Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

De school. Het gesprek van de dag!

Er wordt wat afgepraat over onderwijs in de media. Ons vallen in die gesprekken een paar zaken op.

Weten

De Haagse Hogeschool: naar Ontwikkelingsgericht opleiden

Tonnie Pauw en Frans Bolsius, leden van het managementteam van De Haagse Hogeschool, vertellen over het vernieuwingsproces dat is ingegaan: Ontwikkelingsgericht opleidingsonderwijs.

Weten

POP uit het SOP. Persoonlijke ontwikkelingsplannen en Schoolontwikkelingsplan

Personeelsmanagement krijgt in het onderwijs steeds meer gewicht nadat het, vergeleken met het bedrijfsleven, behoorlijk achterliep.

Weten

De vragenwand: een betekenisvolle activiteit in de bovenbouw

De vragenwand is een activiteit die in alle bovenbouwgroepenvan onze school een vaste plaats heeft in het activiteitenaanbod. De bedoeling is dat leerlingen hun vragen kwijt kunnen en dat deze terugkomen in het onderwijs van die week.

Weten

Leren van corresponderen in groep 3-4

Brieven en kaarten naar elkaar schrijven was een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk in de 3-4 groep.

Weten

Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Dit artikel biedt een schets van het Vygotskiaanse Ontwikkelingsgericht Onderwijs, aan de hand van een vijftal hoofdkenmerken die richtinggevend kunnen zijn voor opvoedings- en onderwijssituaties.

Weten

Hoe Lorra haar kleuren kreeg. Het succes van verhalen in de spelhoek

Na het onderzoek dat Tonny Bruin uitvoerde in haar school krijgen verhalen een belangrijker plaats in de onderbouwgroepen. In de speelwerktijd krijgen verhalen de voorrang en ze blijken rijke opstapjes voor tal van activiteiten te bieden.

Weten

Samen op verhaal komen

Het onderbouwteam van de St.Barbaraschool in Tuitjenhorn stelde vast dat nogal wat leerlingen extra impulsen nodig hebben om tot een goede taalontwikkeling te komen en ging op zoek naar een aanpak die past bij hun Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Weten

De geest van de tijd

Nog steeds schieten de nieuwe onderwijsconcepten als paddestoelen uit de grond en vele van hen noemen zich ontwikkelingsgericht. Er is ongetwijfeld een marktmechanisme aan het werk achter deze uitbundige groei van concepten.

Weten

Boeksignalering

Weten

Boeksignalering

Weten

Uit de OGO-conferentie 2002. Kansen op het intranet

Ict stond centraal in de OGO-conferentie van 2002. Cees Smit brengt verslag uit van één van de workshops op dit gebied.

Weten

De OALT-leerkracht als octopus

Om hun werk goed te kunnen doen zijn OALT-leerkrachten gebaat bij inhoudelijke inspiratie en scholing. Ze zijn echter ook afhankelijk van het OALT-beleid in het algemeen en in hun scholen in het bijzonder.

Weten

De boekenkast van Niko Fijma

Uit de kast gehaald.

Weten

De schooltuin. De natuur als thema voor activiteiten binnen en buiten de klas van groep 2-3

De schooltuin is een blijvende bron voor thematische activiteiten in de tuin zelf en in de klas.

Weten

Boeken maken en boeken verkopen. Een boekenbedrijf in school.

Een boekwinkel in school? De kleinste school van de Zaanstreek groeit, bevordert lezen én doet aan beginnend ondernemerschap.

Weten

Uit de kunst! Ontwikkelingsgericht ondernemerschap in de bovenbouw

Basisschool de Vlaamse Reus in Amsterdam heeft een kunstuitleen in huis. In het thematisch werken in de bovenbouw wil de school zoveel mogelijk uitgaan van ‘echte’ sociaal-culturele activiteiten.

Weten

Leren door samenwerking in een multiculturele klas

Wij zijn ruim twee jaar geleden ons onderzoek op de Utrechtse school begonnen. Als buitenstaanders die het gebeuren in de klas hebben geobserveerd, hebben we een heel positieve indruk van de samenwerking op deze school.

