Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Leren door samenwerking in een multiculturele klas

Wij zijn ruim twee jaar geleden ons onderzoek op de Utrechtse school begonnen. Als buitenstaanders die het gebeuren in de klas hebben geobserveerd, hebben we een heel positieve indruk van de samenwerking op deze school.

Weten

Samenwerkend leren

Een gesprek met de directeur en met leerkrachten van de groepen 6 en 8 over de voordelen van samenwerken en over de vraag hoe samenwerkend leren uitpakt op een multiculturele school.

Weten

NU EVEN NIET!!!

Het lijkt wel gewoon geworden dat 'onze' kinderen alles mogen zien wat de TV voorschotelt.

Weten

Boeksignalering

Weten

Uit de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 2002

Het centrale thema van deze OGO-conferentie 2002 was ICT en OGO, maar er waren ook andere thema’s die veel aandacht trokken. Hier volgen twee verslagen van deelnemers over de workshop die zij bijwoonden.

Weten

Open staan voor gouden leermomenten.Aan het woord: Gordon Wells

Vanuit de ideeën van Vygotskij werkt hij samen met leerkrachten aan onderwijsvernieuwingen die nauw verwant zijn met ontwikkelingsgericht onderwijs. Zijn verhaal is herkenbaar én inspirerend!

Weten

Er is geen ontsnappen meer aan! Onderwijs in ontwikkeling

Behoefte om te veranderen ‘van binnenuit’, een stevige veranderingsorganisatie, vertrouwen in kinderen en externe ondersteuning. Dit zijn condities die Ab Kraayeveld als zeer werkzaam ervaart voor een effectief vernieuwingproces.

Weten

Invoeren EN doorgaan! Ervaringen uit Schiedam

Ruim twee jaar geleden startte in Schiedam een tweejarig VVE-traject met drie koppels van basisscholen en peuterspeelzalen. Hier vinden we voorbeelden van een succesvolle invoering: de locaties gaan op eigen initiatief verder!

Weten

Voor het eerst: Startblokken met een groep peuterleidsters

Ineke Top, onderwijsbegeleider, is ervaren wat Basisontwikkeling betreft. Nu staat ze, voor het eerst, samen met een groep peuterleidsters aan het begin van de invoering van Startblokken.

Weten

Aan het werk! Speerpunten van Startblokken en Basisontwikkeling

In dit artikel worden enkele speerpunten voor invoering van een ontwikkelingsgerichte benadering voorgelegd.

Weten

Spontane reacties op cijfers in de kring

Spontane reacties in een kleutergroep, hoe speel je daar op een ontwikkelingsgerichte manier op in?

Weten

Vele rijsjes maken een bezem. Indicatoren van ontwikkelingsgericht reken-wiskundeonderwijs

De vakgerichte wiskundige ontwikkeling van de leerlingen niet los mag staan van hun brede persoonsontwikkeling. Het is van cruciaal belang dat de bedoelingen van de leerkracht in balans zijn met de initiatieven en de activiteiten van de leerlingen.

Weten

Van bezemrek naar rekenrek

De auteurs vertellen hoe spelactiviteiten boeiende ervaringen met ordenen, cijfersymbolen en getallen opleveren.

Weten

Boeksignalering

Weten

Diversiteit als rijke bron ISCRAT-conferentie 2002

Van 18 tot en met 22 juni werd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het vijfde congres gehouden van de International Society of Cultural Research and Activity Theory.

Weten

Schoolbuurtwerk. Een uniek project in

Het stadsdeel Westerpark in Amsterdam kent een complete infrastructuur van samenwerking tussen Welzijn en Onderwijs. Deze samenwerking bestaat in de Spaarndammerbuurt zelfs al meer dan dertig jaar. Dit zou een aanbeveling kunnen zijn voor andere gemeenten

Weten

De boekenkast van Joke Goudswaard

Uit de kast gehaald.

Weten

Onder de kleuren van de regenboog. Een doodziek kind in de klas

Waarom heeft Leon z’n pet nog op? Juf vertelt dat Leon geen haar meer heeft omdat hij ziek is en medicijnen krijgt waardoor zijn haar eraf is gegaan.

