Artikelen in de categorie: Artikelen ×
Artikelen

Wonderlijk en waar gebeurd

Schuurpapier

“Mam, kijk! Ze hebben ook boeken over geld in deze bibliotheek!”  Het is meer dan 20 jaar geleden. Ik lig op mijn knieën voor de kast met ‘Avi-boekjes’ en speur naar een leesbaar en toch interessant boek voor mijn achtjarige zoon. Na een heel jaar leesonderwijs heeft hij nog steeds geen Avi-niveau. “Mag je deze ook ...

Artikelen

Verbeeldingskracht

De Reeks

Verwondering, de emotie van geïntrigeerd zijn door iets wat je waarneemt als verrassend en vreemd, als niet passend binnen je denkkader, kan het begin zijn van een leerproces. Want de interesse en motivatie die bij deze verwondering bewust wordt, is voorwaarde voor leren dat verder gaat dan louter memoriseren. In zu...

Artikelen

Hoe ziet verwondering eruit als je niet kunt zien?

Verwondering heeft alles te maken met onze zintuiglijke waarneming, en hierbij lijkt ons gezichtsvermogen centraal te staan. Hoewel we ons natuurlijk net zo goed kunnen verwonderen over dingen die we niet zien, lijkt verwondering toch vooral plaats te vinden naar aanleiding van wat we met onze ogen waarnemen. Maar w...

Artikelen

Misverstanden helpen het onderwijs niet vooruit!

De onderwijsvernieuwing in Nederland staat gelukkig niet stil. Er is een blijvende behoefte aan nieuwe en valide praktijkideeën. Geen wonder dat sommigen graag ideeën lenen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, dat in zijn 40-jarige bestaan al vele nieuwe praktische en theoretische ideeën heeft voortgebracht en getoet...

Artikelen

Inrichten van een nieuwe klas

Column

Na mijn zwangerschapsverlof wacht mij dit schooljaar een nieuwe uitdaging. Op de Julianaschool zullen we na de kerstvakantie namelijk een vierde kleutergroep inrichten. Zo zorgen we ervoor dat de aantallen kinderen in de huidige drie kleutergroepen niet verder stijgen en zullen alle kinderen die vanaf januari 4 jaar...

Artikelen

Iedereen doet mee!

Van binnen naar buiten

We willen bij de start van het schooljaar flink inzetten op onderlinge verbinding tussen het team, de kinderen en de ouders. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat je elkaar minder ziet: geen ouders op school, geen teamactiviteiten, etc. Daarom denken we samen na over hoe we tijdens het gezamenlijke start-thema op z...

Artikelen

Improvisatie

De Reeks

Toen wegens de Coronacrisis de scholen gesloten werden, zijn leerkrachten niet zomaar gaan zitten afwachten. Ze zijn uit hun comfortzone getreden en hebben in korte tijd veranderingen teweeg gebracht die nodig waren voor continuiteit van onderwijs. Dagelijkse trial and error leverden gevoel van frustratie en euforie...

Artikelen

Column

OGO leerkracht....

Toen ik in 2000 na mijn afstuderen voor de klas ging, begon ik mijn loopbaan op een OGO school. Dit was een kleine school waar we als startend team wegwijs gemaakt werden in de wereld van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, begeleid door kenners vanuit de OBD. Wat heb ik een hoop bijgeleerd in deze tijd! Fantastisch was...

Artikelen

Racisme of discriminatie?

Vrijwel dagelijks lezen we in onze vak- en dagbladen meningen en discussies over racisme en de kwalijke gevolgen daarvan in de samenleving. Zelden of nooit echter wordt duidelijk gemaakt wat onder ‘ras’ en met name ‘menselijke rassen’ nou eigenlijk wordt verstaan. Het kan daarom geen kwaad na te gaan wat de wetensch...

Artikelen

Column

Een startende leerkracht aan het woord

Hoewel het voor mij voelt alsof ik al langer dan 2,5 jaar voor de klas sta, is het nog altijd zo dat ik startend leerkracht ben. Ik heb mijn (2-jarig) zij-instroom traject afgelopen zomer afgerond bij de Archipel in Amsterdam. Een school waar ik kennis heb mogen maken met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Een mooie on...

Artikelen

Schuurpapier: Sluit de rijen niet!

MAG HET IETSJE ANDERS IN DE KLAS?

MAG HET IETSJE ANDERS IN DE KLAS?

In tijden van werkdruk en discussie over het belang van het werk van leerkrachten is het verdedigbaar dat de professionaliteit van leerkrachten breed uitgemeten wordt. Natuurlijk is leerkracht zijn een vak dat niet voor iedereen is weggelegd. Het is een vak van hart, hoofd en hande...

Artikelen

Vierluik over thuisleren tijdens corona.

Van binnen naar buiten

Vanuit de rol van leerkracht, leerling, ouder en intern begeleider geven we een inkijkje

in de beleving van de afgelopen periode van thuisleren.