Weten

Alles bij elkaar opgeteld

De onderwijsinspectie heeft als kerntaak de kwaliteit van het onderwijs te meten. Echter kijkt de inspectie door een zeer beperkte bril naar deze kwaliteit. Voor het meten van de kwaliteit van een basisschool hanteert de onderwijsinspectie kernkaders.

Weten

Horeb digitaal een echte stap voorwaarts

In de periode januari tot juni 2010 is door IVA en De Activiteit onderzoek gedaan naar de meerwaarde van de digitale Horeb. In dit artikel gaan de auteurs in op de uitkomsten van dit onderzoek en op het belang van logboekschrijven.

Weten

Evalueren doe je samen

Evalueren in de bovenbouw wordt verbonden aan het proces van thematiseren in de klas en de onderzoeksactiviteiten van de leerlingen. Tevens zijn er verbindingen gemaakt met de doelencirkel van Bert van Oers en de portfolioprocedure uit ‘Thema’s en taal'.

Weten

Past handelingsgericht werken bij OGO?

Het overkomt ons allemaal. Besturen en inspectie dringen aan op het invoeren van handelingsgericht werken. In Ogo is handelingsgericht werken een basiscompetentie waarmee de leerkracht tegemoet komt aan de verschillen tussen kinderen.

Weten

Boeksignalering

Weten

We hebben het goed op de rails. Een beeldverhaal

“Ga je mee?” De leidsters van peuterspeelzaal Het Visnet in Elst gaan graag met de peuters op stap. De peuters zijn het gewend om er met Greet, Elly en Esther op uit te gaan. De uitstapjes leveren altijd wat op, zoals dit beeldverhaal laat zien.

Weten

Een pedagogisch aanbod voor driejarigen?

Een aantal maanden geleden heeft de Onderwijsraad zijn advies uitgebracht over de inhoud en vormgeving van de voor- en vroegschoolse periode met de titel ‘Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool’. Bert van Oers geeft zijn mening over dit rapp

Weten

Geef mij de ruimte maar! Een technische community

Marcel Staring, Janneke Hagenaar en Chiel van der Veen organiseerden een zomerschool, waarin techniek een prominente plaats inneemt. In dit artikel beschrijven ze hoe zij een week lang met kinderen op ontwikkelingsgerichte wijze aan het werk zijn gegaan.

Weten

Spelen, experimenteren, onderzoeken en weer spelen

Mirjam Hoogland, leerkracht van groep 1-2 van basisschool Leren met Plezier in Almere Buiten, wil er zorg voor dragen dat er in het thema veel manipulerend spel mogelijk is. Ze kiest daartoe voor het thema ‘Water’.

Weten

You never walk alone… De visie van Jacques Carpay op de taak van

Met het overlijden van Jacques Carpay begin maart 2010 is een opmerkelijk man van ons heengegaan. Hij was van 1977 tot 1993 hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de VU en heeft aan de wieg gestaan van het OGO-concept.

Weten

Het verbinden van de vijf impulsen aan reken-wiskundeactiviteiten

In dit artikel richten we de pijlen op reken-wiskundeactiviteiten. In groep 2-3 is een thema over kunst. Ester van Oers laat zien hoe de leerkracht binnen dit thema de vijf didactische impulsen verbindt aan het ontwerpen van echte activiteiten.

Weten

Een lege agenda en een vol hoofd

Soms lijkt het wel of het opbrengstgericht adagium van de laatste jaren ons vooral volle agenda’s en “druk, druk, druk… hè?” heeft opgeleverd. Leerkrachten zijn uren per week kwijt aan het vergaderen over van alles en nog wat.

Weten

Startblokken in de kinderopvang

SKE is een stichting voor kinderopvang waaraan 22 locaties zijn verbonden. Ruim twee jaar geleden zijn zij gestart met de invoering van Startblokken van Basisontwikkeling. Mieke van de Kop en Irene Staal doen verslag.

Weten

Spelend groot worden. Startblokken vanaf nul

Maar hoe ziet OGO er uit voor kinderen van nul tot vier? Welke ontwikkeling maken deze kinderen door en hoe kun je daar als pedagogisch medewerker, leidster of leerkracht op inspelen?

Weten

Ondernemende taal

Het starten van een onderneming kan de context vormen voor talloze leesschrijf- en woordenschatactiviteiten.

Weten

Boeksignalering

Weten

OGO-kwaliteit in kaart. Evalueren is meer dan een lijstje afvinken

Hoe breng je als ontwikkelingsgerichte school planmatig de kwaliteit van je onderwijs in beeld? Tonny Bruin beschrijft hoe teams de OGO-kwaliteitskaarten kunnen inzetten om in gesprek te gaan over kwaliteitszorg en samen kwaliteit op te bouwen.

Weten

Evenveel kennis, maar creatiever. Onderzoek naar een OGO-aanpak op het vmbo

Martijn van Schaik, aio op de VU, onderzoekt hoe leraren ontwikkelingsgerichte kenmerken in het technische vmbo kunnen vormgeven. Hij vertelt over de voorlopige uitkomsten van het onderzoek.

