Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Doen

Er is zoveel te doen

Bernadette Krol en Jeannette van Boordt vertellen over hun ervaringen met de gezamenlijke natuurspeelplaats, hun rol daarin
en de waarde ervan voor de leerlingen.

Doen

Uitstapje in eigen school

Michelle Ramb van IKC De Kleine Reus gaat met haar groep 3 op bezoek bij de kringloopwinkel van groep 5.

Weten

We moeten spelen

Dit is een boekrecensie van Levineke van der Meer van het boek 'We moeten spelen' van Rob Martens.

Columns

De buitenbeentjes

Dit is een column van Esther Wagemakers. Ze kijkt terug op haar eerste thema in groep 7 waarin de groep als redactie zelf een vriendschapskrant uitgeeft.

Praktijkonderzoek

Het Frea Janssen-Vos Fonds

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan deze belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuwe impuls te geven. Het gaat om specifiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Redactioneel

Agenda

In de agenda leest u interessante activiteiten in de komende periode.

De Reeks

Praten over Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Voorwoord bij de rubriek De Reeks

Er wordt veel gepraat over Ontwikkelingsgericht Onderwijs, zeker in tijden dat het (basis)onderwijs en de verwachtingen die mensen daarbij hebben, opnieuw onderwerp van discussie geworden zijn. ‘Hoe kunnen we de kansenongelijkheid terugdringen?’  is bijvoorbeeld een van de veel gehoorde vragen. Of: Hoe verbeteren we...

Doen

Villa Kakelbont:Veel talen, één verhaal

Taal wordt begrijpelijker voor kinderen als de mondelinge taal wordt ondersteund door handelingen, gebruik van materialen, foto’s en prenten. Dat geldt zeker voor kinderen die niet of nauwelijks de Nederlandse taal spreken. Met het opbouwen van spelverhalen rond dagelijkse activiteiten creëer je kansen om met deze k...

Redactioneel

Onderwijs met kwaliteit

In dit themanummer van Zone neemt kwaliteit een centrale plaats in.

Columns

Bij de zwemles gaat het wel goed …

“De voor Nederland typerende scheiding tussen schoolsoorten, leerwegen en opleidingen maakt dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden elkaar steeds minder vanzelfsprekend tegenkomen”, schrijft de Onderwijsraad. Dat het anders kán, dat laat Lorien de Koning zien: in het zwembad, tijdens de wekelijkse zwe...

De Reeks

De erfenis van Alexander Romanovi? Lurija (1902 – 1977)

Het belang van zijn erfenis van het werk van Lurija voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs ligt op drie terreinen waarop hij funderend empirisch onderzoek heeft gedaan. Bert van Oers, bijzonder hoogleraar emeritus Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek, vertelt welke deze zijn.

Weten

Kinderen gaan spelend de wereld in

In september van 2019 nam Hilde Amse afscheid als docent van de PABO Almere en vierde ze haar 50-jarige onderwijsjubileum. Maar het is geen afscheid van OGO. In dit interview vertelt ze over haar doen en denken in de OGO-praktijk van de basisschool en de opleiding.

Weten

De kracht van samen

Steeds meer scholen beginnen een integraal kindcentrum, oftewel: een IKC. Professionals vanuit verschillende disciplines werken er samen onder één dak. Zo bieden zij kinderen – ook letterlijk - de ruimte om op eigen manier en tempo hun talenten te ontwikkelen. Job van Velsen van EtuConsult over de meerwaarde van dez...

Weten

Bouwen aan een IKC: verbinden van culturen

Hoe dan? Kathy Spiteri, teamcoach bij Stichting Kinderopvang Hoorn, kon zich er geen voorstelling van maken toen de wethouder van onderwijs het beeld schetste van de scholen van de toekomt: Alle voorzieningen voor de kinderen onder één dak en leerkrachten en pedagogisch medewerkers die samenwerken als één team. De p...

Weten

Samen professionaliseren: bouwsteen voor een IKC

Samen bouwen aan een IKC is ook een uitnodiging om samen te professionaliseren; leerkrachten en kinderopvangmedewerkers met hun eigen knowhow, ervaringen én vragen. Nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, Bea Pompert, geeft een voorbeeld.

Doen

Kwaliteit in beeld: werken met de OGO-kwaliteitskaart

Het inzetten van de OGO-kwaliteitskaart voor het inzichtelijk maken en realiseren van kwaliteitsverbetering: een wens die Tonny Bruin liet doorklinken in een eerder artikel in Zone. Nu ruim twee jaar later zullen wij op dit idee terugblikken en de eerste resultaten van het
lopende onderzoeksproject bespreken.

Doen

We wagen de Sprong: Zin in lezen in groep 3-4!

Dit schooljaar besluiten de leerkrachten van de groepen 3-4 van Kindcentrum de Sprong in Rosmalen dat het anders moet met het leesonderwijs. De leesmotivatie bij kinderen wordt minder, ondanks dat ze veel met lezen bezig zijn. Daarnaast zijn de niveauverschillen bij aanvang van het schooljaar erg groot. Hoe pakken z...

