Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Kwaliteit

Dialogisch schrijven: goed schrijfonderwijs voor iedereen

Van leerlingen betere schrijvers maken, dat is geen gemakkelijke opgave voor leerkrachten. Toch was dit wat we met het onderzoeksproject naar dialogisch schrijven wilden bereiken. Hoe werkt dit in de praktijk en wat levert dit op?

Werk in uitvoering

Een te gekke werkweek op Texel!

In Zone nr. 4 van Jaargang 21 (2022) hebben jullie in het artikel “Natuurweek in de steigers” kunnen lezen over onze voorbereiding op de werkweek van de groepen 8 naar Texel. De leerlingen worden natuurkunstenaars. Een heel thema lang (inclusief een week op Texel) doen de kinderen onderzoek naar verschillende biotop...

Werk in uitvoering

Kansrijk leren werken met jonge kinderen op Hogeschool KPZ

Hieronder wordt beschreven hoe professionals opgeleid worden om jonge kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling in de huidige maatschappij, waarbij professionals rekening leren houden met toekomstige ontwikkelingen. Oftewel, hoe worden professionals opgeleid tot toekomstbestendige ‘jonge kind-professionals’?

...
Interviews

Op koers blijven

Willem Kuijpers en Steven Tan vormen vanaf februari 2023 samen het bestuur van de ASKO-scholen in Amsterdam en omstreken. Over hun eigen onderwijservaring op de basisschool vertellen ze: “Ik zat veel naar het plafond te staren omdat ik me verveelde”(Willem) en “Ik was vooral mussen aan het tellen” (Steven).

...
Werk in uitvoering

Rollen centraal in de bovenbouw

Tonny Bruin beschrijft hoe zij als nascholer meedoet met een groep midden-bovenbouwleerkrachten. Deze leerkrachten willen erachter komen op welke manier het werken met rollen in spelverhalen het onderzoek in de bovenbouw kan verrijken.

 

Artikelen

Wat is pereživanie?

Een van de belangrijke uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is de opvatting dat een persoon (leerling én leerkracht) betekenissen van de wereld integreert met persoonlijke zingeving. Anders gezegd, in de persoonlijke zingeving kent de persoon een eigen waarde toe, vanuit haar/zijn motieven, interesses, ...

Van binnen naar buiten

Een nachtje op de camping

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs speelt betekenisverlening een grote rol. Om echt betekenis te kunnen verlenen aan het thema ‘Kamperen op school’ gaat groep 3 van de Julianaschool in Schagen een nachtje kamperen op een echte camping.

 

Schuurpapier

Kleuterschoolverlenging versterkt de nadelen van het leerstofjaarklassensysteem

Ik ben in gesprek met enkele ib’ers. Hun vraag betreft de overgang van groep 2 naar groep 3. Hun onderbouwcollega’s worstelen met deze kwestie, die speelt voor een klein groepje leerlingen in de klas. Deze kinderen ‘zijn nog niet toe’ aan groep 3. Zij hebben een taalachterstand of hun werkhouding is niet oké.

...
Werk in uitvoering

Wij organiseren de première

Rekenen in het vizier houden

In dit artikel wordt duidelijk hoe groep 8D van basisschool Panta Rhei bij het voorbereiden van een filmvoorstelling voor alle (bijna 700!) leerlingen van de school het rekenonderwijs in het vizier houdt.

Theorie en praktijk

ICT, daar kun je wat mee!

Het gebruik van technologische middelen is bijna niet meer weg te denken binnen ons huidige onderwijs. Daarnaast vraagt de samenleving steeds meer kennis en vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid. Hoe pakken we dit op binnen ons ontwikkelingsgerichte onderwijs? Welke technologische middelen kunnen we ...

Theorie en praktijk

"En dan nu effe kappen met zeiken over mobiele telefoons op school"

Claudia van Kruistum heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar digitaal mediagebruik van jeugd in de buitenschoolse omgeving. In dit artikel neemt ze ons mee in de uitdagingen en kracht van het gebruik van nieuwe technologieën in de klas.

Werk in uitvoering

Met kleuters in de keuken

Niets is zo leuk als samen met kleuters aan de slag te gaan in de keuken! In onze kleutergroepen wordt wel appelmoes gemaakt, maar echt koken, daar waren we nog niet aan begonnen. Hoe pakken we dit op een praktische manier aan? En welke rekendoelen kunnen we hieraan verbinden? In dit artikel geven we een kijkje in o...

