Weten

Het Mijlpaaltheater. Enkele (OGO) punten uit theaterstuk ‘De Appeltaart’

Hoe maak je met 75 leerlingen een afscheidsavond waarbij alle leerlingen het gevoel hebben een wezenlijke bijdrage te hebben geleverd aan de uitvoering?

Weten

Narratieve competentie. Een nieuwe manier om taalvaardigheden in de groepen 3 tot 7 te toetsen

Hoe breng je taalvaardigheid van kinderen in beeld? Mariëlle Poland, promovendus Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft een nieuwe manier ontwikkeld om dit te toetsen.

Weten

Wij willen lezen!!!

Een nieuw schooljaar, nieuwe gezichtjes in groep 3. Veel verschillende kinderen en tegelijkertijd bij deze kinderen veel verschillen in leesontwikkeling.

Weten

Weg met verstoppertje?!

Op 23 maart keek ik naar het Jeugdjournaal. Er was een item over een Daltonschool; over hun splinternieuwe schoolplein. Er staan SmartUs toestellen, een primeur in Nederland. Dit zijn toestellen die beweging, ICT, techniek en educatie integreren.

Weten

“Ooooooh, wat een mooie zeepbellen.” Techniek in een groep 1-2

De groepen 1-2 op ’t Schrijverke in Den Bosch werken altijd een periode van zes weken met een bepaald thema. Al enige tijd heeft de school als speerpunt techniek. Ouders ondernemen met groepjes kinderen verschillende technieklessen.

Weten

Een jungle vol betrokkenheid. Het verbreden van spelactiviteiten

Tijdens het meespelen kun je als leerkracht diverse impulsen inzetten. Door de spelactiviteit te verbreden, komen kinderen in aanraking met allerlei lees-schrijf en reken-wiskundeactiviteiten. Maar hoe doe je dat, spelactiviteiten verbreden?

Weten

Kinderen zoeken altijd naar bronnen. Leren in en over de Spaarndammerbuurt

In de Amsterdamse Spaarndammerbuurt komen elke dag bussenvol toeristen. Maar de kinderen die daar wonen hebben geen idee wat er voor bijzonders is aan hun buurt. Saskia van Oenen interviewt Jorie Wieriks, schoolbuurtwerker, over haar architectuurproject.

Weten

Boeksignalering

Weten

Duo-skiloop en Castle Attack. Kinderen maken buitenspelmaterialen

Op basisschool Het Ruimteschip in Hoogezand hebben enkele jongens van groep 5 en 6 buiten telkens ruzie. Adjunct-directeur Veronica Stege denkt na over oplossingen waarbij de kinderen zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor het gebeuren op het plein.

Weten

Een klas vol bruggenbouwers

Mariëlle Poland, promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam, doet onderzoek naar de effecten van leren schematiseren in de kleuterklas op leerresultaten en -processen in groep 3.

Weten

Op jacht naar rijke onderzoeksactiviteiten

In de bovenbouw leren kinderen onderzoeken. Maar hoe pak je dat aan? Bianca Oterdoom onderzoekt in haar groep 7 hoe kinderen meerdere bronnen kunnen inzetten voor het beantwoorden van onderzoeksvragen.

Weten

Goede onderzoeksvragen ontstaan niet vanzelf

In groep 6-7 van basisschool Drakensteyn in Enschede is het idee ontstaan om een actie te organiseren voor kinderen in Afrika. Leerkracht Inette Schut laat zien hoe zij daar onderzoek aan verbindt en de kinderen leert om goede vragen te stellen.

Weten

De Colombia kinderwerkgroep

Veel scholen steunen charitatieve instellingen en zamelen daar regelmatig geld voor in. Bianca Koomen van basisschool St. Wulfram laat zien dat kinderen hier een grote rol in kunnen spelen.

Weten

Kansen voor aardrijkskunde in het onderzoeksgerichte curriculum

In dit artikel laat Marian Blankman, docent aardrijkskunde, zien hoe leerkrachten verschillende inhoudelijke en didactische hulpmiddelen kunnen gebruiken bij de uitwerking en voorbereiding van een thema.

Weten

Kan er alsjeblieft een OGO politie komen?

Naast juf ben ik ook moeder. Ik breng mijn kind naar school en ben daar alleen moeder. Dat probeer ik tenminste. De school is een heel gewone dorpsschool. In de schoolgids staat dat er in de onderbouw gewerkt wordt met Basisontwikkeling. Dat gaf hoop.

Weten

De autonomie van leerlingen in de bovenbouw. Voorbereiding op de keuze voor voortgezet onderwijs

Leerlingen van groep 7 en 8 vragen om een andere attitude van hun leerkracht dan leerlingen in de onderbouw; hun autonomie is in de tussenliggende jaren gegroeid. Hoe sluit je daar bij aan als een keuze gemaakt gaat worden voor het voortgezet onderwijs.

Weten

Groep 3 als onwrikbaar bolwerk

Er wordt wat afgepraat over de overgang van groep 2 naar groep 3. Ouders zijn bezorgd over hun kinderen en scholen willen verantwoorden waarom kinderen nog steeds doubleren. Waar gaat het eigenlijk over? Ligt het aan de kinderen of aan de school?

