Weten

Kwaliteitsverbetering is MEER dan werken met de PDCA cyclus

De PDCA kwaliteitscirkel is een een voudig hulpmiddel bij het werken aan kwaliteits verbetering, die af komstig is uit het bedrijfsleven. De cyclus bestaat uit fasen (Plan-Do-Check-Act) waarbij: plannen, evalueren en bijstellen, centraal staan. In dit artikel geeft Tonny Bruin aan wat het inhoud en hoe het zich verh...

Weten

Ga je mee verdwalen? Ik weet de weg!

In het artikel van Tonny Bruin wordt de theoretische achtergrond en betekenis van de PDCA cyclus voor het onderwijs besproken. In dit artikel ligt leerkracht en bouwcoördinator, Eva Dopmeijer, toe hoe de PDCA cyclus is toegepast voor kwaliteitsverbetering bij haar op school.

Weten

Lezen is te gek, juf !

Door Niké Admiraal, werkzaam als leerkracht van groep 8 op De Julianaschool in Schagen.

Weten

Werken met een portfolio: leermiddel voor de 21ste eeuw

Het portfolio is een belangrijk document bij het evalueren met kinderen in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). In dit artikel laat Bea Pompert zien wat de voordelen van het gebruik van een portfolio zijn en hoe deze er in de praktijk uit kunnen zien.

Weten

Berichten

Onderwijs Researchdagen 2014.

Weten

Boeksignalering

'Speels, liefdevol en vakkundig. Theorie over ontwikkeling, opvoeding en educatie van jonge kinderen', door Elly Singer & Dorian de Haan, Uitgeverij SWP, 2013

Weten

Tuin er maar in!

In dit artikel schrijft Lotte Zuijderwijk over haar onderzoek naar ‘groen’ in Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Leerkracht Tessa Kruijer vertelt over de praktijk van haar groep 3-4 van De Julianaschool, waarbij ze aan de slag gaan met de schooltuin en de dieren die daar leven.

Weten

Tijd voor puberteit

In dit artikel laat leerkracht Jitske Bosma zien hoe zij het onderwerp: de puberteit bespreekbaar maakt in haar groep 8 en hoe de groep verschillende eindproducten tot stand brengt.

Weten

Leesbeleid op school en in de klas

Het zoeken naar goede teksten voor een thema is vaak een uitdaging. Het moet aansluiten bij: het thema, het niveau van de leerlingen en de teksten moeten interessant zijn voor de richting van het onderzoek. In dit artikel wordt de nieuwe digitale tekstenbank Klassenteksten toegelicht en hoe deze te gebruiken is in d...

Weten

Inspectie en OGO verslag van een overleg

Het bestuur van De Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs en de directie van De Activiteit, het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, voeren met een zekere regelmaat overleg met de Inspectie van het primair onderwijs. In dit artikel doet Niko Fijma verslag van het overleg dat dit voorjaar plaa...

Weten

Beeldverhaal

Tijd voor puberteit.

Weten

Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Weten

Boeksignalering

Hoe kom je tot een keuze van een prentenboek – Hermien de Waard
Doen

Activiteitenboek- Met de trein mee

Doen

Echt zwemmen op het droge - foto's

Weten

Theorie en praktijk

Literatuurlijst: Samen leren begint bij communiceren
Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Inleiding

Dit themanummer van Zone gaat over jonge kinderen en continuïteit. Door Bea Pompert.

Weten

Voor goede hulp ben je nooit te klein!

In dit artikel willen wij de ontwikkelingsovergangen van peuter naar schoolkind in beeld brengen en laten zien wat er daarbij toe doet. Welke mogelijkheden hebben professionals in kinderopvang en basisschool om jonge kinderen optimaal te begeleiden. Wat is het ontwikkelingsperspectief? Waar willen we heen?

Weten

HOREB verbindt

Niko Fijma laat in dit artikel zien hoe de leerkracht met behulp van de digitale HOREBinstrumenten kinderen doelgericht verder helpt in hun reken wiskundeontwikkeling. De leerkracht verbindt met HOREB het vak rekenen & wiskunde aan betekenisvolle activiteiten en interessante inhouden.

Weten

Experts aan het woord

Werken aan een doorgaande lijn: een kwestie van goed afstemmen. Vier experts komen in dit artikel aan het woord over ‘de doorgaande lijn’, elk vanuit hun eigen werkveld en professie.

Weten

Wij doen de was

De was doen is een alledaagse activiteit die je uiteen kunt rafelen in een groot aantal eenvoudige handelingen waar peuters graag bij helpen en mee kunnen experimenteren. Gitta Laan, peuterleidster op peuterspeelzaal Partou PSZ Zwanebloemlaan in Amsterdam, beschrijft hoe zij een thema ontwerpt boordevol mogelijkhede...

Weten

Van snuffelen naar schrijven en presenteren in groep 3-4

In dit artikel laat leerkracht Tessa zien welke lees- en schrijfactiviteiten er aan bod komen in groep 3-4 van de Julianaschool in Schagen.

Weten

Echt zwemmen op het droge

In dit artikel laat Karin Brakenhoff zien hoe het thematiseren in de klas rondom het thema ‘Zwemmen’ verloopt.

Weten

Een brug slaan naar vernieuwing

In dit artikel vertellen Lorien de Koning en Liv Camps over hun ervaringen om Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO) in te voeren op GBS Octopus in België en hoe zo’n ontwikkelingsproces verloopt.

Weten

Beeldverhaal

Eet Smakelijk!

Weten

Boeksignalering

De keuze van een prentenboek in Startblokken van Basisontwikkeling. 'Help een Krrr…okodil', door Catherine Rayner, Vries-Brouwers, 2012.

Weten

Agenda

Bekijk hier de agenda van deze editie.

Weten

Verslaglegging van De derde Winterschool

Op 31 januari en 1 februari heeft de derde Winterschool plaatsgevonden in Alkmaar.
Redactioneel

Afscheid van Wim Wardekker als redactielid

Wim Wardekker heeft afscheid genomen van de redactie van Zone. We danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren!

Weten

Van binnen naar buiten

In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de ‘echte wereld’ toegelicht.
Weten

Achter de kermis aan…

Weten

Beeldverhaal

Nog meer foto's bij het artikel 'Money, money, money'.
Weten

Praktische vragen over HOREB

In de rubriek 'Vraag en antwoord' van Zone 4 Jrg. 12 gaat Janneke Hagenaar in op het gebruik van HOREB. In dit bestand kunt u praktische vragen van leerkrachten en antwoorden vinden.
Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Opinie

Schuurpapier - Gelijke monniken gelijke kappen?

Door Ad Boes, onderwijspedagoog, publicist en deskundige op het gebied van onderwijstoezicht.