Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Kwaliteit

Kwaliteit kun je tekenen!

In deze rubriek schrijft Loes van den Oever over hoe zij haar tekentalent en verbeelding inzet om te leren.

 

Werk in uitvoering

De Kracht van Verhalen

In dit artikel vertellen docent Nederlands Marthe Scheffer en pabostudent Selma van Cronenberg over de kracht van het gebruik van verhalen in je onderwijspraktijk.

 

Schuurpapier

Tussen overbelasting en irrelevantie

Je hoort vaak dat de school tegenwoordig overvraagd wordt. De wereld verandert snel en het onderwijs wordt geacht mee te veranderen. Er is geen maatschappelijk probleem (telefoonverslaving, obesitas, klimaatverandering, politieke desinteresse, migratie) of de school wordt geacht zo niet het op te lossen, dan toch op...

Werk in uitvoering

Wij bouwen een huis

Betrokken kinderen en ouders op de basisschool Laurentius in Breda

Het is iedere keer weer genieten als een thema écht betekenisvol wordt en de kinderen optimaal betrokken zijn. Hoe zorgen wij daarvoor? En hoe betrekken we ouders bij het thema zodat de thema's ook thuis gaan leven?

 

Werk in uitvoering

Geen scheiding tussen leren met de handen en leren met het hoofd

Technieklessen helpen de mindset van kinderen te veranderen

De Locale Educatieve Agenda (LEA) in Veenendaal stimuleert basisschoolleerlingen om technieklessen te volgen. Het doel is om kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met technologie.

Column

We kiezen voor droge voeten in Nederland

In deze column laat Nanette Wagenaar zien hoe meeslepend en doelgericht onderwijs kan zijn.

 

Theorie en praktijk

Muzikaal op verhaal komen

De afgelopen jaren heeft muziek in de basisschool veel aandacht gekregen door de impulsregeling ‘Meer Muziek in de Klas’. Mede door deze impuls is er ook uit wetenschappelijke hoek meer aandacht voor het vak muziek. Wetenschappers als Henkjan Honing wijzen op de invloed van muziek op de hersenen en het belang van mu...

De Reeks

Executieve functies

In deze editie van de Reeks gaat Bert van Oers in op executieve functies.

 

Beeldverhaal

Samen bouwen aan duurzame kennis

Laura van Looijengoed werkt op de Gelderlandschool in Den Haag in groep 7,

Laura bereidt haar thema’s voor met een half open planning. In deze planning geeft ze haar taaldoelen en wereldoriëntatiedoelen een plek. 

De kinderen weten dat ze een inbreng hebben in het programma.

De leerkracht brengt doelen in en slu...

Artikelen

Kort nieuws

Kort nieuws vanuit de OGO-vereniging, De Activiteit en de Vygotskij Foundation

 

Redactioneel

De leerkracht maakt het verschil

Deze Zone staat vol goede ideeën en voorstellen voor rijk onderwijs met heel veel aandacht voor basisvaardigheden voor alle kinderen.

Dat is een uitdaging die lastiger wordt als alle monniken gelijke kappen krijgen of elke leerling zijn eigen muts krijgt opgezet.

In elke groep zijn de verschillen groot en in sommi...

Leestips bij het kinderboekenweekthema 'Bij mij thuis'

Het thema van de Kinderboekenweek is ‘Bij mij thuis!’ Je kunt je op veel manieren ergens thuis voelen. Thuis kan een plek zijn, maar ook een gevoel gecreëerd door vrienden of familie. Het is een geweldig thema om mee aan de slag te gaan in de klas. Deze boeken gaan elk op hun eigen manier over ‘thuis’ zijn.

 

...

Mijn ontelbare identiteiten van Sinan Çankaya

“Juf, juf, kom je teams maken? We hebben veld, kom we willen beginnen!” De beste dagen bij het buitenspelen op school zijn die dagen dat we als klas aan de beurt zijn op het voetbalveld.

