Weten

Interne begeleiders groeien mee

In ontwikkelingsgerichte scholen willen interne begeleiders de leerkrachten bijstaan in het realiseren vangoed onderwijs. De auteurs beschrijven de taken van een interne begeleider in relatie tot de fasen van het vernieuwingsproces van een team.

Weten

Taal en thema’s in de praktijk van de bovenbouw

Aangevuurd door de winst die Basisontwikkeling in de onderbouw teweegbrengt, geven veel scholen momenteel energiek en daadkrachtig vorm aan een ontwikkelingsgericht curriculum voor de bovenbouw.

Weten

Thema’s en taal

In dit artikel licht Bea Pompert toe welke bouwstenen nodig zijn om van betekenisvolle onderzoeksactiviteiten ook goed onderwijs te maken.

Weten

OALT uit de school, een verlies!

Per 1 augustus 2004 verdwijnen alle OALT-leerkrachten uit het primair onderwijs (het levert de minister maar liefst 70 miljoen euro’s op). Daarnaast is er ook nog een korting op het onderwijsachterstandenbeleid.

Weten

Boeksignalering

Weten

De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De Academie is een vereniging van leden met een jaarlijkse ledenvergadering; de leden steunen met hun deelname aan activiteiten en contributie de idealen en het werk. Hoe meer leden, hoe sterker OGO zich kan profileren.

Weten

De boekenkast van Barbara Nellestijn

Uit de kast gehaald.

Weten

Rijke verhalen in de middenbouw. De kwaliteit van een vertelkring.

Juf Ineke van een middenbouwgroep zit met de vraag hoe ze ervoor zorgt dat de kring meer uitnodigt tot het vertellen van gevarieerde verhalen. De auteur bespreekt een aantal belangrijke aspecten die tot het uitbreiden van Ineke’s vaardigheden leiden.

Weten

Hoe komt Kleine Eend beneden? Activiteiten met de verteltafel in een mytylgroep

Omdat kinderen op de mytylschool vaak ernstig in hun bewegingen beperkt zijn, is de verteltafel een uitkomst. Communicatieve vaardigheden, taalontwikkeling en het oplossen van denkproblemen kunnen in dit spel alle aandacht krijgen.

Weten

Kikker is verliefd. Eerste ervaringen aan de verteltafel

Hoe introduceer je een verteltafel? Hoe krijg je kinderen enthousiast? Wie neemt het initiatief? Lidy Peters vertelt over haar eerste ervaringen en die van haar kleuters.

Weten

Samen lezen en spelen. De didactiek van de verteltafel

In aansluiting op de praktijk van De Pool legt Bea Pompert de basisprincipes van het werken met de verteltafel voor: de ontwikkelende waarde, keuze van boeken, de didactische opbouw, en de begeleiding en observatie van NT2-leerlingen.

Weten

Werken met verteltafels voor NT2

Boeken prikkelen de fantasie van de kinderen en maken de taal aanschouwelijk. De attributen die bij het verhaal horen nodigen uit tot handelingen en dat maakt het zo levendig.

Weten

Zonder respect kun je niet samenwerken. Leren in een goed pedagogisch klimaat

Zonder een goede sfeer in de klas kun je bijna geen les geven. Margaret vertelt hoe ze hier met haar leerlingen aan werkt.

Weten

Morele vorming in het onderwijs

Over de taak van de school in de morele vorming van leerlingen is al heel wat gediscussieerd sinds minister Ritzen dit onderwerp, onder de noemer ‘pedagogische opdracht’, op de agenda plaatste.

Weten

De school. Het gesprek van de dag!

Er wordt wat afgepraat over onderwijs in de media. Ons vallen in die gesprekken een paar zaken op.

Weten

De Haagse Hogeschool: naar Ontwikkelingsgericht opleiden

Tonnie Pauw en Frans Bolsius, leden van het managementteam van De Haagse Hogeschool, vertellen over het vernieuwingsproces dat is ingegaan: Ontwikkelingsgericht opleidingsonderwijs.

Weten

POP uit het SOP. Persoonlijke ontwikkelingsplannen en Schoolontwikkelingsplan

Personeelsmanagement krijgt in het onderwijs steeds meer gewicht nadat het, vergeleken met het bedrijfsleven, behoorlijk achterliep.

