Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Artikelen ×
Artikelen

Naar buiten!

Van Binnen Naar Buiten

Er is al veel onderzoek gedaan naar de invloed van buitenlessen op de ontwikkeling van kinderen. Daaruit blijkt onder andere dat met meer sport en spel, meer beweging, een beter lichaamsbesef en meer vrije speeltijd leerlingen ook cognitief beter kunnen presteren. Basisschoolleerlingen die buiten hebben gespeeld ged...

Artikelen

Een nieuw thema ‘Zicht op ontwikkeling’

Kwaliteit

In de nieuwe rubriek Kwaliteit is Niké Admiraal aan het woord. Zij is locatieleider op de Julianaschool in Schagen.

Artikelen

Van ‘ding’ naar snuffelen en lezen

Start van een nieuw thema in groep 7-8 van OBS Uilenspiegel te Boekel.

In de kring ligt een plastic fles, deze is door midden gesneden en er zijn ballonnen aan gemaakt. De kinderen druppelen de klas in en kijken eens goed wat er midden in de kring ligt. Jasmijn, de leerkracht van de groep, laat de kinderen even kijken en al snel gaan de meeste kinderen in gesprek over het ‘ding’ dat er...

Artikelen

Boerderij op bezoek

Het is maart 2021. Op basisschool de Archipel in Amsterdam is het thema ‘Op de boerderij’. De basisscholen zijn weer open, maar vanwege de coronamaatregelen zit een uitstapje maken naar de echte wereld er nog niet in. Hoe kunnen we de kinderen toch ‘in het echt’ kennis laten maken met boerderijdieren?

 

...
Artikelen

Wordt wakker scholen!

Schuurpapier

Bibliotheken zijn goed in het overbrengen van leesplezier en scholen zijn goed in het bijbrengen van lezen als onder andere een technische basisvaardigheid. Een oud gezegde luidt “Aardigheid en vaardigheid gaan hand in hand.” In andere woorden, als je iets leuk vindt word je er goed in en als je ergens goed in bent ...

Artikelen

Leren met de riemen die je hebt

Van Binnen Naar Buiten

Er is veel gezegd over hoe het coronavirus het onderwijs op z n kop zet. Over hoe het de visie van de school onder druk zet en hoe het kinderen belemmert in hun ontwikkeling. De door de overheid gestelde regels beperken de mogelijkheden om met de groep de echte wereld in te gaan of om experts in de school te halen. ...

Artikelen

Samen voor kwaliteit

Nieuwe rubriek: Kwaliteit

In de nieuwe rubriek ‘Kwaliteit’ vertellen Simone en Claudia hoe het hele team betrokken is bij het verder ontwikkelen van de kwaliteit van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs op SBO De Windroos in Nijmegen en wat dit oplevert voor het team en voor de leerlingen.

Artikelen

Misverstanden helpen het onderwijs niet vooruit!

De onderwijsvernieuwing in Nederland staat gelukkig niet stil. Er is een blijvende behoefte aan nieuwe en valide praktijkideeën. Geen wonder dat sommigen graag ideeën lenen van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, dat in zijn 40-jarige bestaan al vele nieuwe praktische en theoretische ideeën heeft voortgebracht en getoet...

Artikelen

Wonderlijk en waar gebeurd

Schuurpapier

“Mam, kijk! Ze hebben ook boeken over geld in deze bibliotheek!”  Het is meer dan 20 jaar geleden. Ik lig op mijn knieën voor de kast met ‘Avi-boekjes’ en speur naar een leesbaar en toch interessant boek voor mijn achtjarige zoon. Na een heel jaar leesonderwijs heeft hij nog steeds geen Avi-niveau. “Mag je deze ook ...

Artikelen

Hoe ziet verwondering eruit als je niet kunt zien?

Verwondering heeft alles te maken met onze zintuiglijke waarneming, en hierbij lijkt ons gezichtsvermogen centraal te staan. Hoewel we ons natuurlijk net zo goed kunnen verwonderen over dingen die we niet zien, lijkt verwondering toch vooral plaats te vinden naar aanleiding van wat we met onze ogen waarnemen. Maar w...

Artikelen

Inrichten van een nieuwe klas

Column

Na mijn zwangerschapsverlof wacht mij dit schooljaar een nieuwe uitdaging. Op de Julianaschool zullen we na de kerstvakantie namelijk een vierde kleutergroep inrichten. Zo zorgen we ervoor dat de aantallen kinderen in de huidige drie kleutergroepen niet verder stijgen en zullen alle kinderen die vanaf januari 4 jaar...

Artikelen

Iedereen doet mee!

Van binnen naar buiten

We willen bij de start van het schooljaar flink inzetten op onderlinge verbinding tussen het team, de kinderen en de ouders. De coronamaatregelen zorgen ervoor dat je elkaar minder ziet: geen ouders op school, geen teamactiviteiten, etc. Daarom denken we samen na over hoe we tijdens het gezamenlijke start-thema op z...

Artikelen

Column

OGO leerkracht....

Toen ik in 2000 na mijn afstuderen voor de klas ging, begon ik mijn loopbaan op een OGO school. Dit was een kleine school waar we als startend team wegwijs gemaakt werden in de wereld van Ontwikkelingsgericht Onderwijs, begeleid door kenners vanuit de OBD. Wat heb ik een hoop bijgeleerd in deze tijd! Fantastisch was...

Artikelen

Racisme of discriminatie?

Vrijwel dagelijks lezen we in onze vak- en dagbladen meningen en discussies over racisme en de kwalijke gevolgen daarvan in de samenleving. Zelden of nooit echter wordt duidelijk gemaakt wat onder ‘ras’ en met name ‘menselijke rassen’ nou eigenlijk wordt verstaan. Het kan daarom geen kwaad na te gaan wat de wetensch...

Artikelen

Column

Een startende leerkracht aan het woord

Hoewel het voor mij voelt alsof ik al langer dan 2,5 jaar voor de klas sta, is het nog altijd zo dat ik startend leerkracht ben. Ik heb mijn (2-jarig) zij-instroom traject afgelopen zomer afgerond bij de Archipel in Amsterdam. Een school waar ik kennis heb mogen maken met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Een mooie on...

Artikelen

Schuurpapier: Sluit de rijen niet!

MAG HET IETSJE ANDERS IN DE KLAS?

MAG HET IETSJE ANDERS IN DE KLAS?

In tijden van werkdruk en discussie over het belang van het werk van leerkrachten is het verdedigbaar dat de professionaliteit van leerkrachten breed uitgemeten wordt. Natuurlijk is leerkracht zijn een vak dat niet voor iedereen is weggelegd. Het is een vak van hart, hoofd en hande...

Artikelen

Vierluik over thuisleren tijdens corona.

Van binnen naar buiten

Vanuit de rol van leerkracht, leerling, ouder en intern begeleider geven we een inkijkje

in de beleving van de afgelopen periode van thuisleren.