderzoeksproject naar dialogisch schrijven wilden bereiken. Hoe werkt dit in de praktijk en wat levert dit op?

Werk in uitvoering

Een te gekke werkweek op Texel!

In Zone nr. 4 van Jaargang 21 (2022) hebben jullie in het artikel “Natuurweek in de steigers” kunnen lezen over onze voorbereiding op de werkweek van de groepen 8 naar Texel. De leerlingen worden natuurkunstenaars. Een heel thema lang (inclusief een week op Texel) doen de kinderen onderzoek naar verschillende biotop...

Werk in uitvoering

Kansrijk leren werken met jonge kinderen op Hogeschool KPZ

Hieronder wordt beschreven hoe professionals opgeleid worden om jonge kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling in de huidige maatschappij, waarbij professionals rekening leren houden met toekomstige ontwikkelingen. Oftewel, hoe worden professionals opgeleid tot toekomstbestendige ‘jonge kind-professionals’?

...
Interviews

Op koers blijven

Willem Kuijpers en Steven Tan vormen vanaf februari 2023 samen het bestuur van de ASKO-scholen in Amsterdam en omstreken. Over hun eigen onderwijservaring op de basisschool vertellen ze: “Ik zat veel naar het plafond te staren omdat ik me verveelde”(Willem) en “Ik was vooral mussen aan het tellen” (Steven).

...
Werk in uitvoering

Rollen centraal in de bovenbouw

Tonny Bruin beschrijft hoe zij als nascholer meedoet met een groep midden-bovenbouwleerkrachten. Deze leerkrachten willen erachter komen op welke manier het werken met rollen in spelverhalen het onderzoek in de bovenbouw kan verrijken.

 

Artikelen

Wat is pereživanie?

Een van de belangrijke uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is de opvatting dat een persoon (leerling én leerkracht) betekenissen van de wereld integreert met persoonlijke zingeving. Anders gezegd, in de persoonlijke zingeving kent de persoon een eigen waarde toe, vanuit haar/zijn motieven, interesses, ...

Van binnen naar buiten

Een nachtje op de camping

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs speelt betekenisverlening een grote rol. Om echt betekenis te kunnen verlenen aan het thema ‘Kamperen op school’ gaat groep 3 van de Julianaschool in Schagen een nachtje kamperen op een echte camping.

 

Schuurpapier

Kleuterschoolverlenging versterkt de nadelen van het leerstofjaarklassensysteem

Ik ben in gesprek met enkele ib’ers. Hun vraag betreft de overgang van groep 2 naar groep 3. Hun onderbouwcollega’s worstelen met deze kwestie, die speelt voor een klein groepje leerlingen in de klas. Deze kinderen ‘zijn nog niet toe’ aan groep 3. Zij hebben een taalachterstand of hun werkhouding is niet oké.

...
Werk in uitvoering

Wij organiseren de première

Rekenen in het vizier houden

In dit artikel wordt duidelijk hoe groep 8D van basisschool Panta Rhei bij het voorbereiden van een filmvoorstelling voor alle (bijna 700!) leerlingen van de school het rekenonderwijs in het vizier houdt.