REDACTIE
De redactie van ZONE bestaat uit personen die de verschillende werkvelden van OGO vertegenwoordigen:
- theorie en onderzoek;
- onderwijsbegeleiding en opleidingsonderwijs;
- de praktijk van het primair en speciaal onderwijs.  

De redactie bestaat uit: 

       
    Bea Pompert                     Ester van Oers               Marga Putter

                       
                     Marjolein Dobber              Hanneke Verkleij          
                               
                                Nanette Wagenaar           Marte van Vliet


Bea Pompert: Hoofdredacteur ZONE 
Onderwijspedagoog en werkzaam als nascholer en onderwijsontwikkelaar bij de Activiteit (het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs).  

Jedidja Meima: Eindredactie en secretariaat ZONE
Eindredacteur van Zone en werkzaam als groepsleerkracht.

Ester van Oers:
Onderwijspedagoog en werkzaam als intern begeleider in het basisonderwijs. 

Marga Putter: 
Adjunct op een OGO-basisschool. Daarnaast is Marga al jaren op allerlei manieren betrokken bij het Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Hanneke Verkleij: Fotografie ZONE
Voormalig hoofdleidster in het kleuteronderwijs, schoolbegeleider en vanaf het begin betrokken bij het ontstaan en groei van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Nu werkzaam als fotograaf met als specialiteit onderwijsfotografie.

Nanette Wagenaar: 
Onderwijsadviseur, werkzaam bij OBD Noordwest.

Marte van Vliet: WEBREDACTEUR
Groepsleerkracht op een OGO-basisschool en nascholer bij De Activiteit (het landelijk centrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs).

ZONE ADVIESRAAD

Zone heeft ook een Adviesraad, deze komt tweejaarlijks bijeen om de voortgang en ontwikkelingen rondom het tijdschrift te bespreken.
De Adviesraad bestaat uit de volgende leden:

Hilde Amse, Hans Bakker, Dorian de Haan, Bert van Oers,
Judith van Oers, Ellen Versteeg, Ali Verwoerd, Janke Wagenaar.