Boeken en spellen

Mot en de metaalvissers

Dit boek is geschreven door Sanne Rooseboom met hele mooie tekeningen van Sophie Pluim.

 

Column

Eersteklas activiteiten met tweedehands spullen

Toekomstgericht koers bepalen in de kleutergroep van nu!

Lotte Blom geeft tips over het zinvol inzetten van gebruikte materialen in je dagelijkse praktijk in de klas.

 

Artikelen

We schrijven ons eigen Startblokkenverhaal

Inzet van social media leidt tot verhoging van de kwaliteit.

Je hoeft maar naar de social media van Kinderopvangorganisatie Fun4kids te gaan om te zien waar deze organisatie voor staat en welke mooie praktijkverhalen dit voor kinderen oplevert. Deze organisatie zet social media in om hun missie te delen in beeld en verhaal. In dit artikel beschrijven Levineke van der Meer (St...

Artikelen

OBS Blijhaven: Een schoolfamilie op een nieuwe plek

In augustus 2022 werd OBS De Klimop omgedoopt tot OBS Blijhaven, verhuisde naar een nieuw gebouw en kreeg een nieuw concept: Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Gerjanne Meedendorp en Yasmina el Ouardani vertellen hoe je koers en verbinding houdt met je team wanneer er zoveel veranderingen op je pad komen.

 

Beeldverhaal

Aan tafel is voor iedereen een plekje!

In het restaurant van juf Hella in groep 1-2 op de Archipel in Amsterdam doen alle kinderen mee. Hella verzorgt functionele instructies voor verschillende groepjes kinderen op verschillende momenten zodat iedereen een eigen bijdrage kan leveren aan het restaurant.

 

Interviews

Blijven kijken naar de nieuwsgierigheid van het kind

Interview met Björn Bouwmeister

Björn Bouwmeister is directeur van Integraal Kindcentrum Binnenstebuiten. Hij vertelt over de ontwikkeling van OGO en koers houden binnen het centrum.

 

Kwaliteit

Kwaliteit maakt kwaliteit

In gesprek met het ib-team van de Pater Jan Smitschool

De Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard heeft een sterk ib-team. Waar zit nu precies die kracht en hoe zorgen ze samen dat er zicht is op de kwaliteit en ontwikkeling binnen de school?

 

Artikelen

Zin in lezen op Kindcentrum De Vlinder

Samen leren en schrijven in een betekenisvolle context

Kindcentrum De Vlinder in Rotterdam heeft een unieke praktijk, waarbij reguliere en SBO groepen naast en met elkaar werken binnen dezelfde school. Adila Abbadi heeft een reguliere groep 3 en haar collega Laura Bogota Salazar-Rotgans heeft een SBO groep 3-4. Samen werken ze met de aanpak Zin in Lezen.

 

Van binnen naar buiten

The Green Panthers

Ons Beter leven Centrum

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar ‘Gi-ga-groen’. In het kader van dit thema besloot leerkracht Manouk Karssies van CBS De Regenboog in Ridderkerk om samen met haar leerlingen van groep 7/8 een Beter Leven Centrum op te zetten.

 

Hoogbegaafd en nu?

Graag wil ik jullie meenemen in onze zoektocht naar passend onderwijs voor onze zoon Nils, die hoogbegaafd blijkt te zijn.

 

Artikelen

Hoe nu verder?

Over de noodzaak van hypothetische leertrajecten

Onderwijs en opvoeding beogen onder meer om kinderen te ondersteunen bij het vergroten van hun handelingsvermogen. Daar is iedereen het wel over eens. De vraag hoe dat moet gebeuren, is vaak nog wel  -terecht- een onderwerp van discussie. Jo Nelissen bespreekt in zijn artikel één van de belangrijke knelpunten (voor ...

Redactioneel

Koers houden doe je samen

De themaredactie voor dit nummer bestaat uit: Marjolein Dobber, Nicolette Gorissen, Inge Haarsma, Lisa van der Sande, Marith Schotpoort, Simone Westra en Ester van Oers.

 

Artikelen

Gelijke kansen en selectie in het onderwijs

In het boek ‘The genetic lottery’ van Harden (2021) wordt besproken hoe kinderen met verschillende aanleg en afkomstig uit verschillende sociale milieus eerlijke en gelijke kansen in het onderwijs kunnen krijgen. Harden is van mening dat beleidsmakers in het onderwijs te weinig oog hebben voor de invloed van genetic...