Doen

'De ruimte

Op kindcentrum STip in Swolgen/Tienray werken de kinderen en de leerkrachten in de hele school aan het thema ‘De ruimte’. Hanneke Verkleij volgt het met haar camera.

Doen

Schrijfonderwijs doet ertoe!

Hoe ontwikkel je kwalitatief goed schrijfonderwijs? Het schrijfportfolio wordt op De Horsthoek in Heerde als een ‘levend’ groeidocument gebruikt ter ondersteuning van het proces van ontwerpen, uitvoeren, volgen van en reflecteren op schrijfactiviteiten.

Weten

Kort

In kort bespreekt Bea Pompert het boek De vliegtuigklas van Carolien Frijns.

Weten

OGO blijft in ontwikkeling!

Het afscheid van Bert van Oers als bijzonder hoogleraar Cultuur-Historische Onderwijspedagogiek is een mooi moment om stil te staan bij de onderzoeksagenda voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) voor de komende vijf jaar. Welke onderwerpen zijn van belang om OGO verder te ontwikkelen? Denk je met ons mee?

Redactioneel

Van de redactie

B&B

Doen

Juf, woon jij in de huishoek?

Geen speelgoedkopjes, maar kopjes van porselein, en van het echte koffiezetapparaat ontbreekt alleen het snoer. Hoe maak je het spel zo realistisch mogelijk? Hoe maak je samen een huishoek waar je echt in zou willen wonen?

De Reeks

Rijke leeromgeving

“Wij creëren een uitdagende, stimulerende leeromgeving.” “Binnen de rijke leeromgeving van onze school ontmoeten, ontwikkelen en ontplooien de leerlingen zich.”

Weten

De flexibiliteit van OGO

Bij zijn afscheid als bijzonder hoogleraar Cultuurhistorische onderwijspedagogiek kijkt Bert van Oers terug op de ontwikkeling van OGO. Zo gaat hij bijvoorbeeld in op hoe hij in samenwerking met de praktijk onderzoek naar schematiseren en spel heeft gedaan. Ook geeft hij aan welke onderzoeksthema’s volgens hem nog v...

Weten

Een winkel op school

Bert van Oers gaat stoppen. “Wie gaat stoppen?” vragen de kinderen in groep 8 van De Bolster in Gilze zich af. Dus... we gaan op onderzoek. Wie is die Bert en wat heeft hij geschreven?

Columns

Rooster jezelf in!

Roosters worden op veel scholen gezien als beknellend en belemmerend. “Ik voel me ingeroosterd en afgerekend”, verzucht een leerkracht die Bea Pompert ontmoet tijdens een workshop over spel en onderzoek in de klas. Dat kan volgens haar toch niet de bedoeling zijn van het vak.

Doen

Hoe overleef je het eerste jaar voor de klas?

In dit artikel lezen we hoe Jolien Ruiter haar eerste jaar als startende leerkracht ervaart.

Doen

Spelen met water

De Windroos in Nijmegen is een school voor speciaal basisonderwijs (sbo). In 2010-2011 is de school gestart met de schoolbrede implementatie van OGO-onderwijs.

Doen

Een goed gesprek, daar leer je van!

In dit artikel laat Bea Pompert zien hoe leerkrachten erin slagen uitdagende gesprekken te voeren die ontwikkeling bevorderen. Het gaat om ontwikkeling in taal, denken en sociale vaardigheden. Ook motorische ontwikkeling, verbeelden en kunstzinnige vorming komen aan bod.

Columns

Baby’s in een rijke speelleeromgeving: kinderspel?

Kunnen baby’s meedoen in het thema? Onderwijsadviseur Susanne Hoogland neemt ons mee naar een babygroep waarin het thema ‘Muziek’ leeft en iedereen deelneemt.

Doen

“Juf, waar is de kermis?”

Ontwikkelingsgericht onderwijs bij kleuters in het speciaal onderwijs; Inge Welles-Jacobs, unitregisseur en leerkracht bij de Talentencampus Venlo vertelt er over aan de hand van het thema Kermis.

Weten

Kort

Een symposium over Wetenschap en Techniek, cursussen Zin in lezen en een cursus OGO-specialist; allemaal te lezen in Kort.

Redactioneel

Van de redactie

Redactioneel

Columns

Hoog inzetten

Hermien de Waard, nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, betoogt in deze column dat pedagogisch medewerkers niet altijd serieus genomen worden als het gaat om het aanbod van literatuur.

Columns

Spelend leren in groep 3?

In deze column vertelt Sandra Broekhoven, leerkracht in groep 3 op de Emmausschool in Rotterdam, hoe het volgen van de opleiding Jonge Kind Specialist haar lesgeven heeft veranderd.