Werk in uitvoering

Staat daar nou een echte auto in de school!?

Anka Wolters en Renée Slutter

Anka Wolters en Renée Slutter zijn leerkrachten van groep 3-4 en 4-5 van basisschool De Woordhof in Hummelo

Op basisschool De Woordhof staat er tijdens het overkoepelende thema ‘uitvindingen en ontdekkingen’ ineens de auto van de juf midden op het schoolplein: Autopech!! In dit artikel vertellen Anka Wolters en Renée Slutter hoe de leerlingen echte automonteurs worden.

 

Vanuit onze visie dat het leren niet fragmentarisch moet zijn maar moet bestaan uit verbonden activiteiten, zoals in de echte wereld, vinden we een rijke speelleeromgeving belangrijk. Ouders van de Woordhof vinden het inmiddels normaal dat er zo echt mogelijk gespeeld wordt. Dus uiteraard een echte auto en echte auto-onderdelen, daar kijkt niemand meer van op.

 

De gang wordt met behulp van enthousiaste (groot)ouders een echte garage, gevuld met automaterialen en een heuse sloopauto. Hier kan ontdekt, gesleuteld en gespeeld worden door alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 5. De monteurs peilen olie, kijken de remmen na, verwisselen banden, poetsen, vervangen lampjes en verzorgen een complete APK.

 

Om goed aan de slag te kunnen moet er door de leerlingen gelezen, geluisterd, (af)gekeken, gedacht, kortom: onderzoekend geleerd worden.

 

GEÏNTEGREERD (TAALLEES)ONDERWIJS

Het taalleesonderwijs wordt in de onderen middenbouw volledig geïntegreerd in een thema. De taal-leesmethode is losgelaten en de SLO-doelen zijn leidend. We zien dat de motivatie om te lezen groot is, want de kinderen willen goed in de garage kunnen werken. Ze hebben meer nodig dan het materiaal en de juf als bron. Teksten gaan over de garage of over de sloop. Ze lezen een handleiding voor een APK, een instructieboekje van een auto, een recensie van een klant of hun eigen verhalen. Al deze teksten gebruiken de leerlingen om antwoorden te vinden op hun vragen en hun spel uit te bereiden.

 

Nadat we samen reclameteksten hebben geanalyseerd, schrijven de leerlingen zelf een aanbevelingstekst om de juffen te bewegen een nieuwe auto aan te schaffen. De auto’s van de juffen komen immers niet goed door de keuring, al is het vanwege een heel klein mankementje (te weinig profiel in de banden). Rigoureus zoeken we naar een mogelijk nieuwe auto voor de juf. Keuze uit vele grappige en bijzondere modellen maakt dat de kinderen gretig aan de slag gaan. Denk aan flitsende sportauto’s, een roze limousine en een brommobiel.

 

Wat een lol hadden we bij het lezen van deze eigen geschreven producties.

Ieder kind kan op zijn eigen niveau schrijven. Het leerjaar van de leerling is hierbij niet relevant! Want wat moet er veel geschreven worden.

Wanneer ook de ouders benaderd worden om hun auto te laten keuren komt de noodzaak tot meer schrijven tot stand: uitnodigingen worden verstuurd, mailtjes worden beantwoord en uiteraard worden er keuringsrapporten geschreven. Het enthousiasme wordt er nog groter van!

 

IEDEREEN DENKT MEE! Vanwege de Coronabeperkingen is een echt bezoek aan de garage niet mogelijk, maar dankzij de betrokkenheid van ouders kunnen de leerlingen een volledig ontmantelde automotor aanschouwen en er uitleg over krijgen. Als afsluiting van het thema komt een ouder met een crossauto, vervoerd in een bijpassende vrachtwagen. Op het schoolplein vertelt hij over zijn passie: crossen. Wat mooi om terug te horen dat veel kinderen de woorden van onze woordenlijst actief gebruiken in het gesprek. Ze trekken conclusies, tonen een kritisch nieuwsgierige houding en leggen verbanden. Ze laten op deze manier horen hoeveel ze in de afgelopen weken geleerd hebben. In de evaluatie schrijft een kind: ‘Dit thema vond ik superdepuper leuk omdat ik juist dit beroep wil worden. Ik heb zoveel pret gehad dat ik nu zeker weet dat ik het wil worden.’

 

OUDERS JULIËTTE EN CONNIE LANGELAAN OVER HET THEMA ‘WIJ WORDEN GARAGEHOUDERS’: HOE KIJKEN ZIJ AAN TEGEN ONS ONDERWIJS? Onze dochter zit in groep 4. Ze heeft als garagehouder veel geleerd. De start van dit spel begon met een grappige inleiding: de juffen weten totaal niets van auto’s. Onze dochter vertelt dit thuis in geuren en kleuren en wordt zo nieuwsgierig naar de garage en naar auto’s. Het stimuleert haar enorm om zelf dingen over auto’s uit te zoeken. Wij als ouder leren hiermee van ons kind wat zij belangrijk vindt in het thema en worden zelf ook verrast met nieuwe informatie. Ook de taal/leesopdrachten krijgen zo meer betekenis voor haar. We lezen hele leuke dingen over de garage terug, in bijvoorbeeld de tekst waar ze zelf over autopech schrijft (zie foto, een zelfgemaakte tekst over autopech). Als ouders word je ook meer betrokken bij het onderwijs van je kind. Zo hebben we onze auto een keer bij de garage op school mogen brengen zodat de kinderen een APK-keuring konden uitvoeren. Het is toch gewoon heel leuk om dat mee te maken?!

 

Aan het begin van ieder thema gaat een studiedag vooraf. Zo’n dag geeft ons als collega’s de gelegenheid om eerst gezamenlijk in het thema te ‘zakken’. We ontwerpen een thema half open, zodat er nog genoeg ruimte is voor de vragen en de inbreng van de kinderen. Op die middag brainstormen we gezamenlijk, zodat we zelf ook zin krijgen in het thema. Ook verzamelen we teksten, boeken en andere bronnen, stellen een eerste goede woordenlijst samen en bedenken natuurlijk een betekenisvolle praktijk waar kinderen al spelend veel rollen kunnen vervullen. Bij het ontwerpen kijken we wat leeft bij de kinderen én naar de actualiteit, zodat ze zich gemakkelijker aan de inhoud verbinden. Daarnaast hebben we iedere woensdagmiddag een reflectiesessie waarbij we samen het spel doorontwikkelen (verbreden, verdiepen, toevoegen en reflecteren). Gaandeweg weten de kinderen steeds meer over het thema. We zorgen dat er nieuwe materialen worden toegevoegd waardoor verdieping komt in het spel. Daarnaast spelen we ook vaak mee in de hoeken om nieuwe spelimpulsen te geven.

 

We doen het samen!

 

Dankzij een goede samenwerking met alle collega’s van de onder- en middenbouw kunnen we de garage realiseren.

 

Uiteindelijk neemt ieder een deel van de uitwerking op zich. Zo rolt het thema zich per week uit. Van losse auto-onderdelen tot innovaties en duurzame auto’s, van brommobiel tot Formule 1 auto, van gezinsauto’s tot auto’s van hulpdiensten. Wat blijkt het thema ontzettend rijk. Het geeft ons en de kinderen zo veel werkplezier dat we niet meer anders zouden willen.  

Deel dit artikel