Theorie en praktijk

We doen de was!

Kwaliteit door een rijk spelverhaal

In de periode na de voorjaarsvakantie werken we op de Julianaschool in Schagen aan een schoolbreed thema. Dit jaar is het een thema rondom milieu, afval en kunst, met de naam ‘Verbeter de wereld begin bij jezelf!’ Een klein kunstje of een hele kunst?

 

Goed zorgen voor het milieu en het recyclen van afval zijn act...

Boeken en spellen

Lekker lezen in groep 4

Voor leerlingen die aan het begin van het schooljaar in groep 4 lekkere leesboekjes willen lezen, maakte Hermien de Waard deze lijst. Fijne verhalen, interessante onderwerpen, voor elk wat wils; verhalen, strips, spannende boeken over boeven en lieflijke over prinsessen.

 

Werk in uitvoering

“Met de bijen bijeen blijven”

Leerkrachten Noëlle en Martine werken samen in groep 3-4-5 van basisschool De Brug in Sint Maartensbrug. Hun missie is om in de thema’s die in hun groep spelen alle leerlingen mee te nemen. Samen aan het thema werken, samen leren én tegemoetkomen aan de verschillende leer- en ontwikkelingsbehoeften van hun leerlinge...

Werk in uitvoering

Natuurweek in de steigers

Op de Julianaschool in Schagen gaat groep 8 altijd aan het begin van het nieuwe schooljaar op natuurweek. De groep gaat een week lang naar Texel, met de boot en op de fiets. Dit jaar worden de leerlingen ‘Natuurkunstenaars’. Neomi, Romy en Marjolein beschrijven hoe zij als leerkrachten deze week voorbereiden.

 

...
Boeken en spellen

Recensie "Lezen en schrijven doe je samen", nieuwe editie

In Nederland zijn we kampioen in het wiel uitvinden. Al jaren proberen we de dalende resultaten in het leesonderwijs een halt toe te roepen, helaas nog met weinig resultaat. De leesmotivatie van Nederlandse leerlingen is laag…

 

Werk in uitvoering

De verhalen zijn van ons allemaal.

Verteltafels en plekken in de groep voor regisserend spel zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Hun geletterde omgeving wordt niet alleen bevorderd, ook hun creatieve ontwikkeling en hun verbeeldend en constructief vermogen neemt toe. Nynke van der Wal en Nicolette Gorissen nemen ons mee in hun groepen ...

Artikelen

Leespraat op de pabo

Column

Thee en koffie, een schaal zelfgebakken koekjes, een grote flap-over en een tafel vol boeken. Alle ingrediënten voor een fijne leesclubbijeenkomst zijn aanwezig in de bibliotheek van Hogeschool de Kempel. Op deze pabo is een jaar geleden een leesclub opgericht voor studenten en docenten.

 

Interviews

Cultuureducatie versterkt het onderwijs

Aziem Jarmohamed is directeur van de Emmausschool in Rotterdam. Hij vertelt over zijn aanpak om taalonderwijs te verweven met cultuureducatie.

 

Artikelen

De werkplaats snijdt hout!

Van Binnen Naar Buiten

Op de Archipel in Amsterdam is een aantal jaren geleden geïnvesteerd in werkbanken en gereedschap, met de focus op meer hands-on activiteiten. Elke week gaat leerkracht Hilje Oosterbaan Martinius met leerlingen aan de slag in de werkplaats aansluitend bij de thema’s in de klas. In dit artikel vertelt ze hoe ze dit v...

Artikelen

De beste route!

Kwaliteit

Bij het lezen van het rapport van de inspectie over de staat van het onderwijs (2022) dacht ik na het lezen van onderstaande zin aan het feit dat OGO dit in praktijk brengt.

“Kansen bieden vanuit een breder perspectief. Recht doen aan de ontwikkeling van leerlingen in brede zin en aan wat nodig is in de maatschappi...

Werk in uitvoering

Jij en ik en al het moois om ons heen

Jill Kooijman laat zien hoe zij in de bovenbouw van Kindcentrum De Vlinder in Delfshaven Rotterdam poëzie en teksten verbindt aan thema’s in haar groep.