Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Theorie en praktijk ×
Theorie en praktijk

SBO de Cirkel wil een sporttuintje realiseren voor buurtbewoners, lukt dat?

Op SBO de Cirkel is er veel aandacht voor het “leren door doen”. Daarbij zijn betekenisvolle thema’s en activiteiten binnen een helder, gestructureerd kader belangrijk.  De betrokkenheid van de leerlingen, het leerplezier en het leereffect zijn opvallend positief. In onze schoolsituatie zijn er tamelijk veel kindere...

Theorie en praktijk

Burgerschapvorming: tussen politiek en pedagogiek

Sinds 2021 is de wet op burgerschapsvorming aangescherpt. Deze aanscherping is een reactie op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder zorgen over polarisatie in de klas en in de maatschappij, verschillende antidemocratische tendensen en zorgen over maatschappelijke en politieke participatie van burg...

Theorie en praktijk

Burgerschap is het doel van onderwijs

Wim Wardekker neemt ons mee in wat het uiteindelijke doel van onderwijs is en hoe burgerschapsvorming hierin een plek krijgt. Wat zegt de wet en hoe verhoudt zich dit tot de uitgangspunten van OGO?

Theorie en praktijk

Academische leerkrachten in de basisschool

In deze ‘Theorie en Praktijk’ is er aandacht voor alternatieve opleidingsvormen voor leerkrachten. In het theorie-artikel beschrijft Jan Baan nieuwe opleidingsroutes voor academische leerkrachten, die (een gedeelte van) hun opleiding op de universiteit volgen en de rol die zij kunnen vervullen in het benutten van on...

Theorie en praktijk

Muzikaal op verhaal komen

De afgelopen jaren heeft muziek in de basisschool veel aandacht gekregen door de impulsregeling ‘Meer Muziek in de Klas’. Mede door deze impuls is er ook uit wetenschappelijke hoek meer aandacht voor het vak muziek. Wetenschappers als Henkjan Honing wijzen op de invloed van muziek op de hersenen en het belang van mu...

Theorie en praktijk

ICT, daar kun je wat mee!

Het gebruik van technologische middelen is bijna niet meer weg te denken binnen ons huidige onderwijs. Daarnaast vraagt de samenleving steeds meer kennis en vaardigheden op het gebied van digitale geletterdheid. Hoe pakken we dit op binnen ons ontwikkelingsgerichte onderwijs? Welke technologische middelen kunnen we ...

Theorie en praktijk

"En dan nu effe kappen met zeiken over mobiele telefoons op school"

Claudia van Kruistum heeft wetenschappelijk onderzoek gedaan naar digitaal mediagebruik van jeugd in de buitenschoolse omgeving. In dit artikel neemt ze ons mee in de uitdagingen en kracht van het gebruik van nieuwe technologieën in de klas.

Theorie en praktijk

We doen de was!

Kwaliteit door een rijk spelverhaal

In de periode na de voorjaarsvakantie werken we op de Julianaschool in Schagen aan een schoolbreed thema. Dit jaar is het een thema rondom milieu, afval en kunst, met de naam ‘Verbeter de wereld begin bij jezelf!’ Een klein kunstje of een hele kunst?

 

Goed zorgen voor het milieu en het recyclen van afval zijn act...

Theorie en praktijk

Vygotskij blijft inspireren!

Bea Pompert en Niko Fijma over hun bronnen van inspiratie

“Natuurlijk ken ik Vygotskij: Zone van naaste ontwikkeling, actief lerende kinderen en leerkrachten die kinderen een stapje verder brengen.” Deze fictieve leerkracht ‘kent’ de theorie van Vygotskij. Maar Vygotskij is voor hem of haar geen bron van nieuwe verrassende inzichten in het leren van kinderen en de eigen pr...

Theorie en praktijk

Hoe de Boekenclub helpt om een gemotiveerde lezer te worden

Ervaringen van nascholer Hermien de Waard

De school zet in op leesmotivatie en vakleerkrachten krijgen uren om De Boekenclub te begeleiden. De Boekenclubs bestaan uit vijf leerlingen met elk een begeleider.

 

Theorie en praktijk

De Boekenclubs onder de loep

Onderzoek naar de effecten

Op de Emmausschool in Rotterdam raken leerlingen door de Boekenclubs op school zichtbaar meer gemotiveerd om te lezen; het belangrijkste doel van die clubs. Om deze praktijkobservaties te bevestigen is er een onderzoek uitgevoerd door Floor van den Elshout, masterstudent Onderwijswetenschappen.

 

Theorie en praktijk

Wat is rekenen-wiskunde?

Rekenen-wiskunde kan gezien worden als de menselijke activiteit waarbij lerenden zoeken naar patronen in de wereld om ons heen en zoeken naar manieren om daarover te communiceren. Kinderen leren reken-wiskundetaal om deel te nemen aan deze communicatie. Die reken-wiskundetaal moet daarom in het onderwijs voldoende a...

Theorie en praktijk

Crises in spel en ontwikkeling bij jonge kinderen

In het spel van kinderen doen zich vaak crises voor, doordat er spanningen zijn tussen wat kinderen willen en kunnen. Een goede begeleiding van het spel kan ervoor zorgen dat dit een leerzame ervaring wordt.