Kwaliteit

Dialogisch schrijven: goed schrijfonderwijs voor iedereen

Van leerlingen betere schrijvers maken, dat is geen gemakkelijke opgave voor leerkrachten. Toch was dit wat we met het onderzoeksproject naar dialogisch schrijven wilden bereiken. Hoe werkt dit in de praktijk en wat levert dit op?

Werk in uitvoering

Een te gekke werkweek op Texel!

In Zone nr. 4 van Jaargang 21 (2022) hebben jullie in het artikel “Natuurweek in de steigers” kunnen lezen over onze voorbereiding op de werkweek van de groepen 8 naar Texel. De leerlingen worden natuurkunstenaars. Een heel thema lang (inclusief een week op Texel) doen de kinderen onderzoek naar verschillende biotop...

Werk in uitvoering

Kansrijk leren werken met jonge kinderen op Hogeschool KPZ

Hieronder wordt beschreven hoe professionals opgeleid worden om jonge kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling in de huidige maatschappij, waarbij professionals rekening leren houden met toekomstige ontwikkelingen. Oftewel, hoe worden professionals opgeleid tot toekomstbestendige ‘jonge kind-professionals’?

...
Interviews

Op koers blijven

Willem Kuijpers en Steven Tan vormen vanaf februari 2023 samen het bestuur van de ASKO-scholen in Amsterdam en omstreken. Over hun eigen onderwijservaring op de basisschool vertellen ze: “Ik zat veel naar het plafond te staren omdat ik me verveelde”(Willem) en “Ik was vooral mussen aan het tellen” (Steven).

...
Werk in uitvoering

Rollen centraal in de bovenbouw

Tonny Bruin beschrijft hoe zij als nascholer meedoet met een groep midden-bovenbouwleerkrachten. Deze leerkrachten willen erachter komen op welke manier het werken met rollen in spelverhalen het onderzoek in de bovenbouw kan verrijken.

 

Artikelen

Wat is pereživanie?

Een van de belangrijke uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is de opvatting dat een persoon (leerling én leerkracht) betekenissen van de wereld integreert met persoonlijke zingeving. Anders gezegd, in de persoonlijke zingeving kent de persoon een eigen waarde toe, vanuit haar/zijn motieven, interesses, ...

Van binnen naar buiten

Een nachtje op de camping

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs speelt betekenisverlening een grote rol. Om echt betekenis te kunnen verlenen aan het thema ‘Kamperen op school’ gaat groep 3 van de Julianaschool in Schagen een nachtje kamperen op een echte camping.

 

Schuurpapier

Kleuterschoolverlenging versterkt de nadelen van het leerstofjaarklassensysteem

Ik ben in gesprek met enkele ib’ers. Hun vraag betreft de overgang van groep 2 naar groep 3. Hun onderbouwcollega’s worstelen met deze kwestie, die speelt voor een klein groepje leerlingen in de klas. Deze kinderen ‘zijn nog niet toe’ aan groep 3. Zij hebben een taalachterstand of hun werkhouding is niet oké.

...
Werk in uitvoering

Wij organiseren de première

Rekenen in het vizier houden

In dit artikel wordt duidelijk hoe groep 8D van basisschool Panta Rhei bij het voorbereiden van een filmvoorstelling voor alle (bijna 700!) leerlingen van de school het rekenonderwijs in het vizier houdt.

Theorie en praktijk

ICT, daar kun je wat mee!

Het gebruik van technologische middelen is bijna niet meer weg te denken binnen ons huidige onderwijs. Daarnaast vraagt de samenleving steeds meer kennis en vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid. Hoe pakken we dit op binnen ons ontwikkelingsgerichte onderwijs? Welke technologische middelen kunnen we ...

Theorie en praktijk

"En dan nu effe kappen met zeiken over mobiele telefoons op school"

Claudia van Kruistum heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar digitaal mediagebruik van jeugd in de buitenschoolse omgeving. In dit artikel neemt ze ons mee in de uitdagingen en kracht van het gebruik van nieuwe technologieën in de klas.

