Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Werk in uitvoering

300 gekleurde kaartjes

Het wordt vaak voor lief genomen: de vrijheid om jezelf te kunnen zijn of de vanzelfsprekendheid om jezelf verbeeld te zien in verhalen. Voor veel mensen is dit alleen niet vanzelfsprekend. Een thema over seksualiteit. Hoe pak je dat nu aan? In dit artikel neemt leerkracht Laura van Looijengoed ons mee in de praktij...

Boeken en spellen

Boeken waarin de minder gehoorde stemmen kunnen schitteren

Het wordt vaak voor lief genomen: de vrijheid om jezelf te kunnen zijn of de vanzelfsprekendheid om jezelf verbeeld te zien in verhalen. Voor veel mensen is dit alleen niet vanzelfsprekend.

 

Werk in uitvoering

Groep 8 richt een politieke partij op

In de weken voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023 werken de drie groepen 8 van basisschool De Hoeksteen in Nijkerk aan het thema: Groep 8 aan de macht?! De groepen 8 zijn er na een debat al uit: ook dit jaar zal Nederland geen vuurwerkverbod krijgen. Wat staat Nederland nog meer te wachten met groep 8 aan de mac...

Beeldverhaal

Samen koken is appeltje eitje bij de Dolfijntjes

We kijken in dit beeldverhaal mee hoe pedagogisch medewerkers Rinske en Carolien aan de slag gaan met het maken van heerlijke appelmoes.

 

Interviews

Een weg voor iedere leerling: burgerschapsvorming is balanceren naar inclusiviteit

In dit interview gaan Dorian de Haan en Hans Bakker in gesprek met Iliass El Hadioui en Monique Volman. Ze werken beiden aan burgerschapsvorming en gelijke onderwijskansen.

 

Kwaliteit

Samen optrekken: burgerschap binnen een scholenstichting

Het bestuur van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) stelt in haar beleidsplan voor 2021-2025 dat het een maatschappelijke opdracht heeft. Binnen die maatschappelijke opdracht is gekozen voor de speerpunten van wereldgericht onderwijs, kansengelijkheid en duurzaamheid. Het burgerschapsonderwijs is daarmee ee...

Schuurpapier

De tegensprakigheid van burgerschapsonderwijs

Wat onderwijs principieel en praktisch lastig maakt, is zijn antinomische aard, de onvermijdelijke tegensprakigheid ervan. Onderwijs kan de zelfstandigheid en de vrijheid van leerlingen enkel en alleen bevorderen door deze te begrenzen. Het is geen spanning of dynamiek die zich geleidelijk oplost met de ontwikkeling...

Werk in uitvoering

De inspectie ziet het ook: OGO als basis om steeds weer goede keuzes te maken

“Voor de zomervakantie hebben we het in de onderbouw van ons IKC prima op orde. Iedereen is gecertificeerd voor Startblokken of gehercertificeerd. De doorgaande lijn van peuters naar kleuters staat stevig door de warme overdracht en het samenwerken in HOREB stevig”. Dan nemen twee kleuterleerkrachten ontslag, wordt ...

Werk in uitvoering

Sociaal ondernemen als gamechanger

Als je leerlingen wilt leren maatschappelijk betrokken te zijn en actief mee vorm te geven aan een wereld waarin ze willen leven, wat betekent dit dan voor je onderwijs? Derdejaars pabostudenten van de Marnix Academie in Utrecht houden zich tijdens het tweede deel van het onderwijsprogramma 'Leren voor het leven' ee...

Theorie en praktijk

SBO de Cirkel wil een sporttuintje realiseren voor buurtbewoners, lukt dat?

Op SBO de Cirkel is er veel aandacht voor het “leren door doen”. Daarbij zijn betekenisvolle thema’s en activiteiten binnen een helder, gestructureerd kader belangrijk.  De betrokkenheid van de leerlingen, het leerplezier en het leereffect zijn opvallend positief. In onze schoolsituatie zijn er tamelijk veel kindere...

Theorie en praktijk

Burgerschapvorming: tussen politiek en pedagogiek

Sinds 2021 is de wet op burgerschapsvorming aangescherpt. Deze aanscherping is een reactie op verschillende maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder zorgen over polarisatie in de klas en in de maatschappij, verschillende antidemocratische tendensen en zorgen over maatschappelijke en politieke participatie van burg...

Theorie en praktijk

Burgerschap is het doel van onderwijs

Wim Wardekker neemt ons mee in wat het uiteindelijke doel van onderwijs is en hoe burgerschapsvorming hierin een plek krijgt. Wat zegt de wet en hoe verhoudt zich dit tot de uitgangspunten van OGO?

