Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

De geest van de tijd

Nog steeds schieten de nieuwe onderwijsconcepten als paddestoelen uit de grond en vele van hen noemen zich ontwikkelingsgericht. Er is ongetwijfeld een marktmechanisme aan het werk achter deze uitbundige groei van concepten.

Weten

Boeksignalering

Weten

Boeksignalering

Weten

Uit de OGO-conferentie 2002. Kansen op het intranet

Ict stond centraal in de OGO-conferentie van 2002. Cees Smit brengt verslag uit van één van de workshops op dit gebied.

Weten

De OALT-leerkracht als octopus

Om hun werk goed te kunnen doen zijn OALT-leerkrachten gebaat bij inhoudelijke inspiratie en scholing. Ze zijn echter ook afhankelijk van het OALT-beleid in het algemeen en in hun scholen in het bijzonder.

Weten

De boekenkast van Niko Fijma

Uit de kast gehaald.

Weten

De schooltuin. De natuur als thema voor activiteiten binnen en buiten de klas van groep 2-3

De schooltuin is een blijvende bron voor thematische activiteiten in de tuin zelf en in de klas.

Weten

Boeken maken en boeken verkopen. Een boekenbedrijf in school.

Een boekwinkel in school? De kleinste school van de Zaanstreek groeit, bevordert lezen én doet aan beginnend ondernemerschap.

Weten

Uit de kunst! Ontwikkelingsgericht ondernemerschap in de bovenbouw

Basisschool de Vlaamse Reus in Amsterdam heeft een kunstuitleen in huis. In het thematisch werken in de bovenbouw wil de school zoveel mogelijk uitgaan van ‘echte’ sociaal-culturele activiteiten.

Weten

Leren door samenwerking in een multiculturele klas

Wij zijn ruim twee jaar geleden ons onderzoek op de Utrechtse school begonnen. Als buitenstaanders die het gebeuren in de klas hebben geobserveerd, hebben we een heel positieve indruk van de samenwerking op deze school.

Weten

Samenwerkend leren

Een gesprek met de directeur en met leerkrachten van de groepen 6 en 8 over de voordelen van samenwerken en over de vraag hoe samenwerkend leren uitpakt op een multiculturele school.

Weten

NU EVEN NIET!!!

Het lijkt wel gewoon geworden dat 'onze' kinderen alles mogen zien wat de TV voorschotelt.

Weten

Boeksignalering

Weten

Uit de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 2002

Het centrale thema van deze OGO-conferentie 2002 was ICT en OGO, maar er waren ook andere thema’s die veel aandacht trokken. Hier volgen twee verslagen van deelnemers over de workshop die zij bijwoonden.

Weten

Open staan voor gouden leermomenten.Aan het woord: Gordon Wells

Vanuit de ideeën van Vygotskij werkt hij samen met leerkrachten aan onderwijsvernieuwingen die nauw verwant zijn met ontwikkelingsgericht onderwijs. Zijn verhaal is herkenbaar én inspirerend!

Weten

Er is geen ontsnappen meer aan! Onderwijs in ontwikkeling

Behoefte om te veranderen ‘van binnenuit’, een stevige veranderingsorganisatie, vertrouwen in kinderen en externe ondersteuning. Dit zijn condities die Ab Kraayeveld als zeer werkzaam ervaart voor een effectief vernieuwingproces.

Weten

Invoeren EN doorgaan! Ervaringen uit Schiedam

Ruim twee jaar geleden startte in Schiedam een tweejarig VVE-traject met drie koppels van basisscholen en peuterspeelzalen. Hier vinden we voorbeelden van een succesvolle invoering: de locaties gaan op eigen initiatief verder!

Weten

Voor het eerst: Startblokken met een groep peuterleidsters

Ineke Top, onderwijsbegeleider, is ervaren wat Basisontwikkeling betreft. Nu staat ze, voor het eerst, samen met een groep peuterleidsters aan het begin van de invoering van Startblokken.

