Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

De boekenkast van Saskia van Oenen

Uit de kast gehaald.

Weten

De Ouderkamer in De Avonturijn

Dit initiatief in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie heeft tot doel de contacten met ouders te versterken.

Weten

Thematiseren met groep 8 over ‘Oorlogen’. Puzzelstukjes krijgen een plaats!

Thematiseren wil zeggen dat leerkracht en leerlingen samen een proces starten waarin ze een thema opbouwen en daarbinnen kennis en vaardigheden een zinvolle plaats geven.

Weten

De steen. Stenen verzamelen, onderzoeken en tentoonstellen in groep 2-3

Na een vakantieperiode hebben kinderen veel te vertellen en te laten zien. Soms zit daar een thema in voor de eerstkomende weken. Zoals in deze groep 2-3 waar het enthousiasme voor bijzondere stenen de leerkracht op het spoor zet.

Weten

Drie schoolportretten

Werkplekkenstructuur, leerwerkhuizen en natuurlijk leren.

Weten

Familie of verre vrienden? Nieuwe leerconcepten in het vmbo en Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Onder noemers als ‘werkplekkenstructuur’ en ‘natuurlijk leren’ zoeken docenten in het vmbo naar onderwijs dat meer tegemoetkomt aan de behoeften van een praktisch georiënteerde groep leerlingen.

Weten

De ‘overblijf’ wettelijk geregeld? Het zal ook eens tijd worden!

In november 2003 werd het voorstel aangenomen om aan de wet voor het primair onderwijs een maatregel van bestuur toe te voegen inzake overblijfmogelijkheden.

Weten

Boeksignalering

Weten

Landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De Activiteit is in het najaar van 2002 door Niko Fijma en Bea Pompert opgericht. Het is een landelijk centrum dat zich tot doel stelt Ontwikkelingsgericht Onderwijs in te voeren en verder tot ontwikkeling te brengen.

Weten

Cathy Spierenburg over kindertelevisie: kwaliteit gaat vóór kijkcijfers!

Cathy Spierenburg is Hoofd Jeugd Educatie bij TELEAC/NOT en sinds drie jaar netmanager van Z@ppelin, het kindernet van de publieke omroep op Nederland 3.

Weten

OALT weg: Marokkaans kind, kind van de rekening

Als OALT-leerkrachten vertrekken is dat rampzalig voor Marokkaanse kinderen en ouders. Leila Jaffer houdt ons een schokkende werkelijkheid voor.

Weten

OGO Signalement

Zes vragen bij het voorbereiden en ontwerpen van activiteiten.

Weten

Een vleugelolifantje in de groep?

De peuters uit de groep van juf Marja willen juist fruit gaan eten als Edwin iets op de grond ziet liggen. Juf, wat is dat, roept hij.

Weten

Het Theaterrestaurant van groep 2-3

Dit praktijkverslag laat zien hoe een leerkracht erin slaagt om, binnen een fantasierijke spelcontext, kinderen handelingsmogelijkheden op het gebied van verhaal, taal, teksten en schema’s te bieden.

Weten

Interne begeleiders groeien mee

In ontwikkelingsgerichte scholen willen interne begeleiders de leerkrachten bijstaan in het realiseren vangoed onderwijs. De auteurs beschrijven de taken van een interne begeleider in relatie tot de fasen van het vernieuwingsproces van een team.

Weten

Taal en thema’s in de praktijk van de bovenbouw

Aangevuurd door de winst die Basisontwikkeling in de onderbouw teweegbrengt, geven veel scholen momenteel energiek en daadkrachtig vorm aan een ontwikkelingsgericht curriculum voor de bovenbouw.

Weten

Thema’s en taal

In dit artikel licht Bea Pompert toe welke bouwstenen nodig zijn om van betekenisvolle onderzoeksactiviteiten ook goed onderwijs te maken.

Weten

OALT uit de school, een verlies!

Per 1 augustus 2004 verdwijnen alle OALT-leerkrachten uit het primair onderwijs (het levert de minister maar liefst 70 miljoen euro’s op). Daarnaast is er ook nog een korting op het onderwijsachterstandenbeleid.

Weten

Boeksignalering

Weten

De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De Academie is een vereniging van leden met een jaarlijkse ledenvergadering; de leden steunen met hun deelname aan activiteiten en contributie de idealen en het werk. Hoe meer leden, hoe sterker OGO zich kan profileren.

