Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Redactioneel

Redactionele opening

Roerige tijden

Woordje van de redactie

Redactioneel

Van de redactie: we zijn thuis

Ten tijde van het schrijven van dit editorial zitten we in een unieke situatie in Nederland en in een groot deel van de wereld. Alle leerlingen zijn thuis en de scholen zijn leeg. Leerkrachten werken ontzettend hard om contact te houden met de leerlingen en ouders te ondersteunen in het begeleiden van het onderwijs ...

Columns

Pokewattes

Nanette Wagenaar, leerkracht groep 3 van de Werkschuit in Haarlem, laat in dit schuurpapiertje zien wat het oplevert wanneer je echt inzet op de leefwereld van je leerlingen.

Van kroeg naar klas

Michel Penders vertelt over zijn ervaringen als eerstejaars deeltijdstudent aan de Hogeschool van Amsterdam.

Weten

Ontwikkelingsgericht onderwijs nog eens onder de loep

Bert van Oers schrijft in 2003 in Zone zijn inmiddels klassieke artikel ‘Signatuur van Ontwikkelingsgericht Onderwijs’. In 2012 formuleert hij in ‘Opnieuw op de foto’ OGO expliciet als betekenisgericht in dubbele zin: voor de leerling en voor de cultuur. Nu dan voor de derde keer OGO onder de loep. Een scherp en act...

Doen

Ontwikkelingsgericht onderwijs in beeld

Het is van het grootste belang om met elkaar duidelijk te houden waar we mee bezig zijn in Ontwikkelingsgericht Onderwijs: welke theorie? Welke praktijken hangen daarmee samen? De eerder voorgestelde kenmerken van OGO die de signatuur van dit onderwijs vormen (van Oers, 2003), zijn nog steeds een goede leidraad, maa...

Doen

Wij krijgen post

Anouk Haarbosch, leerkracht groep 1-2 op basisschool De Bolster, vertelt over het gebruik van spelverhalen in het thema 'Post'.

De Reeks

Agency

De leerkracht als change-agent, inzetten op de professionele agency van docenten of de agency van leerlingen versterken. De kans is groot dat je het begrip ‘agency’ op enig moment voorbij hebt zien komen. Hoewel het concept ‘agency’ aan populariteit wint, is voor veel leerkrachten allerminst duidelijk wat er met het...

Verjaardag in Ampeva

In de bovenbouwgroep SBO de Windroos van leerkracht Simone Westra worden watersteden gebouwd.
Chrisje Holstein (leerling in haar groep) wil kinderboekenschrijfster worden. Zij schrijft heel veel en bij de waterstad die zij met een groepje maakt, schrijft zij een verhaal dat zich afspeelt in Am(sterdam)Ve(netie)Pa(rijs).

Doen

Traveling around the world

Met de komst van een ‘buitendocent’ Engels ontstaat een meertalige community met ontwikkelingskansen voor alle deelnemers in groep 8 van Ilona ’t Hart en Wim van Heteren van Basisschool De Schakel te Nieuw Lekkerland.

Doen

We bouwen een speeltuin

Groep 3-4 gaat zelf een speeltuin ontwerpen. Ze starten met het nadenken over wat ze al weten van speeltuinen. Daarna onderzoeken
de kinderen speeltuinen in de buurt, denken ze samen na over welke toestellen ze in hun eigen speeltuin willen hebben, maken een plattegrond en ontwerpen prototypes. Het thema leeft en ie...

Doen

Een verhaal bouwen

In onze kleutergroep zorgen verschillende hoeken voor een rijk spelaanbod van betekenisvolle spelactiviteiten. Alle kennis en vaardigheden die voor onze kleuters van belang zijn kunnen hier ‘als vanzelf’ aan bod komen. In elke hoek komen meerdere kernactiviteiten en de daarbij behorende kennis en vaardigheden aan de...

Doen

Je hoeft je alleen maar te verbazen

Interview met Jan van Schaik.
Hij is een beeldend kunstenaar die inmiddels 51 tuinen heeft gemaakt, voor scholen en kinderdagverblijven.

Doen

Er is zoveel te doen

Bernadette Krol en Jeannette van Boordt vertellen over hun ervaringen met de gezamenlijke natuurspeelplaats, hun rol daarin
en de waarde ervan voor de leerlingen.

Doen

Uitstapje in eigen school

Michelle Ramb van IKC De Kleine Reus gaat met haar groep 3 op bezoek bij de kringloopwinkel van groep 5.

Weten

We moeten spelen

Dit is een boekrecensie van Levineke van der Meer van het boek 'We moeten spelen' van Rob Martens.

Columns

De buitenbeentjes

Dit is een column van Esther Wagemakers. Ze kijkt terug op haar eerste thema in groep 7 waarin de groep als redactie zelf een vriendschapskrant uitgeeft.

Praktijkonderzoek

Het Frea Janssen-Vos Fonds

Het Frea Janssen-Vos Fonds is opgericht ter nagedachtenis aan deze belangrijke grondlegger van OGO in ons land. Het fonds biedt leerkrachten, pedagogisch medewerkers, nascholers en wetenschappers de gelegenheid om OGO een nieuwe impuls te geven. Het gaat om specifiek praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Redactioneel

Agenda

In de agenda leest u interessante activiteiten in de komende periode.