Weten

In een ontwikkelingsgerichte school trekken schoolleiding en team samen op

Tijdens de conferentie van De Academie in november van het vorige jaar hield Michiel van Dijck een enthousiaste inleiding over het veranderingsproces: wat betekent het voor het team, voor ouders en voor de directie?

Weten

Onderzoek op het wetenschapsplein

Een vast onderdeel van de OGO conferentie is het wetenschapsplein. Hier vertellen (oud)studenten over onderzoek dat zij tijdens hun studie hebben gedaan.

Weten

Samen werken aan Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Op de OGO conferentie van 2006 was te zien hoeveel mensen samen werken om Ontwikkelingsgericht Onderwijs te realiseren. De Academie probeert hiermee praktijk en wetenschappelijk onderzoek bij elkaar te brengen en van elkaar te laten profiteren.

Weten

Activiteitenbord en keuzebord in groep 3

Leerkracht Sanne zoekt een oplossing om de ideeën en plannen van de kinderen in haar groep een serieuze plaats te geven tijdens het thematiseren. Zij gebruikt daarvoor een ‘activiteitenbord’ en een ‘keuzebord’.

Weten

Een Thematas over Anne Frank als startactiviteit in de bovenbouw

Annelies van den Bogert koos als LIO-stagiaire ‘de verteltas’ als uitgangspunt voor haar afstudeeropdracht. Omdat zij groep 6-7-8 kreeg, ontwierp zij voor de bovenbouw een variant daarop: een thematas.

Weten

Hoe verdwijnt de kleutergroepverlenging op De Avonturijn?

Een extra jaar in de kleutergroep? Dat gebeurt op dit moment eigenlijk nauwelijks meer op basisschool De Avonturijn in Amsterdam. Directeur Gerda Beikes en IB-er Carry Schaap vertellen wat daar achter zit.

Weten

Observeren van reken-wiskundeontwikkeling. Meer dan vak- en tussendoelen alleen

In reken-wiskundeontwikkeling gaat het niet alleen om specifieke vaardigheden. De intenties van Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn immers om ook bij te dragen aan een brede ontwikkeling.

Weten

Boeksignalering

Weten

Een nieuwe Horeb is uit! Om nog beter te werken aan Basisontwikkeling

Horeb is onlosmakelijk verbonden aan Basisontwikkeling. Maar toch werken er nog te weinig leerkrachten met Horeb. Hoe komt dat en wat valt er te verbeteren?

Weten

Laat maar zitten! Doubleren in de kleutergroep

Van veel menselijke eigenschappen en vaardigheden wordt aangenomen dat ze normaal verdeeld zijn over de totale populatie. In de praktijk betekent dit, dat er ongeveer evenveel mensen onder het gemiddelde zitten als erboven.

Weten

Boeksignalering

Weten

Draagkracht voor de toekomst. Dertig jaar Ervaringsgericht Onderwijs

Eind april organiseerde het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs ter gelegenheid van het lustrum een congres in Antwerpen.

Weten

De luisterjuf. Een vertrouwenscontactpersoon in school

Trudy Pas legt voor wat een contactpersoon moet doen, wie dat is of zijn en hoe het in de praktijk van een OGO school functioneert.

Weten

Schuif gezellig aan! Sesamstraat en ouderbetrokkenheid

Sesamstraat is een programma dat van invloed kan zijn op de ontwikkeling van kinderen, zeker als ouders meekijken. Isabel Peters onderzocht het kijkgedrag van allochtone kinderen en hun ouders en het blijkt dat een deel van deze groep er niet naar kijkt.

Weten

Groep 5 zet een uitvindingenmuseum op

Thematiseren in de bovenbouw houdt in dat je als leerkracht probeert om samen met de kinderen een thema op te bouwen. Je streeft ernaar dat zij zich bij een interessant thema vragen gaan stellen.

Weten

De Vrolijke School als ontwikkelingsgerichte onderwijsomgeving

Tijdens de OGO-conferentie in november hield Beishuizen een inleiding over ‘De Vrolijke School’. Dit is een project waarin leerlingen en docenten van een Amsterdamse Ignatiusgymnasium en onderzoekers van de VU samenwerken in een community of learners.

Weten

Stagemanager, speelmaatje of spelleider? Rollen van leidsters in spelbegeleiding van peuters

In de begeleiding van het spel kunnen leidsters verschillende rollen op zich nemen, variërend van toeschouwer zijn tot het spel leiden. Op basis van hun onderzoek lichten Dorian de Haan en Jeannette Schut deze rollen toe.

Weten

Interactie en spelbegeleiding in het rollenspel

Sinds 1994 zijn in Nederland programma’s ontwikkeld voor de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Ze zijn bedoeld voor jonge kinderen om hun kansen op een gunstige schoolloopbaan te versterken. Startblokken is één van die programma’s.

Weten

Verplicht naar de voorschool

In 1969 was er in Nederland het eerste ‘taalcompensatieprogramma’ om de ‘taalachterstand’ van ‘arbeiderskinderen’ weg te werken. Dat programma was gemaakt vanuit het idee dat taal een essentiële rol speelt in schoolsucces.