Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Artikelen ×
Artikelen

Bij mij thuis, een werelds thema.

Op SBO De Windroos in Nijmegen gaat het team aan de slag met het thema van de kinderboekenweek. Leerkrachten Simone en Eva werken samen in groep 6. Veel kinderen vinden lezen en schrijven niet gemakkelijk. Het is voor hun leerkrachten een uitdaging deze basisvaardigheden zo betekenisvol te maken dat hun leerlingen e...

Artikelen

Langs de Amsterdamse grachten!

De Kleine Reus is een school op een bijzondere locatie: midden op de Grachtengordel van Amsterdam. De leerlingen wonen en leven hier en vinden al die schoonheid en historie om zich heen de normaalste zaak van de wereld. Hoog tijd om hier eens met een frisse blik naar te kijken! Een audiotour wordt het.

Artikelen

Haal je krant de klas in

Samen lezen in de krant om er met elkaar over te praten is best een goed idee. De krant in duiken zet je leerlingen op een concrete manier in het leven van alledag, gezien door de ogen van journalisten, columnisten en deskundigen.

Die hebben niet persé schoolse leesdoelen voor ogen, maar een lezerspubliek dat zij w...

Artikelen

In Memoriam Elly Singer

Op 7 september is Elly Singer overleden. Een groot verlies.

Elly was een gedreven onderzoeker en docent en een pionier in haar werk.
Na de pedagogische academie en de studies ontwikkelingspsychologie en pedagogiek deed ze midden jaren ’70 onderzoek naar de opvattingen van peuter- en kleuterleidsters. Samen met Frea...

Artikelen

Aan de slag met handschrift in groep 3

Op de Julianaschool in Schagen valt het de leerkrachten op. Veel kinderen beginnen bij het schrijven op het verkeerde punt van de letter, de aangeboden letters lijken niet bij iedereen te beklijven of worden gespiegeld en de afstand tussen de letters is lastig in te schatten. Het schrift wordt hierdoor slordig of ze...

Artikelen

WASO: Creatief met Wetenschap van I. Smegen en O. Ben-Horin

In dit boek introduceren de auteurs een aanpak die het leren van wetenschappelijke kennis, techniek en kunst integreert, vooral om wetenschappelijke kennis te verwerven.

 

Artikelen

Kort nieuws

Kort nieuws vanuit de OGO-vereniging, De Activiteit en de Vygotskij Foundation

 

Artikelen

Wat is pereživanie?

Een van de belangrijke uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is de opvatting dat een persoon (leerling én leerkracht) betekenissen van de wereld integreert met persoonlijke zingeving. Anders gezegd, in de persoonlijke zingeving kent de persoon een eigen waarde toe, vanuit haar/zijn motieven, interesses, ...

Artikelen

We schrijven ons eigen Startblokkenverhaal

Inzet van social media leidt tot verhoging van de kwaliteit.

Je hoeft maar naar de social media van Kinderopvangorganisatie Fun4kids te gaan om te zien waar deze organisatie voor staat en welke mooie praktijkverhalen dit voor kinderen oplevert. Deze organisatie zet social media in om hun missie te delen in beeld en verhaal. In dit artikel beschrijven Levineke van der Meer (St...

Artikelen

OBS Blijhaven: Een schoolfamilie op een nieuwe plek

In augustus 2022 werd OBS De Klimop omgedoopt tot OBS Blijhaven, verhuisde naar een nieuw gebouw en kreeg een nieuw concept: Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Gerjanne Meedendorp en Yasmina el Ouardani vertellen hoe je koers en verbinding houdt met je team wanneer er zoveel veranderingen op je pad komen.

 

Artikelen

Zin in lezen op Kindcentrum De Vlinder

Samen leren en schrijven in een betekenisvolle context

Kindcentrum De Vlinder in Rotterdam heeft een unieke praktijk, waarbij reguliere en SBO groepen naast en met elkaar werken binnen dezelfde school. Adila Abbadi heeft een reguliere groep 3 en haar collega Laura Bogota Salazar-Rotgans heeft een SBO groep 3-4. Samen werken ze met de aanpak Zin in Lezen.

 

Artikelen

Hoe nu verder?

Over de noodzaak van hypothetische leertrajecten

Onderwijs en opvoeding beogen onder meer om kinderen te ondersteunen bij het vergroten van hun handelingsvermogen. Daar is iedereen het wel over eens. De vraag hoe dat moet gebeuren, is vaak nog wel  -terecht- een onderwerp van discussie. Jo Nelissen bespreekt in zijn artikel één van de belangrijke knelpunten (voor ...

Artikelen

Gelijke kansen en selectie in het onderwijs

In het boek ‘The genetic lottery’ van Harden (2021) wordt besproken hoe kinderen met verschillende aanleg en afkomstig uit verschillende sociale milieus eerlijke en gelijke kansen in het onderwijs kunnen krijgen. Harden is van mening dat beleidsmakers in het onderwijs te weinig oog hebben voor de invloed van genetic...

