Artikelen

Meer muziekonderwijs zónder subsidie

Kwaliteit

Ronald Middelbos

Ronald Middelbos is directeur van IKC De Rietzee in Groningen

Kindcentrum de Rietzee is voortdurend op zoek naar nieuwe uitdagingen en kansen voor de kinderen, de ouders en de teamleden. Binnen het kindcentrum staat leren op een aantrekkelijke, uitdagende manier centraal waardoor alle geledingen betrokken zijn.

Tijdens één van onze thema’s komen we in gesprek met een ouder die als muzikant ziet hoeveel talent we binnen de school hebben. We maken meteen gebruik van zijn expertise. Sinds vier jaar bieden we alle groepen van peuter tot en met groep 8 muziekles aan en is de muzikant inmiddels een zeer bedreven vakdocent. Naast het leren bespelen van instrumenten, leren kinderen zingen, komen ze in aanraking met verschillende muziekstijlen en leren ze op speelse manier noten lezen. Het kindcentrum heeft in de afgelopen jaren samen met de muziekdocent een lokaal vol instrumenten verzameld om een zo breed mogelijk scala aan te kunnen bieden. Alle kinderen krijgen op maandag met hun eigen groep les. Ook een aantal collega’s is geïnspireerd geraakt en is privé-lessen gaan volgen bij de vakdocent, met als voordeel dat het muziekniveau nog een extra impuls krijgt. We maken in de begroting graag ruimte voor een vakleerkracht muziek aangezien we kijken naar de brede ontwikkeling van kinderen en daar is muziek een belangrijk onderdeel van. Muziek maakt vrolijk en samen zingen of musiceren zorgt voor gezelligheid, saamhorigheid en energie! Aangetoond is dat musiceren goed is voor het cognitief functioneren waarbij verschillende functies en vaardigheden worden getraind: geheugen, concentratie, analytisch vermogen, fijne motoriek en oog-handcoördinatie. Een bijdrage vanuit ‘Meer muziek in de klas’ zat er wat ons betreft niet in aangezien we niet wilden voldoen aan de gestelde voorwaarden. We geloven er niet in dat je de leerkrachten gericht moet scholen op het geven van muziekonderwijs. Muziek is een vak voor een specialist en daarnaast heeft de groepsleerkracht meer dan voldoende andere zaken waar hij of zij de beperkte tijd aan besteedt. De muzikale ontwikkeling en kwaliteiten van de kinderen groeien in snel tempo. Het grootste compliment dat we hebben gekregen is de uitnodiging om voor Koningin Maxima op te mogen treden. Voor ons allen een fantastische ervaring en waardering voor de weg die we ingeslagen zijn. Inmiddels rollen we van de ene in de andere muzikale activiteit. Er is een ouderband die de muzikale omlijsting verzorgt bij o.a. de kerstmusical. De kinderen hebben opgetreden bij Reitdieppop, een festival in onze eigen wijk. Onze Marchingband begeleidt de Avond 4-daagse en we hebben 11 nieuwe liedjes voor Sint Maarten gemaakt met daarbij 11 videoclips. Deze zijn te vinden op Spotify en YouTube. Aan het eind van dit schooljaar is er voor het eerst het Rietzee Zomerfestival waar kinderen, ouders en teamleden gaan optreden. 

Deel dit artikel