Redactioneel

De lat omhoog!

Bea Pompert

Bea Pompert is hoofdredacteur van Zone en werkt als nascholer bij De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

De slogan van het schoolbestuur waarvan ik een poosje deel uitmaakte was geweldig: “We bieden onze leerlingen een zee aan mogelijkheden.” We vonden het toepasselijk voor het schoolleven in onze kustplaats én voor onze pedagogische idealen. Het heeft niet lang geduurd totdat na enkele inspectiebezoeken op het briefhoofd van de club stond: “We leggen de lat steeds een stukje hoger.”

 

De goede verstaander begrijpt natuurlijk direct dat met deze lat een meetlat wordt bedoeld. Een meetlat die kennis en vaardigheden toetst zonder aanziens des persoons. Het luidde een tijd in van geloof in methodes, protocollen, versnipperde leerlijnen en toetskalenders. Helaas, het hielp niet! De resultaten kelderden, de leesmotivatie en leesvaardigheid van leerlingen verdwenen uit te veel klassen en lekker leren was er niet bij. Maar dat niet alleen. Veel kinderen kregen het ook moeilijk met zichzelf. En nog steeds zien we kinderen door de enorme prestatiedruk afhaken, protesteren tegen leerstof en leerkracht of zich verschuilen in de talloze, ingeburgerde labels van bijzonderheden.

 

Gelukkig raken steeds meer wetenschappers, onderwijsspecialisten en schoolteams ervan overtuigd dat hijgerigheid, werkdruk en stress niet thuishoren op onze scholen. Dat juist als er rust, aandacht en tijd is voor diepgang, alle leerlingen daar beter van worden. Als er sprake is van verdiept lezen, schrijven en rekenen, als er echte gesprekken gevoerd worden over kennis die ertoe doet, leggen alle leerlingen hun lat hoog.

 

In deze Zone lees je daarover. In de columns en praktijkverhalen wordt duidelijk hoe leerkrachten dat doen. Ze laten zien hoe ze de betekenissen van hun leerlingen in balans brengen met hun verstrekkende bedoelingen. Voor niks gaat de zon op, dat weten we. In de klas gaat het om leerkrachten die hun leerlingen meenemen in culturele praktijken van wereldklasse. Lees de stukken over de Boekenclubs in Rotterdam op Emmaus!

 

Dat professionals hierbij veel aan elkaar kunnen hebben lees je in het artikel over ‘Samen aan het werk op de boerderij’, waarin voorschool en kleutergroepen intensief samenwerken en samen leren. Zo’n lerende cultuur levert echte verbeteringen op de werkvloer. Met zo’n sterke basis komt het met die lat ook wel goed!

 

Deel dit artikel