Redactioneel

Burgerschap doe je de hele dag

Het gaat in de media veel over burgerschapsonderwijs: mensen stellen dat hier veel meer aandacht voor moet komen, of juist dat het belachelijk is dat het onderwijs zich hiermee bezighoudt in plaats van met belangrijke zaken als lezen en rekenen. Het debat hierover polariseert zoals dat op zoveel onderwerpen gebeurt....

Werk in uitvoering

Een venster op de wereld.

Op Basisschool Kleurenpracht nemen kinderen hun ouders mee op excursie.

Zo bezoeken ze samen het Zaans Museum, beleven een theatervoorstelling of plukken appels bij boerderij Zorgvrij. Inspirerende plekken, die leiden tot nieuwe ervaringen en het uitwisselen van kennis vanuit ouders, kind en school.

Boeken en spellen

Boeken die verwonderen

In dit digitale tijdperk hebben we de wereld en kennis binnen handbereik. Met een druk op de knop kunnen we alles opzoeken, napluizen en ons verliezen in een onuitputtelijke stroom aan informatie. Maar hoe fijn is het dan om even te vertragen? Er weer een ‘ouderwets’ boek bij te pakken en hierin te bladeren en jezel...

Boeken en spellen

Bijna alles wat je moet weten over thematisch onderwijs

Bijna alles wat je moet weten over thematisch onderwijs is alweer het derde boek uit de hand van Eva Naaijkens en Martin Bootsma. In dit vlot geschreven boek beschrijven zij hoe je als basisschool thematisch onderwijs kunt ontwerpen en vormgeven.

Lorien de Koning schrijft een recensie.

Van binnen naar buiten

Onderwijs vinden rond je eigen school

In de directe leefomgeving van de school valt een heleboel te onderzoeken en te beleven. In dit artikel vertellen leerkrachten Tonny, Joyce en Daisy hoe ze er regelmatig op uit gaan met hun groep en deze uitstapjes verbinden aan hun onderwijs.

Artikelen

Bij mij thuis, een werelds thema.

Op SBO De Windroos in Nijmegen gaat het team aan de slag met het thema van de kinderboekenweek. Leerkrachten Simone en Eva werken samen in groep 6. Veel kinderen vinden lezen en schrijven niet gemakkelijk. Het is voor hun leerkrachten een uitdaging deze basisvaardigheden zo betekenisvol te maken dat hun leerlingen e...

Beeldverhaal

Onder de grond

Schoolbreed thema op basisschool De Archipel

Op basisschool De Archipel in Amsterdam starten we dit schooljaar met het schoolbrede thema ‘Onder de grond’. Dit schooljaar zetten we in op nog meer samenwerking per bouw en het samen ontwerpen en vastleggen. Op die manier wordt het aanbod meer inzichtelijk en is er ruimte voor verdere verdieping van de kennis en v...

Interviews

“Juf, mag ik het boek mee naar huis nemen, want ik wil nog meer lezen over het thema?”

Interview met Paul van Hattem

Vanaf september 2022 werkt OBS Blijhaven in Amsterdam-Noord aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs. In Zone 1 van dit jaar werd verslag gedaan van de aanpak. Directeur Paul van Hattem vertelt nu over de voortgang.  

Column

Een boom opzetten.

Onderwijs is overal!

Een paar weken geleden, vlak nadat Sinterklaas weer naar Spanje vertrokken was, zet ik een boom op met mijn kleuters: de kerstboom welteverstaan! Omdat onze school het afgelopen jaar flink gegroeid is, zijn er deze kerst meer bomen nodig. Elke groep een eigen mooie boom. De oude schuiven door naar de bovenbouwgroepe...

Artikelen

Langs de Amsterdamse grachten!

De Kleine Reus is een school op een bijzondere locatie: midden op de Grachtengordel van Amsterdam. De leerlingen wonen en leven hier en vinden al die schoonheid en historie om zich heen de normaalste zaak van de wereld. Hoog tijd om hier eens met een frisse blik naar te kijken! Een audiotour wordt het.

Artikelen

Haal je krant de klas in

Samen lezen in de krant om er met elkaar over te praten is best een goed idee. De krant in duiken zet je leerlingen op een concrete manier in het leven van alledag, gezien door de ogen van journalisten, columnisten en deskundigen.

Die hebben niet persé schoolse leesdoelen voor ogen, maar een lezerspubliek dat zij w...

Kwaliteit

Kwaliteitskaarten breed inzetten

OBS De Brug is Sint Maartensbrug werkt sinds een jaar met eigen kwaliteitskaarten. Directeur Judith Spaansen vertelt over de totstandkoming van deze kaarten.

