Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

De meerwaarde van samenwerking. Groepsleerkracht en logopediste in een mytylgroep

Groepsleerkracht en logopediste hebben een vorm van samenwerking gevonden, die ten goede komt aan de kleuters van hun mytylschool. Ontwikkelingsgericht onderwijs biedt een inspirerend referentiekader voor een beter aanbod en effectieve hulp aan kinderen.

Weten

Leren aan het leven. Maatschappelijke praktijken in het curriculum van voortgezet onderwijs

Ontwikkelingsgericht onderwijs echter dient, juist in deze tijd, gericht te zijn op de identiteitsontwikkeling van leerlingen. Als dit de opdracht is, wat moet dan de inhoud van het onderwijs zijn?

Weten

Ondernemers ondernemen. Maatschappelijke activiteiten in de bovenbouw

Ingeborg Jansen vertelt over maatschappelijke activiteiten in de bovenbouw van haar basisschool.

Weten

Het toetsen kan beginnen …

De kranten staan er vol van: verhalen over kommer en kwel in het onderwijs! Opvallend weinig leerkrachten en directies komen aan het woord.

Weten

Boeksignalering

Weten

EECERA 2001

Eind augustus 2001 was de internationale conferentie van de European Early Childhood Education Research Association te gast op de Hogeschool Alkmaar.

Weten

Werken aan kwaliteit met Horeb

De druk die op scholen wordt uitgeoefend om toetsen te gebruiken, lijkt nog steeds toe te nemen. Ontwikkelingsgerichte scholen hebben voor de onderbouw hun eigen kwaliteitsstandaarden en kunnen daarmee én met Horeb aan kwaliteitseisen beantwoorden.

Weten

De boekenkast van Rindert Kromhout

Uit de kast gehaald.

Weten

Helpers op de werkvloer. Interne begeleiders in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De rol van de interne begeleider is de laatste jaren sterk voor het voetlicht gekomen. De auteur legt twee activiteiten voor die effectief zijn in het samen werken aan de invoering van goed onderwijs: klasconsultaties en werkoverleg.

Weten

Vieren is delen

Het leven is een feest en feesten moet je vieren. Dus: het leven moet je vieren. Aanleidingen daarvoor zijn altijd wel te vinden en het samen vieren levert essentiële emotionele en sociale leerervaringen op. Dat is de kern van dit verhaal.

Weten

Harry Potter in de actuakring

De actuakring wordt uitgewerkt met behulp van de vijf W’s: waarom, wat, wie, waar en wanneer. De vragen bieden structuur aan haar handelingsproces.

Weten

Structuur in het onderwijs. Orde en volgorde in ontwikkelingsgericht perspectief

Ontwikkelingsgericht onderwijs streeft ernaar om de ontwikkeling van leerlingen systematisch te stimuleren. Deze pogingen hebben een structurerende werking, doordat ze berusten op een visie op leren en ontwikkeling en dus niet volledig willekeurig zijn.

Weten

Fout toetsen

Kritici van de snel groeiende toetspraktijk in onze scholen krijgen langzamerhand meer aandacht dan voorstanders. Voor de voorstanders zou een einde moeten komen aan subjectieve oordelen over leerresultaten en aan de rapportcijfer-cultuur.

Weten

Ik wil goed zijn. Een beginnende leerkracht vertelt en tekent

Dan kom ik het prentenboek van Tony Ross tegen: ‘Ik wil groot zijn’. Het inspireert me om mijn eigen zoektocht naar een goede juf in ogenschouw te nemen.

Weten

De boekenkast van Beppie van Heijst

Uit de kast gehaald.

Weten

Effectieve invoering van Startblokken-Basisontwikkeling

Al vóór de Regelingen VVE startten drie locaties in Schiedam een project met Startblokken-Basisontwikkeling.Voor de zomer van 2000 is het eerste invoeringsjaar afgerond en kijken de betrokkenen met tevredenheid terug op het tot nu toe afgelegde traject.

Weten

We bouwen een schip!

De Achthoek heeft een schoolproject over sociale veiligheid. Het is de bedoeling het met de kinderen te hebben over afspraken die je moet maken om op een goede en veilige manier te kunnen samenleven en samenwerken.

De Reeks

Praten over Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Er wordt veel gepraat over Ontwikkelingsgericht Onderwijs, zeker in tijden dat het (basis)onderwijs en de verwachtingen die mensen daarbij hebben, opnieuw onderwerp van discussie geworden zijn. ‘Hoe kunnen we de kansenongelijkheid terugdringen?’ is bijvoorbeeld een van de veel gehoorde vragen. Of: Hoe verbeteren we ...