De Reeks

Praten over Ontwikkelingsgericht Onderwijs

Voorwoord bij de rubriek De Reeks

Er wordt veel gepraat over Ontwikkelingsgericht Onderwijs, zeker in tijden dat het (basis)onderwijs en de verwachtingen die mensen daarbij hebben, opnieuw onderwerp van discussie geworden zijn. ‘Hoe kunnen we de kansenongelijkheid terugdringen?’  is bijvoorbeeld een van de veel gehoorde vragen. Of: Hoe verbeteren we...

Doen

Villa Kakelbont:Veel talen, één verhaal

Taal wordt begrijpelijker voor kinderen als de mondelinge taal wordt ondersteund door handelingen, gebruik van materialen, foto’s en prenten. Dat geldt zeker voor kinderen die niet of nauwelijks de Nederlandse taal spreken. Met het opbouwen van spelverhalen rond dagelijkse activiteiten creëer je kansen om met deze k...

Redactioneel

Onderwijs met kwaliteit

In dit themanummer van Zone neemt kwaliteit een centrale plaats in.

Columns

Bij de zwemles gaat het wel goed …

“De voor Nederland typerende scheiding tussen schoolsoorten, leerwegen en opleidingen maakt dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden elkaar steeds minder vanzelfsprekend tegenkomen”, schrijft de Onderwijsraad. Dat het anders kán, dat laat Lorien de Koning zien: in het zwembad, tijdens de wekelijkse zwe...

De Reeks

De erfenis van Alexander Romanovi? Lurija (1902 – 1977)

Het belang van zijn erfenis van het werk van Lurija voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs ligt op drie terreinen waarop hij funderend empirisch onderzoek heeft gedaan. Bert van Oers, bijzonder hoogleraar emeritus Cultuurhistorische Onderwijspedagogiek, vertelt welke deze zijn.

Weten

Kinderen gaan spelend de wereld in

In september van 2019 nam Hilde Amse afscheid als docent van de PABO Almere en vierde ze haar 50-jarige onderwijsjubileum. Maar het is geen afscheid van OGO. In dit interview vertelt ze over haar doen en denken in de OGO-praktijk van de basisschool en de opleiding.

Weten

De kracht van samen

Steeds meer scholen beginnen een integraal kindcentrum, oftewel: een IKC. Professionals vanuit verschillende disciplines werken er samen onder één dak. Zo bieden zij kinderen – ook letterlijk - de ruimte om op eigen manier en tempo hun talenten te ontwikkelen. Job van Velsen van EtuConsult over de meerwaarde van dez...

Weten

Bouwen aan een IKC: verbinden van culturen

Hoe dan? Kathy Spiteri, teamcoach bij Stichting Kinderopvang Hoorn, kon zich er geen voorstelling van maken toen de wethouder van onderwijs het beeld schetste van de scholen van de toekomt: Alle voorzieningen voor de kinderen onder één dak en leerkrachten en pedagogisch medewerkers die samenwerken als één team. De p...

Weten

Samen professionaliseren: bouwsteen voor een IKC

Samen bouwen aan een IKC is ook een uitnodiging om samen te professionaliseren; leerkrachten en kinderopvangmedewerkers met hun eigen knowhow, ervaringen én vragen. Nascholer en onderwijsontwikkelaar bij De Activiteit, Bea Pompert, geeft een voorbeeld.

Doen

Kwaliteit in beeld: werken met de OGO-kwaliteitskaart

Het inzetten van de OGO-kwaliteitskaart voor het inzichtelijk maken en realiseren van kwaliteitsverbetering: een wens die Tonny Bruin liet doorklinken in een eerder artikel in Zone. Nu ruim twee jaar later zullen wij op dit idee terugblikken en de eerste resultaten van het
lopende onderzoeksproject bespreken.

Doen

We wagen de Sprong: Zin in lezen in groep 3-4!

Dit schooljaar besluiten de leerkrachten van de groepen 3-4 van Kindcentrum de Sprong in Rosmalen dat het anders moet met het leesonderwijs. De leesmotivatie bij kinderen wordt minder, ondanks dat ze veel met lezen bezig zijn. Daarnaast zijn de niveauverschillen bij aanvang van het schooljaar erg groot. Hoe pakken z...

Doen

'De ruimte

Op kindcentrum STip in Swolgen/Tienray werken de kinderen en de leerkrachten in de hele school aan het thema ‘De ruimte’. Hanneke Verkleij volgt het met haar camera.

Doen

Schrijfonderwijs doet ertoe!

Hoe ontwikkel je kwalitatief goed schrijfonderwijs? Het schrijfportfolio wordt op De Horsthoek in Heerde als een ‘levend’ groeidocument gebruikt ter ondersteuning van het proces van ontwerpen, uitvoeren, volgen van en reflecteren op schrijfactiviteiten.

Weten

Kort

In kort bespreekt Bea Pompert het boek De vliegtuigklas van Carolien Frijns.

Weten

OGO blijft in ontwikkeling!

Het afscheid van Bert van Oers als bijzonder hoogleraar Cultuur-Historische Onderwijspedagogiek is een mooi moment om stil te staan bij de onderzoeksagenda voor het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) voor de komende vijf jaar. Welke onderwerpen zijn van belang om OGO verder te ontwikkelen? Denk je met ons mee?

Redactioneel

Van de redactie

B&B

Doen

Juf, woon jij in de huishoek?

Geen speelgoedkopjes, maar kopjes van porselein, en van het echte koffiezetapparaat ontbreekt alleen het snoer. Hoe maak je het spel zo realistisch mogelijk? Hoe maak je samen een huishoek waar je echt in zou willen wonen?