Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Interactie en spelbegeleiding in het rollenspel

Sinds 1994 zijn in Nederland programma’s ontwikkeld voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ze zijn bedoeld voor jonge kinderen om hun kansen op een gunstige schoolloopbaan te versterken. Startblokken is één van die programma’s.

Weten

Verplicht naar de voorschool

In 1969 was er in Nederland het eerste ‘taalcompensatieprogramma’ om de ‘taalachterstand’ van ‘arbeiderskinderen’ weg te werken. Dat programma was gemaakt vanuit het idee dat taal een essentiële rol speelt in schoolsucces.

Weten

Taalvorming met ouders

Taalvorming is een manier van werken die vertellen, luisteren, schrijven en (voor)lezen op een natuurlijke manier aan elkaar verbindt. De stichting Taalvorming begeleidt scholen en heeft cursussen opgezet om taalvorming ook met ouders op te zetten.

Weten

De Academische School. Opleiden in een OGO School

Als school en Pabo samen de opleiding van leerkrachten ter hand nemen, worden beide daar beter van. Dat is de gedachte achter de projecten ‘Opleiden in school’ die met subsidie van OCW drie jaar geleden startten.

Weten

Pionieren op IJburg

De Willibrordschool staat in het Amsterdamse stadsdeel IJburg. School en buurt zijn nieuw, vers gebouwd op aan het IJsselmeer onttrokken grond.

Weten

Op zoek naar levenswaarden. Levensbeschouwing in een ontwikkelingsgerichte school

In groep 1-2 staat het verhaal van de Ark van Noachcentraal. Het begint met het voorlezen en naspelen van het verhaal in de watertafel en in de kring. De leerkracht en de kinderen besluiten om een verteltafel op te bouwen.

Weten

Ontwikkelingsgericht Onderwijs als voorbeeld voor het vmbo

Op 30 juni 2006 hield Monique Volman haar oratie aan de Vrije Universiteit. Met het uitspreken van haar rede werd zij hoogleraar Onderwijskunde. Hier vat ze haar betoog voor Zone samen.

Weten

Thematiseren en evalueren. Een bouwcoördinator stimuleert teamontwikkeling

Sandra van Vliet verbindt haar rol als bouwcoördinator aan de fasen van het thematiseren om met het onderbouwteam de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van thema’s systematisch aan te pakken.

Weten

Blaadjes, alles blaadjes. Met Startblokken leren werken in een peutergroep

Hoe gaat het met ‘Startblokken van Basisontwikkeling’ in de praktijk van peutergroepen? Peuterleidsters in Enkhuizen hebben na twee VVE-cursussen de basale vaardigheden geleerd om ontwikkelingsgericht in hun peutergroepen te kunnen werken.

Weten

Het briefje

Ze bevinden zich alle drie in mijn werkkamer en geen van hen gelooft in een goed einde van het gesprek. De overblijfvader, die drie keer per week met deze én tien andere kinderen overblijft.

Weten

Kritisch internet leren gebruiken in de bovenbouw

Els Kuiper legt de vraag voor hoe je omgaat met leerlingen die op internet verdwalen of juist de ene tekst na de andere knippen en plakken tot iets wat eruit ziet als een gelikt werkstuk.

Weten

Boeksignalering

Weten

De ‘Copy-Paste’ generatie

Op Het Ruimteschip maken kinderen gebruik van Encarta en gaan pas later met Google zoeken. De leerkrachten hebben voor het werken met de computer en met internet een Stappenplan ontworpen.

Weten

Omgaan met internet moet je leren!

Krantenberichten over online pesten, internetverslaving, cyberseks en kinderen die alleen nog maar in een virtuele wereld lijken te leven. Ze brengen leerkrachten en ouders soms in paniek over de gevaren van internetgebruik voor kinderen.

Weten

Geloofsopvoeding is meer dan het vertellen van verhalen

Leerkracht Marijke werkt met Basisontwikkeling. Het thematisch werken met samenhangende kernactiviteiten lukt goed. Maar de bijbellessen staan nog los van het thema.

Weten

Boeksignalering

Weten

Boeksignalering

Weten

De Romeinse stad. Geschiedenis in de bovenbouw

Hoe gaan ontwikkelingsgerichte scholen om met methodes? Leerkrachten van De Achthoek laten ons zien op welke manier een thema uit geschiedenis op een ontwikkelingsgerichte manier wordt aangepakt en welke rol een methode daarin speelt.