Weten

De boekenkast van Barbara Nellestijn

Uit de kast gehaald.

Weten

Rijke verhalen in de middenbouw. De kwaliteit van een vertelkring.

Juf Ineke van een middenbouwgroep zit met de vraag hoe ze ervoor zorgt dat de kring meer uitnodigt tot het vertellen van gevarieerde verhalen. De auteur bespreekt een aantal belangrijke aspecten die tot het uitbreiden van Ineke’s vaardigheden leiden.

Weten

Hoe komt Kleine Eend beneden? Activiteiten met de verteltafel in een mytylgroep

Omdat kinderen op de mytylschool vaak ernstig in hun bewegingen beperkt zijn, is de verteltafel een uitkomst. Communicatieve vaardigheden, taalontwikkeling en het oplossen van denkproblemen kunnen in dit spel alle aandacht krijgen.

Weten

Kikker is verliefd. Eerste ervaringen aan de verteltafel

Hoe introduceer je een verteltafel? Hoe krijg je kinderen enthousiast? Wie neemt het initiatief? Lidy Peters vertelt over haar eerste ervaringen en die van haar kleuters.

Weten

Samen lezen en spelen. De didactiek van de verteltafel

In aansluiting op de praktijk van De Pool legt Bea Pompert de basisprincipes van het werken met de verteltafel voor: de ontwikkelende waarde, keuze van boeken, de didactische opbouw, en de begeleiding en observatie van NT2-leerlingen.

Weten

Werken met verteltafels voor NT2

Boeken prikkelen de fantasie van de kinderen en maken de taal aanschouwelijk. De attributen die bij het verhaal horen nodigen uit tot handelingen en dat maakt het zo levendig.

Weten

Zonder respect kun je niet samenwerken. Leren in een goed pedagogisch klimaat

Zonder een goede sfeer in de klas kun je bijna geen les geven. Margaret vertelt hoe ze hier met haar leerlingen aan werkt.

Weten

Morele vorming in het onderwijs

Over de taak van de school in de morele vorming van leerlingen is al heel wat gediscussieerd sinds minister Ritzen dit onderwerp, onder de noemer ‘pedagogische opdracht’, op de agenda plaatste.

Weten

De school. Het gesprek van de dag!

Er wordt wat afgepraat over onderwijs in de media. Ons vallen in die gesprekken een paar zaken op.

Weten

De Haagse Hogeschool: naar Ontwikkelingsgericht opleiden

Tonnie Pauw en Frans Bolsius, leden van het managementteam van De Haagse Hogeschool, vertellen over het vernieuwingsproces dat is ingegaan: Ontwikkelingsgericht opleidingsonderwijs.

Weten

POP uit het SOP. Persoonlijke ontwikkelingsplannen en Schoolontwikkelingsplan

Personeelsmanagement krijgt in het onderwijs steeds meer gewicht nadat het, vergeleken met het bedrijfsleven, behoorlijk achterliep.

Weten

De vragenwand: een betekenisvolle activiteit in de bovenbouw

De vragenwand is een activiteit die in alle bovenbouwgroepenvan onze school een vaste plaats heeft in het activiteitenaanbod. De bedoeling is dat leerlingen hun vragen kwijt kunnen en dat deze terugkomen in het onderwijs van die week.

Weten

Leren van corresponderen in groep 3-4

Brieven en kaarten naar elkaar schrijven was een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk in de 3-4 groep.

Weten

Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Dit artikel biedt een schets van het Vygotskiaanse Ontwikkelingsgericht Onderwijs, aan de hand van een vijftal hoofdkenmerken die richtinggevend kunnen zijn voor opvoedings- en onderwijssituaties.

Weten

Hoe Lorra haar kleuren kreeg. Het succes van verhalen in de spelhoek

Na het onderzoek dat Tonny Bruin uitvoerde in haar school krijgen verhalen een belangrijker plaats in de onderbouwgroepen. In de speelwerktijd krijgen verhalen de voorrang en ze blijken rijke opstapjes voor tal van activiteiten te bieden.

Weten

Samen op verhaal komen

Het onderbouwteam van de St.Barbaraschool in Tuitjenhorn stelde vast dat nogal wat leerlingen extra impulsen nodig hebben om tot een goede taalontwikkeling te komen en ging op zoek naar een aanpak die past bij hun Ontwikkelingsgericht Onderwijs.