Weten

De vragenwand: een betekenisvolle activiteit in de bovenbouw

De vragenwand is een activiteit die in alle bovenbouwgroepenvan onze school een vaste plaats heeft in het activiteitenaanbod. De bedoeling is dat leerlingen hun vragen kwijt kunnen en dat deze terugkomen in het onderwijs van die week.

Weten

Leren van corresponderen in groep 3-4

Brieven en kaarten naar elkaar schrijven was een belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk in de 3-4 groep.

Weten

Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Dit artikel biedt een schets van het Vygotskiaanse Ontwikkelingsgericht Onderwijs, aan de hand van een vijftal hoofdkenmerken die richtinggevend kunnen zijn voor opvoedings- en onderwijssituaties.

Weten

Hoe Lorra haar kleuren kreeg. Het succes van verhalen in de spelhoek

Na het onderzoek dat Tonny Bruin uitvoerde in haar school krijgen verhalen een belangrijker plaats in de onderbouwgroepen. In de speelwerktijd krijgen verhalen de voorrang en ze blijken rijke opstapjes voor tal van activiteiten te bieden.

Weten

Samen op verhaal komen

Het onderbouwteam van de St.Barbaraschool in Tuitjenhorn stelde vast dat nogal wat leerlingen extra impulsen nodig hebben om tot een goede taalontwikkeling te komen en ging op zoek naar een aanpak die past bij hun Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Weten

De geest van de tijd

Nog steeds schieten de nieuwe onderwijsconcepten als paddestoelen uit de grond en vele van hen noemen zich ontwikkelingsgericht. Er is ongetwijfeld een marktmechanisme aan het werk achter deze uitbundige groei van concepten.

Weten

Boeksignalering

Weten

Boeksignalering

Weten

Uit de OGO-conferentie 2002. Kansen op het intranet

Ict stond centraal in de OGO-conferentie van 2002. Cees Smit brengt verslag uit van één van de workshops op dit gebied.

Weten

De OALT-leerkracht als octopus

Om hun werk goed te kunnen doen zijn OALT-leerkrachten gebaat bij inhoudelijke inspiratie en scholing. Ze zijn echter ook afhankelijk van het OALT-beleid in het algemeen en in hun scholen in het bijzonder.

Weten

De boekenkast van Niko Fijma

Uit de kast gehaald.

Weten

De schooltuin. De natuur als thema voor activiteiten binnen en buiten de klas van groep 2-3

De schooltuin is een blijvende bron voor thematische activiteiten in de tuin zelf en in de klas.

Weten

Boeken maken en boeken verkopen. Een boekenbedrijf in school.

Een boekwinkel in school? De kleinste school van de Zaanstreek groeit, bevordert lezen én doet aan beginnend ondernemerschap.

Weten

Uit de kunst! Ontwikkelingsgericht ondernemerschap in de bovenbouw

Basisschool de Vlaamse Reus in Amsterdam heeft een kunstuitleen in huis. In het thematisch werken in de bovenbouw wil de school zoveel mogelijk uitgaan van ‘echte’ sociaal-culturele activiteiten.

Weten

Leren door samenwerking in een multiculturele klas

Wij zijn ruim twee jaar geleden ons onderzoek op de Utrechtse school begonnen. Als buitenstaanders die het gebeuren in de klas hebben geobserveerd, hebben we een heel positieve indruk van de samenwerking op deze school.

Weten

Samenwerkend leren

Een gesprek met de directeur en met leerkrachten van de groepen 6 en 8 over de voordelen van samenwerken en over de vraag hoe samenwerkend leren uitpakt op een multiculturele school.

Weten

NU EVEN NIET!!!

Het lijkt wel gewoon geworden dat 'onze' kinderen alles mogen zien wat de TV voorschotelt.

Weten

Boeksignalering

Weten

Uit de conferentie van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs 2002

Het centrale thema van deze OGO-conferentie 2002 was ICT en OGO, maar er waren ook andere thema’s die veel aandacht trokken. Hier volgen twee verslagen van deelnemers over de workshop die zij bijwoonden.