Theorie en praktijk

Wanneer leren voor kinderen betekenis heeft

De Britse psycholoog Pimm (1991) vroeg zijn zoon (4;6) ooit:

‘Wat is drie en één meer?’

Zoon: ‘Drie en wat? Wat één?’

Vader: ‘Hoeveel is drie en één meer?’

Zoon: ‘Eén meer wat?’

Vader: ‘Nou gewoon, één meer, weet je’.

Zoon: ‘Weet ik niet’.

 

We zien dat deze vraag over zomaar wat kale getallen voor dit kind ...

Theorie en praktijk

We leren met én van elkaar

In dit artikel gaan studenten en docent op zoek naar de waarde van spel voor het onderwijs en wat dit betekent voor studenten op de Pabo. We blikken terug op activiteiten en belichten wat studenten ervaren en meenemen. Ook geven we doorkijkjes naar onze praktijken op de stagescholen en van de docent in de begeleidin...

Theorie en praktijk

De kracht van verwondering bij het lezen van schurende en naburige teksten

Wanneer ik een briefje van twintig euro uit mijn portemonnee haal en er een aansteker bij houd, hoor ik meteen een stel kinderen uit de bovenbouwstamgroep hard roepen. “Nee!” “Dat is zonde!” “Geef het maar aan mij!” “Hoezo, het is maar papier?”, geef ik als antwoord. “Dat is interessant, want als ik een stukje toile...

Theorie en praktijk

Schoolontwikkeling vraagt om leren op alle niveaus

In het Schoolleiderslab leren schoolleiders het leren van de leraren te onderzoeken en te stimuleren, zodat dit bijdraagt aan het leren van de kinderen en de school. Dit is een vierjarig professionaliseringstraject binnen Stichting Prisma Almere, begeleid door het lectoraat ‘Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding’ va...

Theorie en praktijk

Is verwondering te leren?

 

Als verwondering van belang is voor ons onderwijs hebben we dan ideeën over hoe je het kunt leren in de klas. In dit artikel verkennen wij de kansen hierop. Zeker weten doen wij het niet … Maar misschien is dat juist inspirerend. Bea Pompert beschrijft hoe leerkracht Neomi verwondering bij haar leerlingen ziet on...

Theorie en praktijk

Waarover verwonderen kinderen zich, en hoe kun je verwondering stimuleren?

Empirisch onderzoek naar verwondering bij leerlingen in de bovenbouw

De afgelopen drie jaar is aan de VU binnen het door de John Templeton Foundation gefinancierde project Wonder-full Education and Human Flourishing literatuuronderzoek, kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan naar vragen als: waarover verwonderen kinderen zich eigenlijk? En: hoe kun je verwondering stimuleren in...

Theorie en praktijk

Wat is verwondering?

In Theorie en Praktijk beschrijft Anders Schinkel wat we verstaan onder het begrip verwondering. Vervolgens gaan Evelien Broekhof, Judith Conijn en Willeke Rietdijk in op verschillende onderzoeken naar verwondering. Tot slot volgt een praktijkverhaal van Bea Pompert en Marjolein ten Cate waarin ze vertellen over hoe...

Theorie en praktijk

En toen....was er een nieuwe canon.

De Canon is vernieuwd, op 22 juni 2020 presenteerde de commissie ‘Herijking Canon van Nederland’ de vernieuwde Canon. Er zijn tien nieuwe vensters bijgekomen, vier vensters zijn gewijzigd en er zijn tien vensters verdwenen. Na zo’n herziening staan actualiteitenprogramma’s en kranten vol met experts en wetenschapper...

Theorie en praktijk

Zou dat kunnen een panda als huisdier?

In dit artikel komt naar voren hoe gesprekken eruitzien, welke kenmerken ze hebben en welke interventies de leerkracht onderneemt.

 

In de groep 5 van leerkracht Wiebe wordt onderzoek gedaan naar de dierenwereld. Na een flinke oriëntatie op het onderwerp, krijgt de groep zicht op hun onderzoeksvragen. Zo willen leerlingen vooral aan de slag over huisdieren, andere willen onderzoek doen naar dierentuinen, bedreigde dieren en dierenbescherming. ...

Theorie en praktijk

Stap maar op je fiets

Extra verkeersinformatie! Over het voeren van echte gesprekken met jonge kinderen.

 

Hier volgt extra verkeersinformatie; op het plein van ABBS De Zuiderzee op IJburg worden volop verkeerswerkzaamheden uitgevoerd door zeer serieuze werknemers. Gelukkig houdt het verkeer hier rekening mee. Dat levert verschillende files op, houd rekening met een vertraging van ongeveer 30 minuten. In dit artikel k...

Theorie en praktijk

Dialogische gesprekken in de klas

Dat is de investering meer dan waard!

Gesprekken vormen een belangrijk – ja, misschien wel hét belangrijkste – onderdeel van de dagelijkse onderwijspraktijk. Ze bieden volop mogelijkheden om te leren, kennis te maken met nieuwe perspectieven en te reflecteren op je eigen ideeën. In veel scholen vinden gesprekken de hele dag door plaats in verschillende ...