Weten

Verteltafelspel en de pragmatische taalontwikkeling

De verteltafel is een veelgebruikte activiteit in onderbouwgroepen. Marlijn Nauta, student Onderwijspedagogiek aan de VU, onderzoekt welke invloed verteltafelspel heeft op de pragmatische taalvaardigheden van NT 2-leerlingen.

Weten

Een tuin vol onderzoek

Groep 5-6 van De Groote Wielen wil een tuin inrichten en gaat daarvoor op onderzoek uit. Leerkracht Lorien de Koning beschrijft hoe zij de kinderen tot drie typen onderzoek laat komen: bronnen-, praktijk- en experimenteel onderzoek.

Weten

Ouders betrekken bij het onderwijs: samen leren

De auteur betrekt ouders door ze inzicht te geven in de motieven voor de werkwijze in de klas, hen in te schakelen als experts in thema-activiteiten en hen te betrekken bij schoolontwikkeling.

Weten

Thuis in OGO

Wij willen graag dat kinderen zich breed ontwikkelen.We willen dat ze vol zelfvertrouwen in het leven staan, nieuwsgierig naar de wereld om zich heen. We willen dat ze aan die wereld mee doen en dat al hun talenten de ruimte krijgen.

Weten

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Tina van der Linden laat in dit artikel beeldend zien op welke wijze zij haar onderwijs ontwerpt en vormgeeft vanuit vragen die bij haar opkomen.

Weten

De leerkracht op onderzoek

Onderzoek is een buzz word in onderwijsland. Niet lang geleden waren leerkrachten nog vooral object van onderzoek. Nu wordt er veel heil verwacht van onderzoek door leerkrachten zelf en is een onderzoekende houding voor leerkrachten een beroepsvereiste.

Weten

Zorgen, dat ligt voor de hand…

Peuters steken hun handen uit de mouwen, ze zorgen voor dieren en werken in de natuur. Echte activiteiten zijn vaak heel dichtbij, laat je oog er maar eens op vallen.

Weten

Kriebelbeestjes. Een taalrijk onderzoeksthema in groep 3

Het voorjaar is in aantocht. De kinderen uit groep 3 van CBS Ackerweide vinden slakken in de klimop op het schoolplein en zoeken voortdurend naar spinnen in de heg. Een prima aanknopingspunt voor het nieuwe thema ‘Kriebelbeestjes’.

Weten

Boeksignalering

Weten

Worteltjes groeien niet in plastic zakjes bij de supermarkt… Samen een speelomgeving creëren

Na een prachtig nieuw schoolgebouw willen de kinderen en leerkrachten van OBS De Hobbitstee in Leerdam ook een mooie en uitdagende speelomgeving.

Weten

Van onkruid tot ontdektuin

Basisscholen De Achthoek en de Piet Hein in Amsterdam hebben samen een ontdektuin ingericht. De kinderen onderhouden de tuin.

Weten

Spel en taal begeleiden in Startblokken met de vijf didactische impulsen

In de boeken van de OGO-reeks en in Zone wordt vaak gesproken over de vijf didactische impulsen. Wat zijn die impulsen precies en hoe zien ze eruit in een peuter- of kleutergroep?

Weten

Permacultuur en schoolpleinen

Kees Geljon laat zien dat het schoolplein tal van mogelijkheden biedt. Hij gaat hierbij uit van permacultuur, dat op duurzaamheid gerichte samenwerking tussen mens en zijn omliggende natuur tot doel heeft.

Weten

Natuurlijke leeromgeving geeft ruimte aan onderwijs

In gesprekken en vakliteratuur over leren en leerprocessen lijkt het vooral te gaan over de ‘wat’ en ‘hoe’ vragen. Wat is leren precies? Hoe verlopen leerprocessen? Hoe kunnen we dit proces bij kinderen ondersteunen? ‘Waar’ vragen kom ik minde

Weten

Gouden momenten op de Goudse pabo

In het derde pabo-jaar bij de specialisatie jongere kind, staat op hogeschool Driestar Educatief gedurende drie perioden Ontwikkelingsgericht Onderwijs centraal.

Weten

De tuin als inspiratiebron, het hele jaar door

Na een klacht over een kaal stuk grond gaan de kinderen van groep 1-2 van De Schakel in Nieuw Lekkerland aan de slag. Ze maken plannen om een tuin in te richten, kopen planten en beplanten de grond. Ook daarna blijven de kinderen actief in hun tuin.

Weten

NME op een dorpsschool, natuurlijk het hele jaar rond!

Op basisschool Albronda in Kiel-Windeweer is natuur- en milieueducatie geen apart schoolvak, maar geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Femke Steegstra laat zien hoe haar school dit vormgeeft, het hele jaar rond.

Weten

Zorgen voor de wereld. Natuur- en milieueducatie vanuit ontwikkelingsgericht perspectief

In dit artikel beschrijft Bert van Oers het belang van de deelname van kinderen aan deze betekenisvolle zorgactiviteiten.