Welkom

Welkom op de website van het tijdschrift Zone.

Bekijk hier alle interviews

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Weten

Foto’s bij het beeldverhaal

In het thema ‘Later als ik groter ben’ gaat groep 8 stagelopen in de buurt van de school. De kinderen doen échte betekenisvolle ervaringen op en sommigen bloeien helemaal op in hun rol en beroep.
Weten

Exemplaar winnen?! Meester Mark draait door

Meester Mark draait door, ten onder in het onderwijs

Weten

Oproep leerkrachten die mee willen denken met een artikel

Oproep: Zone en NSGK (Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) zijn op zoek naar een leerkracht die wil meewerken aan een artikel over een gast in de klas.
Weten

Werkhoek en agenda

Op woensdag 14 januari promoveert Hans Bakker op het onderwerp ‘Expansief leren van een schoolorganisatie, een activiteits-theoretisch model voor de basisschool’.
Weten

Literatuurlijst bij het artikel: Maak een probleem!

Hoe je kinderen uitdaagt om actief te denken in gesprekken tijdens spel.
Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Opinie

Schuurpapier - Reken op elkaar en klaag niet!

Door Bea Pompert.

Columns

Column - Sporten en leren

Column door Femke Zeegers, werkzaam als groepsleerkracht van groep 7 en OGO-coach bovenbouw op KBS De Bolster in Gilze.

Doen

Niet zomaar een uitstapje

In deze rubriek worden verschillende praktijkverhalen over de klas en de ‘echte wereld’ toegelicht. Hoe halen we de echte wereld de klas in en wat doen we als we op pad gaan naar buiten?

Weten

Complimenten

Zilveren gemeentespeld voor Nicole Hanegraaf.

Weten

Opleiden voor de OGO-school

Hoe organiseer je ontwikkelingsgericht onderwijs op de opleiding? Hoe laat je studenten kennis maken met OGO (Ontwikkelingsgericht Onderwijs) als onderwijsconcept dat in alle aspecten van het onderwijs doorwerkt? In deze ‘theorie en praktijk’ volgt een theoretische onderbouwing en twee praktijkvoorbeelden van de Kat...

Weten

Themaweek op de Pabo

Op de Katholieke Pabo Zwolle organiseren we al een aantal jaren een themaweek voor de tweedejaars studenten. In deze themaweek werken docenten van alle vakgebieden samen om studenten voor te bereiden op het thematiseren in een kleutergroep. In dit artikel wordt beschreven welke leerervaringen de studenten in zo’n we...

Weten

Onderzoekend leren in het OGO-lab: een inspirerende ervaring

Op de Pabo Windesheim in Almere Flevoland wordt al een aantal jaar gewerkt met een OGOlab. Hierin ervaren studenten (die kiezen voor een OGO-specialisatie) hoe het is om betekenisvol onderwijs te ontwerpen en het thematiseren in twee dagen vorm te geven. Een enorme uitdaging, en inspirerend!

Weten

Op vakantie met peuterspeelzaal Purkie

In dit artikel wordt duidelijk hoe leidsters op peuterspeelzaal Purkie in Midwoud verbindingen maken tussen verschillende spelactiviteiten. Een scene uit het boek ‘Bobbi op vakantie’ wordt het begin van spel in de zandbak. Manipulerend spel, rolgebonden handelingen en rollenspel wordt gestimuleerd, waarbij de brede ...

Weten

Kleuters eigenaar maken van hun eigen teksten zorgt voor hoge opbrengsten!

In dit artikel beschrijft Jasmijn van Ipkens van Basisschool St. Wulfram dat een groot deel van de kleuters weinig tot geen nieuwsgierigheid toont bij lees- en schrijfactiviteiten. Zij laat zien hoe ze het eigenaarschap van het schrijven van een eigen tekst weer terug hebben gelegd bij de kinderen.

Doen

Wat doe jij met de krant in de klas?

In dit artikel lees je een drietal praktijkvoorbeelden uit de bovenbouw van ontwikkelingsgerichte scholen over het gebruik van de krant in de klas als een rijke actuele bron. In deze voorbeelden wordt zichtbaar hoe de krant zorgt voor verbinding met de actualiteit en kan uitnodigen tot gesprek en discussie.