Artikelen

In Memoriam Elly Singer

Op 7 september is Elly Singer overleden. Een groot verlies.

Elly was een gedreven onderzoeker en docent en een pionier in haar werk.
Na de pedagogische academie en de studies ontwikkelingspsychologie en pedagogiek deed ze midden jaren ’70 onderzoek naar de opvattingen van peuter- en kleuterleidsters. Samen met Frea...

Artikelen

Aan de slag met handschrift in groep 3

Op de Julianaschool in Schagen valt het de leerkrachten op. Veel kinderen beginnen bij het schrijven op het verkeerde punt van de letter, de aangeboden letters lijken niet bij iedereen te beklijven of worden gespiegeld en de afstand tussen de letters is lastig in te schatten. Het schrift wordt hierdoor slordig of ze...

Zij-instromers aan het woord.

In deze ‘Theorie en Praktijk’ is er aandacht voor alternatieve opleidingsvormen voor leerkrachten. In het theorie-artikel beschrijft Jan Baan nieuwe opleidingsroutes voor academische leerkrachten, die (een gedeelte van) hun opleiding op de universiteit volgen en de rol die zij kunnen vervullen in het benutten van on...

Theorie en praktijk

Academische leerkrachten in de basisschool

In deze ‘Theorie en Praktijk’ is er aandacht voor alternatieve opleidingsvormen voor leerkrachten. In het theorie-artikel beschrijft Jan Baan nieuwe opleidingsroutes voor academische leerkrachten, die (een gedeelte van) hun opleiding op de universiteit volgen en de rol die zij kunnen vervullen in het benutten van on...

Schuurpapier

Wat doen we met de vakken in de klas?

In de media lijkt het soms alsof we met zijn allen de schoolvakken ten grave dragen. “Leerlingen van tegenwoordig weten niks meer!”

“En o jee, de wereldoriënterende vakken worden ook niet getoetst."                                                                                                   

Leerlingen uit g...

Redactioneel

Dichtbij huis

Bij spel en onderzoek is dichtbij huis beginnen geen slecht idee.

Dichtbij huis vinden we onze eigen verhalen, verwachtingen en verlangens.

Dichtbij huis vinden we onze opgebouwde kennis en ideeën.
Dichtbij huis vinden we onze vragen, kwesties en misstappen.

Dichtbij huis vinden we onze talen, verbeelding en expre...

Redactioneel

Diepgang vraagt om verbinding

In deze Zone lees je artikelen waarmee je als leerkracht, schoolleider, PM-er, student en docent handvatten krijgt om je onderwijs betekenisvoller en maatschappelijk relevant te maken.

 

Boeken en spellen

'Daar zit muziek in!'

"Daar zit muziek in", een prachtige uitdrukking, die voor boeken natuurlijk helemaal op gaat, want een mooi boek is een kunstwerkje op zich. Kinderboeken zijn een medium bij uitstek waarin kunst, muziek en drama op een laagdrempelige en speelse, maar vooral leuke, manier uitgelegd kunnen worden. Deze boeken hebben a...

Werk in uitvoering

WASO in de praktijk

In deze Zone lees je een boekrecensie van het boek WASO: creatief met wetenschap van Irma Smegen en Oded Ben-Horin. Writing A Science Opera (WASO) is een wereldwijde aanpak om samen met kinderen een operavoorstelling te maken waarbij kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. In dit praktijkverhaal gaan Bert van Oers en ...

Artikelen

WASO: Creatief met Wetenschap van I. Smegen en O. Ben-Horin

In dit boek introduceren de auteurs een aanpak die het leren van wetenschappelijke kennis, techniek en kunst integreert, vooral om wetenschappelijke kennis te verwerven.

 

Van binnen naar buiten

Kinderopvang ‘t Schoapie: De ‘weide’ wereld op een erf.

Boer Martin trekt zijn laarzen en zijn overall aan “Wie gaat me helpen bij het scheren van de schapen?” In de hoek van de tuin staat een aantal schapen met een dikke wollen vacht achter een houten hek. “Hoe ga je dat doen Martin?”, vraagt één van de kinderen van de BSO die met hem meeloopt. “Dat zal ik je laten zien...

Interviews

Successen die we met elkaar delen, daar krijg je energie van!

Marie-Louise van Ruiten (leerkracht groep 3, onderbouwcoördinator), Laura Hennik (leerkracht groep 3) en Eveline de Jagher (leerkracht groep 4) van De Gelderlandschool in Den Haag vertellen hoe ze samenwerken om met elkaar mooie thema’s te ontwikkelen.