Beeldverhaal

Meer onderwijs buiten, kan dat?

Dit beeldverhaal laat zien welke activiteiten leerlingen samen met hun leerkrachten buiten het klaslokaal kunnen ondernemen.

 

Werk in uitvoering

Ik zal het de kinderen eens vragen hoe het moet

Spelend en onderzoekend leren, ik vind dat het mooiste dat er is. Bedenken wat kan en het vervolgens toch anders doen. De speelsheid van het ontdekken door het te doen, dat is voor mij heel belangrijk. Het geeft een onschuldigheid en een verrassing waardoor er spontaan telkens nieuwe mogelijkheden ontstaan. Een nieu...

Interviews

Goed taalonderwijs vraagt om een woonkamerschool

Een interview met taalexpert Carolien Frijns over haar visie op wat sterk taalonderwijs inhoudt en hoe dit vorm krijgt in de klas.

In ‘De vliegtuigklas. Naar sterk taalonderwijs op de basisschool’ schrijf je over ‘het willen weten met een missie’. Vertel eens wat die missie voor jou inhoudt?  
“Als ik een onderzoek opstart of meewerk aan een onderzoek dan vind ik het voor mijzelf belangrijk dat ik het onderzoek, direct of indirect, kan kaderen b...

Artikelen

Vierluik over thuisleren tijdens corona.

Van binnen naar buiten

Vanuit de rol van leerkracht, leerling, ouder en intern begeleider geven we een inkijkje

in de beleving van de afgelopen periode van thuisleren.

Theorie en praktijk

Zou dat kunnen een panda als huisdier?

In dit artikel komt naar voren hoe gesprekken eruitzien, welke kenmerken ze hebben en welke interventies de leerkracht onderneemt.

 

In de groep 5 van leerkracht Wiebe wordt onderzoek gedaan naar de dierenwereld. Na een flinke oriëntatie op het onderwerp, krijgt de groep zicht op hun onderzoeksvragen. Zo willen leerlingen vooral aan de slag over huisdieren, andere willen onderzoek doen naar dierentuinen, bedreigde dieren en dierenbescherming. ...

Theorie en praktijk

Stap maar op je fiets

Extra verkeersinformatie! Over het voeren van echte gesprekken met jonge kinderen.

 

Hier volgt extra verkeersinformatie; op het plein van ABBS De Zuiderzee op IJburg worden volop verkeerswerkzaamheden uitgevoerd door zeer serieuze werknemers. Gelukkig houdt het verkeer hier rekening mee. Dat levert verschillende files op, houd rekening met een vertraging van ongeveer 30 minuten. In dit artikel k...

Kindgericht Onderwijs?

De Reeks

Er bestaat een hardnekkige veronderstelling dat Ontwikkelingsgericht Onderwijs eenduidig gedefinieerd kan worden als ‘kindgericht onderwijs’. Deels klopt dat ook wel. Deels, want in de ontwikkelingsgerichte visie is de rol van de volwassene en de meerwetende medeleerling even belangrijk voor ontwikkeling als wat het...

Theorie en praktijk

Dialogische gesprekken in de klas

Dat is de investering meer dan waard!

Gesprekken vormen een belangrijk – ja, misschien wel hét belangrijkste – onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk. Ze bieden volop mogelijkheden om te leren, kennis te maken met nieuwe perspectieven en te reflecteren op je eigen ideeën. In veel scholen vinden gesprekken de hele dag door plaats in verschillende ...

Het wonder van witlof

Column

Spel en onderzoek in het SBO

Leiderschap in roerige tijden

Schuurpapier

In de maanden die achter ons liggen stond de wereld, en daarmee ook het onderwijs, op z’n kop. In korte tijd werd een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van iedereen die bij het onderwijs betrokken was: leerling, leerkracht, ouder en leidinggevende. In ruim twee maanden tijd schakelden we van volledig onderwij...

Redactioneel

Redactionele opening

Roerige tijden

Woordje van de redactie

Redactioneel

Van de redactie: we zijn thuis

Ten tijde van het schrijven van dit editorial zitten we in een unieke situatie in Nederland en in een groot deel van de wereld. Alle leerlingen zijn thuis en de scholen zijn leeg. Leerkrachten werken ontzettend hard om contact te houden met de leerlingen en ouders te ondersteunen in het begeleiden van het onderwijs ...

Columns

Pokewattes

Nanette Wagenaar, leerkracht groep 3 van de Werkschuit in Haarlem, laat in dit schuurpapiertje zien wat het oplevert wanneer je echt inzet op de leefwereld van je leerlingen.

Columns

Van kroeg naar klas

Michel Penders vertelt over zijn ervaringen als eerstejaars deeltijdstudent aan de Hogeschool van Amsterdam.

Weten

Ontwikkelingsgericht onderwijs nog eens onder de loep

Bert van Oers schrijft in 2003 in Zone zijn inmiddels klassieke artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. In 2012 formuleert hij in ‘Opnieuw op de foto’ OGO expliciet als betekenisgericht in dubbele zin: voor de leerling en voor de cultuur. Nu dan voor de derde keer OGO onder de loep. Een scherp en act...

Doen

Ontwikkelingsgericht onderwijs in beeld

Het is van het grootste belang om met elkaar duidelijk te houden waar we mee bezig zijn in Ontwikkelingsgericht Onderwijs: welke theorie? Welke praktijken hangen daarmee samen? De eerder voorgestelde kenmerken van OGO die de signatuur van dit onderwijs vormen (van Oers, 2003), zijn nog steeds een goede leidraad, maa...