Artikelen

Leespraat op de pabo

Column

Thee en koffie, een schaal zelfgebakken koekjes, een grote flap-over en een tafel vol boeken. Alle ingrediënten voor een fijne leesclubbijeenkomst zijn aanwezig in de bibliotheek van Hogeschool de Kempel. Op deze pabo is een jaar geleden een leesclub opgericht voor studenten en docenten.

 

Artikelen

De werkplaats snijdt hout!

Van Binnen Naar Buiten

Op de Archipel in Amsterdam is een aantal jaren geleden geïnvesteerd in werkbanken en gereedschap, met de focus op meer hands-on activiteiten. Elke week gaat leerkracht Hilje Oosterbaan Martinius met leerlingen aan de slag in de werkplaats aansluitend bij de thema’s in de klas. In dit artikel vertelt ze hoe ze dit v...

Artikelen

De beste route!

Kwaliteit

Bij het lezen van het rapport van de inspectie over de staat van het onderwijs (2022) dacht ik na het lezen van onderstaande zin aan het feit dat OGO dit in praktijk brengt.

“Kansen bieden vanuit een breder perspectief. Recht doen aan de ontwikkeling van leerlingen in brede zin en aan wat nodig is in de maatschappi...

Artikelen

Spelen met kennis in groep 1-2

Column

Op de Noorderbreedte in Diemen Noord volgen de kleuterleerkrachten een OGO-traject geleid door Hermien de Waard van De Activiteit. Ze kijkt mee bij groep Dolfijn waar in de huishoek de kinderen vaak cheetaatje spelen, spel dat niet verder gaat dan familie Cheetah die met elkaar aan het rollenbollen is. Om het spel u...

Artikelen

Kansenongelijkheid gaat over armoede en … concurrentie

Schuurpapier

Niemand gaat het onderwijs in om kinderen te pesten. Toch is er een stevig probleem in ons onderwijs. Kansenongelijkheid. Een term die in de politiek, in het onderwijs en in de samenleving steeds vaker voorkomt. Een meerkoppig monster dat heftig om zich heen slaat.

 

Artikelen

Leesgeluk bij juf Sofie!

In de 3-4 groep van leerkracht Sofie gaat het over dieren op de boerderij. De vragen van de leerlingen zijn hierbij leidend. Waar haar leerlingen naar uitkijken, hun nieuwsgierigheid naar uitgaat komt niet ‘uit de lucht vallen’ en komt ook niet vanzelf. Sofie vertelt verhalen, bekijkt filmpjes en gaat er op uit. Zo ...

Artikelen

Aanpak ‘Zin in lezen’ uitgelicht

“Die motivatie is het allerbelangrijkste!” Twee enthousiaste uitspraken van Ingrid Eekhoff, leerkracht groep 3 van De Zwanebloem in Zwaanshoek. Ingrid heeft samen met collega Tamara de sprong gewaagd door te kiezen voor werken met de aanpak ‘Zin in lezen’. De leerkrachten zijn superblij met de resultaten in de groep...

Artikelen

Het leven in ons dorp

Leren van het verleden

Leren van de wereld om je heen kan soms heel dichtbij. Op OBS de Uilenspiegel gaat groep 3-4 op zoek naar het verleden van hun eigen dorp Boekel. Leerkrachten Juul en Floor vertellen hoe een bezoek van de vader van Juul zorgt voor een hoge betrokkenheid en interessante kwesties.

 

Artikelen

Waanzinnige Windmolens

In groep 7 van SBO de Windroos werken de kinderen met het thema ‘Alles draait om techniek’. Na een aantal stellingen met de klas te hebben besproken ontstaat er een interessante discussie over duurzaamheid en energie. Welke vormen van energie kennen we eigenlijk al? En wat is groene energie? “Meester, wist je dat in...

Artikelen

Streng maar niet rechtvaardig

Een ‘harde en vervelende boodschap’ had hoofdinspecteur Alida Oppers bij de presentatie van de jaarlijkse Staat van het Onderwijs: de prestaties op taal, rekenen en burgerschap nemen af en die trend moet gekeerd worden. Minister Wiersma onderstreepte dit met de woorden ‘No shit, Sherlock’. Werk aan de winkel, want h...

Artikelen

Meer muziekonderwijs zónder subsidie

Kwaliteit

Kindcentrum de Rietzee is voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen voor de kinderen, de ouders en de teamleden. Binnen het kindcentrum staat leren op een aantrekkelijke, uitdagende manier centraal waardoor alle geledingen betrokken zijn.

Artikelen

De Kringloop, een schatkamer aan spullen. Hoe spullen helpen bij het opbouwen van spelverhalen

Van Binnen naar Buiten

Hermien de Waard is als nascholer in de kinderopvang en onderbouw expert in het ontwikkelen van visie en praktijken voor rijke speelleeromgevingen. In dit artikel neemt ze ons mee in haar praktijk en laat zien hoe ze aan de slag gaat om teams te inspireren, zelfs wanneer ze door corona de scholen fysiek niet in kan.

