Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Ik speur naar geheimen. Leren presenteren in groep 3-4

Leren presenteren is voor alle kinderen belangrijk. Maar hoe pak je dat aan met kinderen van groep 3-4? Katja Vonk beschrijft aan de hand van het thema ‘Geheimen’ welke activiteiten ze hiervoor ondernomen heeft.

Weten

Jippie jee, verhuis je mee?! Een thema met onderzoek in de bovenbouw

In het thema ‘Jippie jee, verhuis je mee?!’ brengt Valeska van den Bunt, de kinderen in aanraking met verschillende vormen van onderzoek, zoals bronnen- en veldonderzoek. Ze ontwerpt met de kinderen echter nog veel meer activiteiten in dit thema.

Weten

Samen zingt ieder zijn eigen lied. Verslag van de OGO-conferentie 2009

Op 4 maart jongstleden vierde de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs haar (ruim) tienjarig bestaan met een grote OGO-conferentie in Ede. Eva Kaptein geeft een impressie van deze dag.

Weten

Hoe word ik een topsporter? De inzet van leerlijnen in groep 5-6

Lorien de Koning laat aan de hand van het thema ‘Hoe word ik een topsporter?’ zien hoe zij binnen haar groep bestaande leerlijnen inzet om activiteiten van leerlingen te verdiepen en zo samen met leerlingen een canon opbouwt.

Weten

Wat doen we met de canon?

De canon van Nederland als verplichte lesstof? De discussie rond de canon laait weer op. Hoe kijken we binnen OGO aan tegen de inhoud van de canon en de uitwerking ervan in leerlijnen?

Weten

Taalachterstanden in OGO?

Het grootste probleem dat uit onderzoek naar taalachterstanden naar voren komt is de geringe Nederlandse woordenschat van NT2-leerlingen ten opzichte van NT1-leerlingen.

Weten

Mijn advies: vwo. Kinderen voeren hun eigen adviesgesprek

Op basisschool ABBS De Zuiderzee vinden de leerkrachten het belangrijk dat kinderen hun eigen mogelijkheden in beeld krijgen en daarover verstandig kunnen communiceren met anderen. Dat blijkt uit het voorbereiden van het adviesgesprek voor het VO.

Weten

Met OGO vooruit. Onderzoek naar (hoog)begaafdheid en OGO

Trudy Honingh heeft samen met Anke M. Klein onderzoek gedaan naar de vraag of Ontwikkelingsgericht Onderwijs een positieve invloed heeft op het welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen. Ze onderzochten wat leerlingen van het OGO-concept vonden.

Weten

Ontwikkelingsgericht w erken aan spelling in het SBO

Gerri Koster, intern begeleider op SBO De Wissel in Houten, beschrijft hoe middenbouwleerkrachten bij haar op school spelling verbinden aan het thema ‘De boerderij’. Ze onderzoekt tijdens dit thema de resultaten van OGO op de spellingvaardigheid.

Weten

Van betekenisvolle vragen naar nieuwe kennis. Hoe het thema echt van de kinderen is

Merel Kramer is leerkracht van groep 6 van CBS De Loopplank. Zij merkt hoe belangrijk het is dat de vragen van de kinderen laten zien wat hen echt bezighoudt. De vragen geeft ze samen met de leerlingen een plek op de vragenwand.

Weten

OGO-perspectief voor (hoog)begaafde leerlingen

In dit artikel laten de auteurs zien wat OGO kan betekenen voor het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen.

Weten

Boeksignalering

Weten

Waarover lachen we met elkaar? Het gebruik van ICT om sociale competentie in groep 3-4 te vergroten

Vanaf januari 2008 werken vier leerkrachten van groep 3 en 4 aan de pilot Onze Klas Mijn Wereld. Ze combineren activiteiten op het gebied van sociale competentie met het gebruik van ICT. Dat blijkt een succesvolle formule.

Weten

Juf, hoe schrijf je hangbuikzwijn? Spelling in het speciaal basisonderwijs

Op SBO De Wissel in Houten werken de leerkrachten de laatste jaren ontwikkelingsgericht met als insteek wereldoriëntatie en taal. Toch wordt spelling nog veelal uit de methode gegeven.

Weten

Woordenschat in Startblokken – Basisontwikkeling Didactiek en alternatieve toetsing

Mariëlle Poland laat zien welke alternatieve toetsingsmogelijkheden er zijn. Ook kijkt ze naar de resultaten van onderzoek naar woordenschatonderwijs in enkele kleutergroepen en de consequenties hiervan voor de woordenschatdidactiek.

Weten

Als ik bij mijn vader achterop zit… Woordenschatonderwijs in de praktijk

In activiteiten met een spelkarakter begeven de kinderen zich in een situatie waarin zij een rol aannemen en hun gedrag daarin gaan reguleren. Daarvoor hebben zij taal nodig. Taal die hen helpt inhoud te geven aan de rol en de bijbehorende rollendialogen.

Weten

OGO-conferentie 2009

Ontwikkelingsgericht Onderwijs heeft zich geworteld inonze scholen. Dat blijkt wel uit het feit dat de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs inmiddels ruim tien jaar bestaat. En dat vieren we! Met een grote conferentie op 4 maart jongstleden.

