Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: De Reeks ×
De Reeks

Executieve functies

In deze editie van de Reeks gaat Bert van Oers in op executieve functies.

 

De Reeks

Verbeeldingskracht

De Reeks

Verwondering, de emotie van geïntrigeerd zijn door iets wat je waarneemt als verrassend en vreemd, als niet passend binnen je denkkader, kan het begin zijn van een leerproces. Want de interesse en motivatie die bij deze verwondering bewust wordt, is voorwaarde voor leren dat verder gaat dan louter memoriseren. In zu...

De Reeks

Improvisatie

De Reeks

Toen wegens de Coronacrisis de scholen gesloten werden, zijn leerkrachten niet zomaar gaan zitten afwachten. Ze zijn uit hun comfortzone getreden en hebben in korte tijd veranderingen teweeg gebracht die nodig waren voor continuiteit van onderwijs. Dagelijkse trial and error leverden gevoel van frustratie en euforie...

De Reeks

Agency

De leerkracht als change-agent, inzetten op de professionele agency van docenten of de agency van leerlingen versterken. De kans is groot dat je het begrip ‘agency’ op enig moment voorbij hebt zien komen. Hoewel het concept ‘agency’ aan populariteit wint, is voor veel leerkrachten allerminst duidelijk wat er met het...

De Reeks

Praten over Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Voorwoord bij de rubriek De Reeks

Er wordt veel gepraat over Ontwikkelingsgericht Onderwijs, zeker in tijden dat het (basis)onderwijs en de verwachtingen die mensen daarbij hebben, opnieuw onderwerp van discussie geworden zijn. ‘Hoe kunnen we de kansenongelijkheid terugdringen?’  is bijvoorbeeld een van de veel gehoorde vragen. Of: Hoe verbeteren we...

De Reeks

De erfenis van Alexander Romanovi? Lurija (1902 – 1977)

Het belang van zijn erfenis van het werk van Lurija voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs ligt op drie terreinen waarop hij funderend empirisch onderzoek heeft gedaan. Bert van Oers, bijzonder hoogleraar emeritus Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek, vertelt welke deze zijn.

De Reeks

Rijke leeromgeving

“Wij creëren een uitdagende, stimulerende leeromgeving.” “Binnen de rijke leeromgeving van onze school ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien de leerlingen zich.”

De Reeks

Identiteit

In de media duikt een term als ‘identiteit’ tegenwoordig regelmatig op, vaak in relatie tot nationalisme of tot specifieke groepen in de samenleving. De identiteit van groepen of van naties heeft blijkbaar te maken met wat ons zowel verbindt als onderscheidt. Maar bestaan die overeenkomsten wel of een ideaalbeeld? E...

De Reeks

Zone van Naaste Ontwikkeling

Het begrip ‘Zone van naaste ontwikke- ling’ (ZNO) is ongetwijfeld het meest gebruikte – maar ook meest misbruikte – begrip uit de theorie van Vygotskij. In dit artikel beschrijft Bert van Oers het begrip in De Reeks.

De Reeks

Leefwereld en belevingswereld

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs is het een goed principe om leer- en ontwikkelingsprocessen te laten plaatsvinden binnen voor kinderen betekenisvolle sociaal-culturele praktijken. Met name bekende praktijken uit de eigen leefwereld van kinderen zijn goede settings om in het onderwijs te gebruiken voor betekeni...

De Reeks

De sociaal-culturele praktijk

Menselijke ontwikkeling ontstaat en floreert in de interacties tussen mensen. Om dit uitgangspunt optimaal te kunnen benutten, is het van belang de aard van de menselijke interacties zo precies mogelijk te karakteriseren.

De Reeks

Praten over Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Er wordt veel gepraat over Ontwikkelingsgericht Onderwijs, zeker in tijden dat het (basis)onderwijs en de verwachtingen die mensen daarbij hebben, opnieuw onderwerp van discussie geworden zijn. ‘Hoe kunnen we de kansenongelijkheid terugdringen?’ is bijvoorbeeld een van de veel gehoorde vragen. Of: Hoe verbeteren we ...