Redactioneel

Van de redactie

Bea Pompert

Bea Pompert is hoofdredacteur van Zone en werkzaam bij De Activiteit, landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs in Alkmaar.

We zoeken de verbinding in deze ZONE 3, die aan het begin van een nieuw cursusjaar op je mat ligt. Hopelijk komt het tijdschrift ook op de leestafel op school te liggen of nog beter weet jij als trouwe lezer je teamgenoten te overtuigen een eigen abonnement te nemen.

Samen ZONE lezen en artikelen bespreken kan heel stimulerend zijn. Dat kan op school, maar ook op de pabo en in de kinderopvang. De redactie probeert de inhoud van ZONE te verbinden aan een breed lezerspubliek, zodat er altijd wel iets van jouw gading bij zit. In deze ZONE is dat zeker weer gelukt. Verschillende manieren van verbinden komen aan bod in diverse artikelen.

Het begint al met het ‘Schuurpapier’, waarin Erna Winters een belangrijk pleidooi doet voor samenwerken met de bibliotheek en te profiteren van de deskundigheid van de experts in de bieb. Samen lezen beter maken!

Ook over lezen gaan de bijdragen van Juul van Sleeuwen, Wenckje Jongstra, Hugo van den Ende en Marleen Zwama. In deze artikelen wordt prachtig duidelijk hoe interessante thema’s en leesonderwijs aan elkaar verbonden worden en elkaar versterken. Meer leesmotivatie en boeiend vakonderwijs, wat een winst op beide terreinen. Floortje Kerkhoven laat in haar artikel zien hoe leerlingen in haar groep 3-4 ook het schrijven van een informatieboekje verbinden aan hun thema en bronnenonderzoek naar schepen en scheepvaart in Sinterklaastijd.

Verder in deze ZONE mooie praktijken over het verbinden van binnen en buiten, Spelen onderzoeksactiviteiten buiten vormgeven heeft meerwaarde en geeft dikwijls een positieve beleving aan leerlingen. Gelukkig durven steeds meer professionals het aan. Lia van Haaren is Startblokkentrainer en schrijft over het verbinden van de babygroepen aan het spel dat zo in het hart van Startblokken zit. Onze vaste interviewers Marga Putter en Dorian de Haan gaan in gesprek met drie professionals over hun ervaringen in coronatijd. Ook hier is elkaar weer vinden en verbinden een thema.

Geniet ook van ons muzikale beeldverhaal dat Hanneke Verkleij heeft gemaakt na een bezoek aan IKC de Rietzee in Groningen.

De redactie van ZONE wenst haar lezers niet alleen veel leesplezier maar ook een goed nieuw cursusjaar. Een jaar met veel echte ontmoetingen, interessante thema’s en praktijken vol rijke spel- en onderzoeksactiviteiten voor ieder die leert en zich ontwikkelt. Kinderen natuurlijk, maar ook hun begeleiders en leerkrachten.

Tot slot citeer ik Bart uit groep 7 die vertelt over wat hij geleerd heeft van het werken in het naaiatelier. Hij vindt dat hij veel heeft nagedacht en best wel goede ideeën heeft en ik ben er ook achter gekomen dat ik strijken eigenlijk heel leuk vind (https://youtu.be/ igXBxiWSITO). Wijs én handig worden dat gun je elk kind! Bea Pompert

Deel dit artikel