Werk in uitvoering

Met kleuters in de keuken

Niets is zo leuk als samen met kleuters aan de slag te gaan in de keuken! In onze kleutergroepen wordt wel appelmoes gemaakt, maar echt koken, daar waren we nog niet aan begonnen. Hoe pakken we dit op een praktische manier aan? En welke rekendoelen kunnen we hieraan verbinden? In dit artikel geven we een kijkje in o...

Boeken en spellen

Mot en de metaalvissers

Dit boek is geschreven door Sanne Rooseboom met hele mooie tekeningen van Sophie Pluim.

 

Column

Eersteklas activiteiten met tweedehands spullen

Toekomstgericht koers bepalen in de kleutergroep van nu!

Lotte Blom geeft tips over het zinvol inzetten van gebruikte materialen in je dagelijkse praktijk in de klas.

 

Artikelen

We schrijven ons eigen Startblokkenverhaal

Inzet van social media leidt tot verhoging van de kwaliteit.

Je hoeft maar naar de social media van Kinderopvangorganisatie Fun4kids te gaan om te zien waar deze organisatie voor staat en welke mooie praktijkverhalen dit voor kinderen oplevert. Deze organisatie zet social media in om hun missie te delen in beeld en verhaal. In dit artikel beschrijven Levineke van der Meer (St...

Artikelen

OBS Blijhaven: Een schoolfamilie op een nieuwe plek

In augustus 2022 werd OBS De Klimop omgedoopt tot OBS Blijhaven, verhuisde naar een nieuw gebouw en kreeg een nieuw concept: Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Gerjanne Meedendorp en Yasmina el Ouardani vertellen hoe je koers en verbinding houdt met je team wanneer er zoveel veranderingen op je pad komen.

 

Beeldverhaal

Aan tafel is voor iedereen een plekje!

In het restaurant van juf Hella in groep 1-2 op de Archipel in Amsterdam doen alle kinderen mee. Hella verzorgt functionele instructies voor verschillende groepjes kinderen op verschillende momenten zodat iedereen een eigen bijdrage kan leveren aan het restaurant.

 

Interviews

Blijven kijken naar de nieuwsgierigheid van het kind

Interview met Björn Bouwmeister

Björn Bouwmeister is directeur van Integraal Kindcentrum Binnenstebuiten. Hij vertelt over de ontwikkeling van OGO en koers houden binnen het centrum.

 

Kwaliteit

Kwaliteit maakt kwaliteit

In gesprek met het ib-team van de Pater Jan Smitschool

De Pater Jan Smitschool in Heerhugowaard heeft een sterk ib-team. Waar zit nu precies die kracht en hoe zorgen ze samen dat er zicht is op de kwaliteit en ontwikkeling binnen de school?

 

Artikelen

Zin in lezen op Kindcentrum De Vlinder

Samen leren en schrijven in een betekenisvolle context

Kindcentrum De Vlinder in Rotterdam heeft een unieke praktijk, waarbij reguliere en SBO groepen naast en met elkaar werken binnen dezelfde school. Adila Abbadi heeft een reguliere groep 3 en haar collega Laura Bogota Salazar-Rotgans heeft een SBO groep 3-4. Samen werken ze met de aanpak Zin in Lezen.

 

Van binnen naar buiten

The Green Panthers

Ons Beter leven Centrum

Het thema van de Kinderboekenweek was dit jaar ‘Gi-ga-groen’. In het kader van dit thema besloot leerkracht Manouk Karssies van CBS De Regenboog in Ridderkerk om samen met haar leerlingen van groep 7/8 een Beter Leven Centrum op te zetten.

 

Hoogbegaafd en nu?

Graag wil ik jullie meenemen in onze zoektocht naar passend onderwijs voor onze zoon Nils, die hoogbegaafd blijkt te zijn.

 

Artikelen

Hoe nu verder?

Over de noodzaak van hypothetische leertrajecten

Onderwijs en opvoeding beogen onder meer om kinderen te ondersteunen bij het vergroten van hun handelingsvermogen. Daar is iedereen het wel over eens. De vraag hoe dat moet gebeuren, is vaak nog wel  -terecht- een onderwerp van discussie. Jo Nelissen bespreekt in zijn artikel één van de belangrijke knelpunten (voor ...