Weten

Bewust bemoeien. Een leerkracht in ontwikkeling

De auteur vertelt over ‘gouden momenten’ en zone van naaste ontwikkeling.

Weten

Naar betekenisvol onderwijs. Fundamentele veranderingen in het middelbaar beroepsonderwijs

In een aantal Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) doen zich momenteel fundamentele veranderingen voor. De auteur ondersteunt deze instellingen om te veranderen in de richting van onderwijs dat voor de leerlingen betekenisvol is.

Weten

On-line op onderzoek

Voor onze school stond de vraag centraal hoe we de effectiviteit van het onderwijs konden verbeteren en de betrokkenheid van kinderen konden vergroten door middel van de inzet van de computer.

Weten

Zal ict het onderwijs veranderen?

Elke school wordt momenteel geconfronteerd met de vraag hoe ict een plaats te geven in de dagelijkse praktijk. Op de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (november jl.) was ict een centraal thema.

Weten

Entreetoets leidt tot geheugenverlies

Het kabinet is van plan om een entreetoets voor vierjarigen verplicht te stellen. Dat hebben we eerder gehoord!

Weten

Boeksignalering

Weten

De Theaterfabriek. Op weg naar ontwikkelingsgericht muziekonderwijs

Hoe kun je het vak muziek aanbieden in samenhang met andere kunstzinnige vakken (muzisch en beeldend)binnen ontwikkelingsgericht onderwijs?

Weten

Bouwen in samenhang. Een theater in groep 1-2

De kinderen in groep 1-2 gaan naar het theater in de buurt. Dit is het begin van een reeks activiteiten waarin ze bouwen, werktekeningen maken, toneel spelen, tellen, overleggen en redeneren.

Weten

In gesprek met jonge kinderen

Gesprekstechnieken zoals open vragen stellen, kunnen de actieve taalproductie van leerlingen uitlokken. In de praktijk echter blijken dergelijke, veelal bewust gehanteerde strategieën niet altijd het gewenste effect te hebben. Hoe kan dat nu?

Weten

Gespreksactiviteiten in een ontwikkelingsgerichte klas

Bea Pompert legt voor dat goede gesprekken om echte kwesties gaan, dat ze aan activiteiten en verhalen verbonden zijn, dat de groepsgrootte er toe doet en dat de leerkracht voor een goede gespreksvoering zorgt.

Weten

Zonder liefde lukt het niet.....

Midden in een veelkleurige wijk sta ik op een heerlijke zomeravond op het schoolplein van één van ‘mijn’ scholen. Ik ben uitgenodigd voor een eindejaarsfeest.

Weten

Gouden herinneringen. De school bestaat 75 jaar!

Als basisschool de Kring 75 jaar bestaat, zijn er tal van feestelijke activiteiten. De lezers van Zone is een kijkje achter de schermen gegund bij de exposities van ‘gouden herinneringen’ en ‘speuren in het verleden’.

Weten

Boeksignalering

Weten

In memoriam Pierre Bourdieu (1930 – 2002)

Op 23 Januari 2002 is in Parijs Pierre Bourdieu overleden. Hij was sinds 1982 hoogleraar sociologie aan het prestigieuze Collège de France en auteur van vele boeken en artikelen die over de gehele wereld opzien gebaard hebben.

Weten

Rugzakkinderen. Tussen ideaal en praktijk

De overheid wil kinderen met een handicap meer mogelijkheden bieden om naar een reguliere school, dicht bij huis, te gaan. Ouders mogen zelf kiezen op welke school ze hun kind willen aanmelden.

Weten

De boekenkast van Jeannette Schut

Uit de kast gehaald.

Weten

Bouwen aan goed onderwijs. Thematische activiteiten in de middenbouw

De bouw van een nieuwe school biedt de middenbouw een uitstekende gelegenheid voor thematische activiteiten waarin vakgebieden en kerndoelen een plaats hebben.

Weten

HOREB: systematisch zoeken met een goed kompas

Extern begeleider en leerkrachten van de onderbouw werken samen om met Horeb het observeren én de onderwijskwaliteit te verbeteren. Een praktijkvoorbeeld.