Weten

Boeksignalering

Weten

Ouders tussen de pannen

De overheid stimuleert een grotere betrokkenheid van ouders bij de scholen. De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn bijvoorbeeld met de vorig jaar ingestelde Wet op de Medezeggenschap voor ouders daadwerkelijk toegenomen.

Weten

In de ‘verzuip’ met OGO

Tina van der Linden is een kleuterleerkracht die start met Ontwikkelingsgericht Onderwijs in haar groep. Tijdens haar zoektocht om een dierenthema in goede banen te leiden verbaast het haar telkens weer hoeveel kinderen al kunnen en weten.

Weten

Learning apart together. Een LIO -stage op een OGO -school

Hans Bakker, docent onderwijskunde en pedagogiek, laat zien hoe hij studenten voorbereidt op een LIO-stage op een OGO-school. Daarnaast rapporteert Chiel van der Veen, net afgestudeerde pabo-student, over zijn eindstage in groep 5 op de Avonturijn.

Weten

Onderzoek naar het portfolio als evaluatiemethode

In het onderzoek heeft Sandra de Koster onder meer met drie leerkrachten gesproken over hun ervaringen met het portfolio. Opbrengsten en knelpunten van de portfoliomethode kwamen aan de orde.

Weten

Opvoeden, een kwestie van respect. Een cursus voor ouders

Ouders zitten vaak met opvoedingsvragen die ze niet direct aan iemand kunnen voorleggen. De school kan de plek bij uitstek zijn om ouders bij hun opvoeding te ondersteunen.

Weten

Elke klas een wereld van verschillen

In elke schoolklas worden leerkrachten geconfronteerd met verschillen tussen kinderen. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd wel zo blijven. Om welke verschillen gaat het en welk type onderwijs maakt het mogelijk hiermee rekening te houden?

Weten

Ik ben speciaal. Leerlingen in groep 5-6 werken aan hun portfolio

Leerlingen en leerkrachten van basisschool De Groote Wielen in Rosmalen werken vanaf groep 1-2 met een portfolio. In de bovenbouw van deze school bestaat het portfolio uit vijf onderdelen: ik, themawerk, lezen, teksten en rekenen.

Weten

Het portfolio, ook voor de onderbouw!

Het portfolio kan leerlingen helpen om te reflecteren op hun eigen werk. Maar hoe bouw je het werken met portfolio op vanaf de kleutergroepen?

Weten

Wat toetst het Cito?

Ontwikkeling van kinderen in beeld brengen en volgen is belangrijk. Vele toetsen en instrumenten zijn met dit doel op de markt gebracht. Ogo heeft haar eigen instrument om de ontwikkeling van kinderen te observeren, registeren en evalueren: Horeb.

Weten

De leesattitude van jongens

Uit onderzoek blijkt dat jongens een minder positieve leesattitude dan meisjes hebben en om die reden een achterstand in het leesonderwijs. Tamis wil met haar stageonderzoek een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leesattitude van jongens.

Weten

Reken-wiskunde wiskundeactiviteiten. Een kijkje in de praktijk van pabostudenten

Op Pabo Almere komen studenten veelal voor het eerst in aanraking met Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Hilde Amse laat zien hoe ze studenten leert reken-wiskundeactiviteiten functioneel te verbinden aan spelactiviteiten van jonge kinderen.

Weten

Ontwikkelingsgericht coachen en begeleiden van leerkrachten

In het ontwikkelplan van de Gelderlandschool in Den Haag is opgenomen dat de bouwcoördinatoren, de VVE-coördinator en de OGO-coach de leerkrachten coachen op de werkvloer, door middel van klasconsultaties. Maar hoe geef je dat vorm?

Weten

Basisontwikkeling: een verhaal met toekomst

Twintig jaar geleden werkte een groepje idealistische onderwijspedagogen aan de vraag hoe het onderwijs aan jonge kinderen sterker zou kunnen worden. Het werd een vruchtbare samenwerking, want daaruit werd Basisontwikkeling geboren.

Weten

Boeksignalering

Weten

Opleiden in de school. Studenten ontwerpen een Sintthema

Hoe ziet het ‘Opleiden in de school’ er nu uit? Sanne van der Linden, middenbouwcoach en opleider in de school op de Willibrordschool, laat zien hoe ze vanuit onderzoeksvragen van studenten met hen aan de slag gaat.

Weten

Dwaze piet. Het schrijven van doeteksten

Hermien Alderliesten, leerkracht van groep 4, merkt dat zij steeds meer delen uit de taal-leesmethode gaat vervangen voor thematische activiteiten. Zij laat aan de hand van het Sintthema zien hoe ze met de kinderen doeteksten schrijft.

Weten

Dinosaurussen Een jongensthema?

Op Interconfessionele basisschool Octant zeuren de jongens van groep 1-2 al tijden om een dinosaurusthema. De leerkrachten van deze groep hebben hun twijfels of zo’n thema ook voor de meisjes in de groep genoeg kansen biedt tot ontwikkeling.

Weten

Spetters. Echte ervaringen als startpunt voor onderzoek

Levensechte ervaringen van leerlingen roepen vragen op en kunnen het startpunt zijn van onderzoek. Aan de leerkracht de taak om deze vragen helder geformuleerd te krijgen en de leerling te ondersteunen in het doen van onderzoek.