Weten

Met Horeb leer je ontwikkelingsgericht te werken

Een leerkracht vraagt zich af hoe hij het spel in groep 1-2 kan uitbreiden met betekenisvolle lees-schrijfactiviteiten.

Weten

Was alles naar wens? Leren lezen in het restaurant van een SBO-groep

Onderbouwleerkrachten van een SBO-school gaan op eigen kracht aan de slag met de ontwikkelingsgerichte methodiek voor lezen en schrijven.

Weten

Aan de basis van schematiseren

Ester van Oers licht (vanuit haar onderzoek) toe wat schematiseren wil zeggen, hoe jonge kinderen leren schematiseren en hoe de leerkracht dit leerproces kan bevorderen.

Weten

Groep 1-2 leert wiskunde! Rekenen en wiskunde in het thema ‘Ziek zijn’

We vroegen ons af of reken-wiskundeactiviteiten wel genoeg aan bod komen en of we, zoals we nu werken, wel op een goede manier bezig zijn. Hoe weten we dat zeker?

Weten

Muis ligt in het ziekenhuis

Op SBO De Boemerang zitten in groep 1-2 kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. De kinderen lopen in het algemeen achter in hun ontwikkeling.

Weten

Matrozen stellen geen vragen …

Dit lees ik verkeerd, dacht ik. Ik kon mijn ogen niet geloven, maar het staat er echt: “Wordt methodeslaaf…!”

Weten

Van samen leren leer je meer!

‘Samenwerkend leren’ heeft een belangrijke plaats in Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het is een veelbesproken werkvorm die regelmatig op een of andere manier wordt ingezet op ontwikkelingsgerichte scholen.

Weten

Boeksignalering

Weten

Kunst op IJburg

Hoe kunnen we onze kinderen inspireren om meer beeldend aan het werk te gaan? Als we hulp zoeken bij experts buiten de school merken we dat er veel mogelijkheden zijn in Amsterdam.

Weten

Dansend naar school. Dansexpressie binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Hoe geef je dansexpressie een plaats in een ontwikkelingsgerichte school? Iris Martin, docente dansexpressie, ziet veel mogelijkheden in de Willibrordschool te IJburg, een nieuwe ontwikkelingsgerichte basisschool met ‘theater’ in het profiel.

Weten

Wat is wijs? Discussie over onderwijsvernieuwing

Luc Stevens brak in Zone 4 (2005) een lans voor wijsheid in de discussies over nieuwe onderwijsconcepten. Hij suggereert dat alle benaderingen die zich verzetten tegen een gestandaardiseerde schoolcultuur in feite één familie zijn.

Weten

Mannen komen van Mars

Deze groep hanteert een strikte scheidslijn tussen jongens en meisjes. Onzichtbaar maar duidelijk aanwezig. Beide partijen bekijken elkaar met onverholen minachting.

Weten

Kunst in de buurt: Een ouderinitiatief in een ‘verwitte’ school

Twee moeders beginnen een actie om meer witte kinderen naar de zwarte school in hun buurt te trekken. Na drie jaar is deze basisschool, de Sint Jan in Amsterdam, een goede afspiegeling van de wijk geworden.

Weten

Kunst? Wat vinden de leerlingen eigenlijk?

‘Aandacht’ is wel waar het om draait; aandacht voor de leerlingen en voor kunst. Aandacht hebben voor de interesse van de leerling: leefwereld, kennisniveau, opmerkingsgave, verontwaardiging, reactie, talenten, ongeacht leeftijd en zonder vooroordelen.

Weten

Zevenije: Groep 7 ontwerpt zijn eigen werelddeel

Hoe kan ik aardrijkskunde binnen een thema meer betekenis geven, vraagt Peter Sneekes zich af. Hij ontwerpt een spel waarin leerlingen een eigen land krijgen dat ze zelf vorm geven. De landen vormen samen een werelddeel.

Weten

Muziek, één groot feest

Muziek, als onderdeel van cultuureducatie, is belangrijk. Er valt veel plezier aan te beleven en met zeer beperkte middelen kunnen leerkrachten muziekactiviteiten realiseren.

Weten

Cultuureducatie in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De overheid wil dat scholen in 2007 hun visie op cultuureducatie ontwikkeld hebben.

Weten

Het Kielster Kunst Kabinet van groep 3-4

Hoe breng je jonge kinderen in aanraking met kunst? De kinderen van basisschool Albronda verkennen wat kunstenaars doen en maken, wat je in een museum vindt en hoe je zelf kunst kunt maken.