Artikelen

Vreugdelust

We starten de dag met lezen. De kinderen kiezen hiervoor een boek uit de schoolbibliotheek, passend bij hun niveau. Om boeken te promoten en kinderen gemotiveerde lezers te laten worden, krijgen ze regelmatig vooraf een opdracht.  De opdracht is deze keer: Als je tijdens het lezen een bijzonder, grappig of moeilijk ...

Artikelen

Kinderen als appels en peren vergelijken

Schuurpapier

Waar gaan wij toch naar toe met ons onderwijs? Of moet ik zeggen: Waar gaan wij niet naar toe? Want is er de laatste 50 jaar nou daadwerkelijk veranderd als het gaat om het volgen van de ontwikkeling van kinderen en de uitvoering van het onderwijs gebaseerd op deze ontwikkeling? Laatst was ik in een groep 6 waar de ...

Artikelen

Van roerig naar rust

Kwaliteit

Drie jaar geleden startte Loes Viset als schoolleider op De Woltjer- en Logemannschool in Rotterdam. Inmiddels heten beide scholen samen kindcentrum de Vlinder. Er ligt een roerige tijd achter het team met veel wisselingen op directieniveau. Het team heeft behoefte aan vernieuwing waarin ze mogen meedenken in het ui...

Artikelen

Omgaan met tegenslag in het curriculum

De leerlingen van basisschool The Wyche in Engeland ontwerpen speelgoed voor dieren in de dierentuin. De klas is verdeeld in groepen en iedere groep heeft zelf een dier gekozen. Op de muur hangen criteria waaraan het speelgoed moet voldoen. De dieren moeten het bijvoorbeeld leuk vinden om met het speelgoed te spelen...

Artikelen

Een echte boekwinkel openen is een hele klus

Van Binnen Naar Buiten

November 2020. Het idee voor een langlopende sociaal-culturele praktijk is er al langer. Maar nu heeft het OGO leerteam samen met de directie de knoop doorgehakt. Na de kerstvakantie ga ik met mijn groep 7 aan de slag met het opstarten van een kinderboekenwinkel. Deze was er (toen) nog niet op IJburg. Het plan is om...

Artikelen

Een lange weg blijkt de goede weg

Column

Billal is 14 wanneer hij op de CMB school Mariëlla cluster 2 start. De overgang van zijn SO-basisschool naar een grote VSO-scholengemeenschap was te groot. Zijn ernstige taalontwikkelingsstoornis in combinatie met zijn temperament bracht hem daar regelmatig in de problemen, waardoor hij uiteindelijk een van de bijna...

Artikelen

Inclusief onderwijs? Daarvoor moeten we vooral emotionele hobbels over!

Schuurpapier

Ben jij tegen racisme? De meeste mensen zouden deze vraag met “ja” beantwoorden. Wat doe jij tegen racisme? Hier zouden niet veel mensen een concreet voorbeeld bij kunnen geven. Vaak horen we dat iedereen gelijk behandeld wordt, en dat racisme dan wel een maatschappelijk probleem is, maar niet zozeer voorkomt in de ...

Artikelen

Teleurstelling om een VMBO-advies?

Column

Ik voelde vandaag voor het eerst die teleurstelling waar ik wel eens anderen over hoorde. Mijn dochter heeft een VMBO-advies…    

Vandaag zijn we naar een open dag geweest. En daar kwam het in alle hevigheid naar boven. Terwijl we door de school liepen werd de teleurstelling steeds groter. Lessen in vormgeving, ont...

Artikelen

Schimmelig leesvoer voor toekomstige leraren

Kwaliteit

“Neem volgende week allemaal een kinderboek mee naar de les, want we gaan dan lezen”, zeg ik aan het einde van een les leesvaardigheid tegen mijn pabostudenten. De les erna zie ik gelukkig uit veel tassen een kinderboek tevoorschijn komen. Maar de titels verbazen me. Die komen veelal van een stoffige kinderboekenpla...

Artikelen

Thema ‘Wij organiseren een beroepenmarkt’ op basisschool De Octant

Van Binnen Naar Buiten

Dit schooljaar starten wij in de midden-en bovenbouw met het thema: ‘Wij organiseren een beroepenmarkt.’ Zo kunnen we mooi aansluiten bij het thema van de Kinderboekenweek: ‘Worden wat je wil.

Artikelen

Voor ‘bijspijkeren’ moet je bij de Gamma zijn

Schuurpapier

Het is er zomaar ingeslopen, dat bouwvakkers jargon in onze klassen. Het was er al voor corona, maar het vervelende virus heeft er zeker toe bijgedragen dat in de achterstandsdiscussie in het primair onderwijs het bijspijkeren vaste voet aan de pedagogische grond heeft gekregen.

En … er is eindelijk geld voor! Mini...