Doen

Wij krijgen post

Anouk Haarbosch, leerkracht groep 1-2 op basisschool De Bolster, vertelt over het gebruik van spelverhalen in het thema 'Post'.

Weten

Agency

De leerkracht als change-agent, inzetten op de professionele agency van docenten of de agency van leerlingen versterken. De kans is groot dat je het begrip ‘agency’ op enig moment voorbij hebt zien komen. Hoewel het concept ‘agency’ aan populariteit wint, is voor veel leerkrachten allerminst duidelijk wat er met het...

Verjaardag in Ampeva

In de bovenbouwgroep SBO de Windroos van leerkracht Simone Westra worden watersteden gebouwd.
Chrisje Holstein (leerling in haar groep) wil kinderboekenschrijfster worden. Zij schrijft heel veel en bij de waterstad die zij met een groepje maakt, schrijft zij een verhaal dat zich afspeelt in Am(sterdam)Ve(netie)Pa(rijs).

Doen

Traveling around the world

Met de komst van een ‘buitendocent’ Engels ontstaat een meertalige community met ontwikkelingskansen voor alle deelnemers in groep 8 van Ilona ’t Hart en Wim van Heteren van Basisschool De Schakel te Nieuw Lekkerland.

Doen

We bouwen een speeltuin

Groep 3-4 gaat zelf een speeltuin ontwerpen. Ze starten met het nadenken over wat ze al weten van speeltuinen. Daarna onderzoeken
de kinderen speeltuinen in de buurt, denken ze samen na over welke toestellen ze in hun eigen speeltuin willen hebben, maken een plattegrond en ontwerpen prototypes. Het thema leeft en ie...

Doen

Een verhaal bouwen

In onze kleutergroep zorgen verschillende hoeken voor een rijk spelaanbod van betekenisvolle spelactiviteiten. Alle kennis en vaardigheden die voor onze kleuters van belang zijn kunnen hier ‘als vanzelf’ aan bod komen. In elke hoek komen meerdere kernactiviteiten en de daarbij behorende kennis en vaardigheden aan de...

Doen

Je hoeft je alleen maar te verbazen

Interview met Jan van Schaik.
Hij is een beeldend kunstenaar die inmiddels 51 tuinen heeft gemaakt, voor scholen en kinderdagverblijven.

Doen

Er is zoveel te doen

Bernadette Krol en Jeannette van Boordt vertellen over hun ervaringen met de gezamenlijke natuurspeelplaats, hun rol daarin
en de waarde ervan voor de leerlingen.

Doen

Uitstapje in eigen school

Michelle Ramb van IKC De Kleine Reus gaat met haar groep 3 op bezoek bij de kringloopwinkel van groep 5.

Weten

We moeten spelen

Dit is een boekrecensie van Levineke van der Meer van het boek 'We moeten spelen' van Rob Martens.

Columns

De buitenbeentjes

Dit is een column van Esther Wagemakers. Ze kijkt terug op haar eerste thema in groep 7 waarin de groep als redactie zelf een vriendschapskrant uitgeeft.

Praktijkonderzoek

Het Frea Janssen-Vos Fonds

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan deze belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuwe impuls te geven. Het gaat om specifiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Redactioneel

Agenda

In de agenda leest u interessante activiteiten in de komende periode.

Doen

Villa Kakelbont:Veel talen, één verhaal

Taal wordt begrijpelijker voor kinderen als de mondelinge taal wordt ondersteund door handelingen, gebruik van materialen, foto’s en prenten. Dat geldt zeker voor kinderen die niet of nauwelijks de Nederlandse taal spreken. Met het opbouwen van spelverhalen rond dagelijkse activiteiten creëer je kansen om met deze k...

Redactioneel

Onderwijs met kwaliteit

In dit themanummer van Zone neemt kwaliteit een centrale plaats in.

Columns

Bij de zwemles gaat het wel goed …

“De voor Nederland typerende scheiding tussen schoolsoorten, leerwegen en opleidingen maakt dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden elkaar steeds minder vanzelfsprekend tegenkomen”, schrijft de Onderwijsraad. Dat het anders kán, dat laat Lorien de Koning zien: in het zwembad, tijdens de wekelijkse zwe...

Columns

De erfenis van Alexander Romanovič Lurija (1902 – 1977)

Het belang van zijn erfenis van het werk van Lurija voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs ligt op drie terreinen waarop hij funderend empirisch onderzoek heeft gedaan. Bert van Oers, bijzonder hoogleraar emeritus Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek, vertelt welke deze zijn.

Weten

Kinderen gaan spelend de wereld in

In september van 2019 nam Hilde Amse afscheid als docent van de PABO Almere en vierde ze haar 50-jarige onderwijsjubileum. Maar het is geen afscheid van OGO. In dit interview vertelt ze over haar doen en denken in de OGO-praktijk van de basisschool en de opleiding.

Weten

De kracht van samen

Steeds meer scholen beginnen een integraal kindcentrum, oftewel: een IKC. Professionals vanuit verschillende disciplines werken er samen onder één dak. Zo bieden zij kinderen – ook letterlijk - de ruimte om op eigen manier en tempo hun talenten te ontwikkelen. Job van Velsen van EtuConsult over de meerwaarde van dez...

Weten

Bouwen aan een IKC: verbinden van culturen

Hoe dan? Kathy Spiteri, teamcoach bij Stichting Kinderopvang Hoorn, kon zich er geen voorstelling van maken toen de wethouder van onderwijs het beeld schetste van de scholen van de toekomt: Alle voorzieningen voor de kinderen onder één dak en leerkrachten en pedagogisch medewerkers die samenwerken als één team. De p...