Weten

Twitter en Facebook in een OGO-school

Kinderen en volwassenen zijn dagelijks omringd door social media. Zo langzamerhand is iedereen in meer of mindere mate gebruiker, maar social media lijken nog nauwelijks een vaste plek in de school te hebben. Hoe zet je als school eerste stappen in deze wereld? Is er voor het onderwijs een taak weggelegd
om kinderen...

Weten

Later als ik groter ben…

Beeldverhaal.

Weten

Berichten

Ode aan de leraar.

Weten

Boeksignalering

'Begrijpen met je handen, een andere kijk op kind en creativiteit', door Annet Weterings en Sabine Plamper. Reed Business Education Amsterdam, 2012.

Weten

Werkhoek

Weten

Foto’s bij het artikel: Structureren en organiseren van het thema in midden- en bovenbouw

In dit artikel laten leerkrachten Inge Haarsma en Marte van Vliet zien hoe zij het proces van thematiseren en onderzoeken zichtbaar maken in de klas.
Weten

Foto’s met teksten bij het artikel: ‘Dit schilderij gaat over mij!’ Kunst dichter bij kinderen

In de dagelijkse praktijk zien we dat veel scholen een museumbezoek vooral als uitje zien dat los staat van het curriculum.
Weten

Lesvoorbereiding bij het artikel: Boekrecensies schrijven in groep 8

In het thema ‘Als kind in een Wereldoorlog’ in groep 8 besteden we extra aandacht aan het lezen en beoordelen van boeken in de klas.
Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Opinie

Schuurpapier - De pabo-lat gaat omhoog, op de juiste manier?

Door Romke Mulder, derdejaars pabo-student van de Katholieke Pabo in Zwolle.

Columns

Column - Toen de afwas af was…

Column door Nanette Wagenaar, werkzaam als onderwijsadviseur bij OBD Noordwest in Alkmaar.

Doen

Maak een probleem!

Kinderen leren heel veel van spel. In spel kunnen ze hun taal en denken nog sterker ontwikkelen. Op voorwaarde dat kleuterleerkrachten en pedagogisch medewerkers het ze wat moeilijker maken... Met stukjes taaldenkgesprek in de natuurlijke loop van het spel waarin ze kinderen uitdagen tot denken. Waarom dat nodig is...

Weten

Structureren en organiseren van het thema in midden- en bovenbouw

In dit artikel laten leerkrachten Inge Haarsma en Marte van Vliet zien hoe zij het proces van thematiseren en onderzoeken zichtbaar maken in de klas. Aan de hand van praktijkvoorbeelden uit midden- en bovenbouw wordt beschreven hoe zij ervoor zorgen dat de leerlingen zicht krijgen op hun denkprocessen, houvast hebbe...

Weten

Complimenten

Dorian de Haan in beeld!

Weten

‘Dit schilderij gaat over mij!’

In de dagelijkse praktijk zien we dat veel scholen een museumbezoek vooral als uitje zien dat los staat van het curriculum. Hoe zorg je ervoor dat het bezoek meer aansluit bij wat er in de klas gebeurt? Groep 5-6 van een basisschool uit Amsterdam Zuidoost probeert het en doet mee aan het project Kunst Dichtbij van S...

Weten

De waarde van Horeb in het pabocurriculum

In dit artikel bespreekt Willemieke de Jong waarom het belangrijk is studenten op de pabo kennis te laten maken met de Horeb. Ze doet dat aan de hand van de drie niveaus van de doelencirkel van Ontwikkelingsgericht Onderwijs: het hart, de specif ieke kennis en vaardigheden en de brede ontwikkeling.

Doen

Great Britain, Great theme!

Op basisschool De Archipel in Amsterdam wordt een schoolbreed thema ‘Great Britain’ uitgevoerd waarbij er extra aandacht is voor Engels in het aanbod. In dit artikel volgen er praktijkbeschrijvingen van verschillende klassen.

Weten

Rijkdom zonder vastleggen…

De peuterspeelzalen van Stichting Welzijn Velsen werken allemaal met Startblokken van Basisontwikkeling en willen dit graag in het beleid opnemen. Eén locatie, peuterspeelzaal Pinokkio is echter een uitzonderlijke situatie, waardoor de medewerkers zich afvragen of Startblokken ook bij hen mogelijk is. In dit artikel...

Weten

Boeksignalering

Boekrecensies schrijven in groep 8.

Beeldverhaal

Expertlezen over de Kinderboekenweek in groep 3-4.