Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Onderzoekend en betekenisvol leren in midden- en bovenbouw

Na de invoering van Basisontwikkeling in de onderbouw zijn vele scholen eraan toe, om de lijn van Ontwikkelingsgericht Onderwijs door te trekken naar midden- en bovenbouw. Maar hoe ziet dat er dan uit?

Weten

Onzin over OGO

Taalspecialist Kees, onderzoeker Ineke, bovenschools manager Jan en inspecteur Arie stellen; met Ontwikkelingsgericht Onderwijs kom je er niet! De AVI’s te laag, de woordenschat te gering, de uitval te groot en waar is het ‘beredeneerd aanbod' binnen

Weten

Omgaan met verschillen. Verslag van een rondetafelgesprek

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs gaan we uit van de ontwikkelbaarheid en onderwijsbaarheid van alle kinderen. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Hoe gaan scholen om met verschillende leerlingen? Welke mogelijkheden zien zij en welke grenzen zijn er?

Weten

De krant. Een sociaal-culturele praktijk voor onderzoekend leren

Esther Woltz is dit jaar met de groep mee gegaan van groep 4 naar groep 5. Ze vraagt zich af hoe ze het onderzoek van kinderen kan begeleiden. Middenbouwcoach Sanne van der Linden ondersteunt Esther met het vormgeven van een sociaal-culturele praktijk.

Weten

De drie H’s. Onderzoek naar de waarde van echte materialen in spelactiviteiten

Marjan van Baekel-Kan heeft onderzoek gedaan naar de vraag: Dragen echte materialen in de spelactiviteit meer bij aan de spelontwikkeling van jonge kinderen dan namaakmaterialen? Op de Startblokkendag presenteerde zij haar onderzoeksresultaten.

Weten

Over wat OGO ons brengt…

In dit artikel beschrijft Mariëlle Poland evaluatieonderzoek naar taal en onderzoek naar leerresultaten bij rekenen-wiskunde. Het zal duidelijk worden dat OGO een positieve invloed heeft op de leerresultaten van leerlingen.

Weten

Meer doen met minder. Lees-schrijfactiviteiten met een wekelijkse tekst in groep 3-4

Bij het werken met de wekelijkse leestekst plant Margreet lees-schrijfactiviteiten waarbij de vier onderdelen motivatie, leesbegrip, techniek en woordenschat zijn geïntegreerd.

Weten

Meer smaak in de kinderopvang?! Startblokken in het Landelijk Curriculum Kinderopvang

In het ontwerp van het Landelijk Curriculum Kinderopvang worden twee grote praktijkvelden uitgewerkt: leren in verzorgingssituaties en speelleersituaties. Beide praktijkvelden worden pedagogisch ingevuld.

Weten

Boeksignalering

Weten

Buiten leren. Leren in en van de natuur

De laatste tijd besteden verschillende media aandacht aan het leren in en van de natuur. Buiten leren is van belang voor alle kinderen. Maar hoe kan dat er dan uitzien?

Weten

Tweedaagse Winterschool 2008

Op 25 en 26 januari jl. hield De Activiteit een tweedaagse Winterschool voor leerkrachten, nascholers en andere geïnteresseerden. De ruim 40 deelnemers kregen een gevarieerd programma aangeboden. Hanneke Verkleij doet verslag van de lezingen.

Weten

“Zeg eens aaahhh…” Startblokken in de peuterspeelzaal

Startblokken beoogt de ontwikkeling en het leren van jonge kinderen optimaal te ondersteunen en stimuleren. De auteur laat zien hoe leidsters een betekenisvol aanbod ontwerpen, werken aan een pedagogische basis en spelactiviteiten begeleiden en observeren

Weten

Versterk de Voor- en Vroegschool

De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bestaat ongeveer acht jaar en dan is balans opmaken niet verkeerd. Uit kleinschalige onderzoeken in eigen land kwam de VVE al eerder redelijk positief uit de bus.

Weten

Beginnen met OGO: lezen en schrijven in pannenkoekenrestaurant. Lekker

Yvette ten Barge, leerkracht van groep 3, beschrijft hoe ze binnen het spel in het pannenkoekenrestaurant steeds meer kansen ziet om het lezen en schrijven functioneel aan het spel te verbinden.

Weten

De Inspectie en Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In het verleden was de Inspectie van het Onderwijs niet altijd tevreden over OGO-scholen. De leerkrachten van die scholen gaven aan dat de inspecteurs naar de verkeerde zaken keken en bijvoorbeeld Horeb als observatie- en registratiesysteem niet erkenden

Weten

Speel je mee? Het werken met een spelscript

Een veel gehoord probleem is dat het spel in de loop van een thema bij sommige kinderen stagneert. Welke rol speel je als leerkracht hierin? Hoe geef je spel een goede impuls? De auteur laat zien dat het werken met een spelscript een goed middel kan zijn.

Weten

De TVAT: een alternatief voor de Cito-woordenschattoets voor kleuters

Sommige kinderen halen lagere scores op de Cito-woordenschattoets dan je vanuit observaties zou verwachten. Dit frustreert menig leerkracht. Renata Adan-Dirks heeft daartoe een alternatief ontwikkeld dat wel een reëel beeld geeft van de taalontwikkeling.