Weten

Samenwerkend leren

Een gesprek met de directeur en met leerkrachten van de groepen 6 en 8 over de voordelen van samenwerken en over de vraag hoe samenwerkend leren uitpakt op een multiculturele school.

Weten

NU EVEN NIET!!!

Het lijkt wel gewoon geworden dat 'onze' kinderen alles mogen zien wat de TV voorschotelt.

Weten

Boeksignalering

Weten

Uit de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 2002

Het centrale thema van deze OGO-conferentie 2002 was ICT en OGO, maar er waren ook andere thema’s die veel aandacht trokken. Hier volgen twee verslagen van deelnemers over de workshop die zij bijwoonden.

Weten

Open staan voor gouden leermomenten.Aan het woord: Gordon Wells

Vanuit de ideeën van Vygotskij werkt hij samen met leerkrachten aan onderwijsvernieuwingen die nauw verwant zijn met ontwikkelingsgericht onderwijs. Zijn verhaal is herkenbaar én inspirerend!

Weten

Er is geen ontsnappen meer aan! Onderwijs in ontwikkeling

Behoefte om te veranderen ‘van binnenuit’, een stevige veranderingsorganisatie, vertrouwen in kinderen en externe ondersteuning. Dit zijn condities die Ab Kraayeveld als zeer werkzaam ervaart voor een effectief vernieuwingproces.

Weten

Invoeren EN doorgaan! Ervaringen uit Schiedam

Ruim twee jaar geleden startte in Schiedam een tweejarig VVE-traject met drie koppels van basisscholen en peuterspeelzalen. Hier vinden we voorbeelden van een succesvolle invoering: de locaties gaan op eigen initiatief verder!

Weten

Voor het eerst: Startblokken met een groep peuterleidsters

Ineke Top, onderwijsbegeleider, is ervaren wat Basisontwikkeling betreft. Nu staat ze, voor het eerst, samen met een groep peuterleidsters aan het begin van de invoering van Startblokken.

Weten

Aan het werk! Speerpunten van Startblokken en Basisontwikkeling

In dit artikel worden enkele speerpunten voor invoering van een ontwikkelingsgerichte benadering voorgelegd.

Weten

Spontane reacties op cijfers in de kring

Spontane reacties in een kleutergroep, hoe speel je daar op een ontwikkelingsgerichte manier op in?

Weten

Vele rijsjes maken een bezem. Indicatoren van ontwikkelingsgericht reken-wiskundeonderwijs

De vakgerichte wiskundige ontwikkeling van de leerlingen niet los mag staan van hun brede persoonsontwikkeling. Het is van cruciaal belang dat de bedoelingen van de leerkracht in balans zijn met de initiatieven en de activiteiten van de leerlingen.

Weten

Van bezemrek naar rekenrek

De auteurs vertellen hoe spelactiviteiten boeiende ervaringen met ordenen, cijfersymbolen en getallen opleveren.

Weten

Boeksignalering

Weten

Diversiteit als rijke bron ISCRAT-conferentie 2002

Van 18 tot en met 22 juni werd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam het vijfde congres gehouden van de International Society of Cultural Research and Activity Theory.

Weten

Schoolbuurtwerk. Een uniek project in

Het stadsdeel Westerpark in Amsterdam kent een complete infrastructuur van samenwerking tussen Welzijn en Onderwijs. Deze samenwerking bestaat in de Spaarndammerbuurt zelfs al meer dan dertig jaar. Dit zou een aanbeveling kunnen zijn voor andere gemeenten

Weten

De boekenkast van Joke Goudswaard

Uit de kast gehaald.

Weten

Onder de kleuren van de regenboog. Een doodziek kind in de klas

Waarom heeft Leon z’n pet nog op? Juf vertelt dat Leon geen haar meer heeft omdat hij ziek is en medicijnen krijgt waardoor zijn haar eraf is gegaan.

Weten

Bewust bemoeien. Een leerkracht in ontwikkeling

De auteur vertelt over ‘gouden momenten’ en zone van naaste ontwikkeling.