Redactioneel

Van de redactie

Hanneke Verkleij

Hanneke Verkleij is fotograaf en lid van de redactie van Zone.

Samen spelen, samenwerken, naar elkaar luisteren zijn broodnodige elementen in onderwijs en opvoeding. Ze zijn niet alleen hard nodig om te kunnen leren en ontdekken, ze brengen ook heel veel plezier met zich mee. Dat kon je zien aan het beeldverhaal over muziekonderwijs in Zone 3. Uiteraard geldt plezier ervaren niet alleen tijdens muziekonderwijs, het moet op school een soort desem zijn, de hele dag door. Uiteraard, leren is niet alleen maar leuk, leren is ook noodzaak. Maar hopelijk leren kinderen graag omdat ze er persoonlijk van groeien, ze zich breed ontwikkelen, omdat ze graag antwoorden willen op hun eigen vragen, samen leren en ontdekken hen plezier brengen, en ze altijd terecht kunnen bij een meerwetende partner die ze graag helpt.

 

In deze Zone 4 lees je hoe op allerlei plekken aan dit plezier wordt gewerkt, gelukkig maar. Want van het dominante en vreselijke woord ‘achterstanden’ die kinderen opgelopen zouden hebben tijdens de coronaperiode word je niet blij, en zeker de kinderen die dat etiket opgeplakt krijgen worden er niet blij van. Hoe je daar ook anders tegenaan kunt kijken leest u in het ‘Schuurpapiertje’ van Bea Pompert.

 

In het interview dat door Dorian de Haan en Marga Putters is gehouden met de inspecteurs Leslie de Groot en Manon de Haas lezen we wat er veranderd is in het toezichtkader van de Onderwijsinspectie. Er is nu een veel grotere rol weggelegd voor het schoolbestuur dat verantwoordelijk is in plaats van dat alle ogen gericht worden op de school. Een interessante verschuiving.

 

In ‘Van Binnen Naar Buiten’ beschrijft Jorinde Staal hoe ze vanuit het kinderboekenweekthema ‘Worden wat je wil’ aan de slag is gegaan met haar groep.

 

De rubriek ‘Theorie en Praktijk’ bevat twee onderdelen: Marte van Vliet (docent van pabo InHolland Alkmaar) gaat met enkele studenten in gesprek over de relatie tussen de theorie over spelen die ze op de opleiding krijgen en de praktijk in hun stagescholen. De studenten worden zich hierdoor veel meer bewust van spelmogelijkheden, door mee te spelen, materialen toe te voegen, ruimtegebruik, e.d.

De andere bijdrage komt van Jo Nelissen. Hij beschrijft hoe leren voor kinderen betekenis kan krijgen, zodanig dat het leren voor hen meer van binnenuit gemotiveerd wordt. Bert van Oers reageert op de invulling die Jo Nelissen geeft aan het begrip ‘betekenis’. Een interessante gedachtenwisseling.

 

Anne van Buul van pabo De Kempel vult de nieuwe rubriek ‘Kwaliteit’. Ze beschrijft hoe ze op de pabo werkt aan de kwaliteit van het onderwijs aan de studenten.

 

Het ‘Beeldverhaal’ is dit keer gemaakt op basisschool De Zilvermeeuw in Wieringerwerf en laat foto’s zien over de verbinding tussen binnen en buiten leren.

 

In ‘Werk in uitvoering’ schrijft Jenice Böck over het gebruik van een boekentas. Laura Manten laat zien hoe ze een nieuw thema start en vormgeeft. Kitty Miedema-Dekker werkt op een voorschool met hele jonge kinderen aan ‘Kunst’. Iris van de Kamp beschrijft hoe onderzoekers van groep 6 aan de slag gaan voor Omnisport. En leerkrachten van Panta Rhei maken ons deelgenoot van de schrijfactiviteiten in zowel groep 5 als groep 8 binnen hetzelfde thema.

 

‘Boekbespreking’ wordt gevuld door twee auteurs die elkaars boek, over hetzelfde onderwerp, recenseren. Zowel ‘Het Spullenboek’ van Inge Haarsma als ‘Het leven van dingen’ door Warna Oosterbaan komen aan bod. En Nelleke Groot signaleert weer een aantal goede kinderboeken voor de lezers van Zone.

 

Kortom: een Zone die getuigt van plezier, leren en samenspel!

Deel dit artikel