Weten

Werken met de digitale Horeb

Een aantal enthousiaste scholen is meteen aan de slag gegaan met de nieuwe digitale Horeb. Ester van Oers beschrijft hoe ze als begeleider vanuit De Activiteit op een school de leerkrachten van de groepen 1-2 wegwijs heeft gemaakt met de digitale Horeb.

Weten

De Vreedzame School. Een opstap naar meer betekenisvol leren

Deze Daltonschool gebruikt De Vreedzame School als steun in de rug om burgerschapsdoelen te bereiken. Wil Eiting interviewt Joke Nooder. Zij laat zien dat zij door dit programma met de kinderen allerlei activiteiten onderneemt in en voor de buurt.

Weten

Het stripverhaal: een originele manier van verslagleggen

Femke Baartman, leerkracht van groep 8 op basisschool De Achthoek, laat zien hoe je op een originele manier een thema kunt vastleggen. Naast het stripverhaal geeft ze een verdere uitleg van de gebeurtenissen binnen het thema en haar rol hierin.

Weten

Boeksignalering

Weten

Burgerschap leer je door te doen

Burgerschapsvorming beoogt een betere samenleving door meer betrokkenheid en integratie. Maar hoe bereik je dat? Barbara Nellestijn laat aan de hand van een aantal kernconcepten zien wat ontwikkelingsgericht burgerschap in de praktijk inhoudt.

Weten

Burgerschapsvorming in Ontwikkelingsgericht Onderwijs

In het artikel bespreken de auteurs de achtergronden van de recente aandacht voor burgerschapsvorming en laten zij zien dat het voor ontwikkelingsgerichte scholen al veel langer vanzelfsprekend is om met burgerschapsvorming bezig te zijn.

Weten

Kiezen voor een school of onderwijssoort

Het was een aantal jaren geleden, wij moesten voor onze dochter een keuze maken voor een basisschool. Dat was niet makkelijk. In onze buurt stonden scholen die werkten volgens de visie van Ogo, Daltononderwijs, Montessori-onderwijs, Jenaplan.

Weten

EECERA 2007: verkenning van Vygotskij’s gedachtegoed

Onder de titel Exploring Vygotsky’s Ideas: Crossing Borders kwamen meer dan 750 ontwikkelaars, onderzoekers, opleiders en nascholers uit zo’n 50 landen bijeen om nieuws uit te wisselen op het terrein van opvoeding en onderwijs aan jonge kinderen.

Weten

Verliefd op…OGO??? Thematiseren in het klein

De leerkrachten van de groepen 3 tot en met 8 oriënteren zich vanuit de kernactiviteit lezen-schrijven op Ogo. Zij ontwerpen en begeleiden betekenisvolle leesschrijfactiviteiten rondom interessante mini-thema’s, zoals ‘Valentijnsdag'.

Weten

Boeksignalering

Weten

Vygotskij aan het woord: 35 jaar na de intocht van de Sovjetpsychologen

Hoe is Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Nederland ontstaan? Waar komt het vandaan en welke theorieën liggen eraan ten grondslag?

Weten

De toekomst van groep 8

De periode tussen kerst- en krokusvakantie is voor leerlingen in groep 8 een spannende periode. Ze bezoeken open avonden van scholen in het voortgezet onderwijs, krijgen adviesgesprekken en kiezen uiteindelijk een school waar ze naartoe willen.

Weten

Echt blijven lezen en schrijven helpt zwakke lezers écht!

Ondanks de brede zorg die Ontwikkelingsgericht Onderwijs biedt zullen er echter kinderen zijn die niet goed tot lezen komen in groep 3 en 4. Wat doe je met deze kinderen? Isabel Peters heeft hiervoor de verdiepingsaanpak ontwikkeld.

Weten

Thema’s en taal: naar betere resultaten

Op basisschool de Boemerang in Purmerend wordt hard gewerkt aan de doelgerichtheid van het taalonderwijs. Bij interessante thema’s komt het taalonderwijs functioneel aan bod. De betrokkenheid op de inhoud van het thema zorgt voor meer zin in taal.

Weten

Doelgericht… hoe bedoel je?

De Inspectie benadrukt dat scholen een beredeneerd en doelgericht aanbod moeten hebben. Hoe doen we dat binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs? En hoe registreren we dat?

Weten

Ideaal jeugdbeleid

Wat heb je als je Bert van Oers, Micha de Winter en Jo Hermanns bij elkaar zet? Ideaal jeugdbeleid! Maar er is geen politicus die verder kijkt dan een elektronisch kinddossier met alarmsignalen of een centrum voor jeugd en gezin.

Weten

Gedeelde aandacht. Voldoende taalaanbod voor elk kind

Waarom verwerft het ene NT2-kind de Nederlandse taal sneller dan het andere? Sylvia Bacchini, docent Nederlands/NT2 aan Hogeschool InHolland, laat zien dat gedeelde aandacht hierin van groot belang is.

Weten

Coachen van vernieuwing. Hoe volwassenen ontwikkelingsgericht leren

Een veranderingsproces op school slaagt alleen als het de coördinator van dit proces lukt zichzelf én alle betrokkenen deelgenoot te maken. De auteurs beschrijven hoe ze met hun cursus coördinatoren opleiden om schoolontwikkeling te begeleiden.

Weten

Boeksignalering