Weten

Aan het werk! Speerpunten van Startblokken en Basisontwikkeling

In dit artikel worden enkele speerpunten voor invoering van een ontwikkelingsgerichte benadering voorgelegd.

Weten

Spontane reacties op cijfers in de kring

Spontane reacties in een kleutergroep, hoe speel je daar op een ontwikkelingsgerichte manier op in?

Weten

Vele rijsjes maken een bezem. Indicatoren van ontwikkelingsgericht reken-wiskundeonderwijs

De vakgerichte wiskundige ontwikkeling van de leerlingen niet los mag staan van hun brede persoonsontwikkeling. Het is van cruciaal belang dat de bedoelingen van de leerkracht in balans zijn met de initiatieven en de activiteiten van de leerlingen.

Weten

Van bezemrek naar rekenrek

De auteurs vertellen hoe spelactiviteiten boeiende ervaringen met ordenen, cijfersymbolen en getallen opleveren.

Weten

Boeksignalering

Weten

Diversiteit als rijke bron ISCRAT-conferentie 2002

Van 18 tot en met 22 juni werd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het vijfde congres gehouden van de International Society of Cultural Research and Activity Theory.

Weten

Schoolbuurtwerk. Een uniek project in

Het stadsdeel Westerpark in Amsterdam kent een complete infrastructuur van samenwerking tussen Welzijn en Onderwijs. Deze samenwerking bestaat in de Spaarndammerbuurt zelfs al meer dan dertig jaar. Dit zou een aanbeveling kunnen zijn voor andere gemeenten

Weten

De boekenkast van Joke Goudswaard

Uit de kast gehaald.

Weten

Onder de kleuren van de regenboog. Een doodziek kind in de klas

Waarom heeft Leon z’n pet nog op? Juf vertelt dat Leon geen haar meer heeft omdat hij ziek is en medicijnen krijgt waardoor zijn haar eraf is gegaan.

Weten

Bewust bemoeien. Een leerkracht in ontwikkeling

De auteur vertelt over ‘gouden momenten’ en zone van naaste ontwikkeling.

Weten

Naar betekenisvol onderwijs. Fundamentele veranderingen in het middelbaar beroepsonderwijs

In een aantal Regionale Opleidingen Centra (ROC’s) doen zich momenteel fundamentele veranderingen voor. De auteur ondersteunt deze instellingen om te veranderen in de richting van onderwijs dat voor de leerlingen betekenisvol is.

Weten

On-line op onderzoek

Voor onze school stond de vraag centraal hoe we de effectiviteit van het onderwijs konden verbeteren en de betrokkenheid van kinderen konden vergroten door middel van de inzet van de computer.

Weten

Zal ict het onderwijs veranderen?

Elke school wordt momenteel geconfronteerd met de vraag hoe ict een plaats te geven in de dagelijkse praktijk. Op de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs (november jl.) was ict een centraal thema.

Weten

Entreetoets leidt tot geheugenverlies

Het kabinet is van plan om een entreetoets voor vierjarigen verplicht te stellen. Dat hebben we eerder gehoord!

Weten

Boeksignalering

Weten

De Theaterfabriek. Op weg naar ontwikkelingsgericht muziekonderwijs

Hoe kun je het vak muziek aanbieden in samenhang met andere kunstzinnige vakken (muzisch en beeldend)binnen ontwikkelingsgericht onderwijs?

Weten

Bouwen in samenhang. Een theater in groep 1-2

De kinderen in groep 1-2 gaan naar het theater in de buurt. Dit is het begin van een reeks activiteiten waarin ze bouwen, werktekeningen maken, toneel spelen, tellen, overleggen en redeneren.

Weten

In gesprek met jonge kinderen

Gesprekstechnieken zoals open vragen stellen, kunnen de actieve taalproductie van leerlingen uitlokken. In de praktijk echter blijken dergelijke, veelal bewust gehanteerde strategieën niet altijd het gewenste effect te hebben. Hoe kan dat nu?